. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Braillovy rukavice
18. října 2008 | Pandatron | Braillovy rukavice | Komentářů: 3  

Braillovy rukavice

Časopis Circuit Cellar ve spojení s firmou Microchip vyvinuli speciální Braillovy rukavice. Ty nevidomému člověku umožňují jak číst text z obrazovky počítače, tak je i pohodlně psát stylem podobným psaní na obyčejné klávesnici.

Společnost Microchip Technology Inc. ve svém aktuálním eNewsletteru uvedla zajímavý projekt - Braillovy rukavice. Jde o efektivní a zajímavý způsob jak umožnit především nevidomým a slabozrakým lidem pohodlně číst i psát na počítači. Rukavice jsou s počítačem propojeny bezdrátově a navíc obsahují i paměť pro záznam i přehrávání textů.


Obr. 1: Celkový pohled na Braillovu rukavici

Braillovo písmo:
Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, určeného pro nevidomé, slabozraké a lidi se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do papíru, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy.

Braillovo písmo je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět počítačů.

Tolik citace z Wikipedie.


Obr. 2: Braillovo písmo

Pokud se na jednotlivých znacích Braillova písma určí nejvyšší a nejnižší bit, je možné převést každý znak z Braillova písma na binární hodnotu.


Obr. 3: Určení váhy jednotlivých bodů

Například písmeno B tak bude mít hodnotu 110000b.


Obr. 4: Binární hodnota písmena B

Písmeno Z bude mít hodnotu 101011b.


Obr. 5: Binární hodnota písmena Z

A tak je možné převést celou abecedu, samozřejmě i včetně podobně psaných speciálních znaků.


Obr. 6: Abeceda převedená do binární podoby

Chceme-li poté použít ke čtení těchto znaků elektronické rukavice, stačí využít na každé ruce tři prsty na tři bity. Případně pro urychlení čtení a psaní využít palec jako mezerník.
Výsledek je vidět na následujícím obrázku.


Obr. 7: Rozložení Braillova písma do dvou rukavic

Tento způsob komunikace je pro nevidomého člověka velmi pohodlný, protože samotné Braillovo písmo již zná a stačí tedy rozložit všechny jeho znaky na šest prstů.

Braillovy rukavice:
Jak bylo uvedeno v úvodu, tyto rukavice umožňují člověku jak číst texty například z obrazovky počítače, tak je i pohodlně psát. Jejich princip spočívá v umístění malých destiček s čidlem zrychlení a vibračním motorkem na každý ze šesti prstů. Každá taková jednotka poté předává nadřazenému procesoru údaj o zrychlení příslušného prstu (například při klepnutí prstem do stolu) a naopak nadřazený procesor na ní aktivuje malý vibrační motorek při čtení textu. Hlavní procesor poté vyhodnocuje jednotlivé údaje a komunikuje s nadřazeným systémem (počítačem) pomocí 2,4GHz bezdrátového spojení.
Procesorová deska na rukavici dále obsahuje i 32kB (256kb) paměť EEPROM pro možnost uložení libovolného textu.


Obr. 8: Blokové schéma elektroniky rukavice (klikněte pro větší)

Snímací jednotky na jednotlivých prstech obsahují měřič zrychlení tvořený obvodem ADXL330 s rozsahem 3g a analogovým výstupem. Pro vysílání podnětů směrem k člověku obsahuje malý vibrační motorek řízený PWM signálem.


Obr. 9: Jedna ze snímacích jednotek umístěných na prstech

Vyhodnocovací jednotka propojující všechna čidla a komunikující s VF modulem obsahuje procesor dsPIC33FJ256MC510 a paměť EEPROM 25LC256. Dále obsahuje programovací a ladící port i resetovací tlačítko.


Obr. 10: Vyhodnocovací jednotka

Každá rukavice je poté spojena s nadřazeným systémem pomocí VF modulu pracujícím na 2,4GHz. Ten je tvořen obvodem MRF24J10 a je umístěn na desce společně se zdrojovou částí. Rukavice poté napájí Lithiová 3,7V baterie


Obr. 11: VF modul a zdrojová část

Více informací o rukavicích i celém projektu naleznete na webových stránkách časopisu Circuit Cellar. Je zde volně ke stažení jak veškerá dokumentace, tak i zdrojové kódy procesoru dsPIC.

Použitá literatura:
MICROCHIP TECHNOLOGY’S microSOLUTIONS monthly eNEWSLETTER - October 2008
Dokumentace projektu Braille Glove - MT2273
Wikipedie

Odkazy & Download:
Braille Glove -
http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/MT2273.htmlGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (3):

Zobrazit starší 30 dnů (3)...

host
3. Dne 30. 10. 2008 v 21:51 zaslal host
Bez titulku
Kdoví jak by to přečetlo struhadlo.... :-)


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Modul PWLAN-1
Konstrukce univerzálního webserveru s modulem SocketLAN.
Skladem od 1290 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007