. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Disko blikač s LED
23. října 2008 | Pandatron | Disko blikač s LED | Komentářů: 30  

Disko blikač s LED

Diskotékové párty či jiné společenské akce jsou často doplněny o nejrůznější světelné efekty. Jedno takové zajímavé zapojení, které nejen že bliká, ale současně mění intenzitu svitu je popsáno v následujícím článku.

Samozřejmě zapojení nemusí být použito pouze na diskotékách a podobných akcích. Jeho použití se meze nekladou a v případě zájmu může být i dále rozšiřováno a upraveno na jiné efekty.

Na následujícím obrázku je schéma zapojení.


Obr. 1: Schéma zapojení

Základem zapojení je binární čítač s integrovaným oscilátorem typu CMOS 4060 (obvod IO1). Oscilátor vyvedený na pinech číslo 9, 10 a 11 je pomocí součástek R1, R2 a C2 nastaven na frekvenci v řádu jednotek Hz (myšleno k výstupu Q4). Výstupy děličky Q4 až Q8 jsou přes rezistory R3 až R6 a diody připojeny na vysoce svítivou LED LD1. Na těchto výstupech je postupně měněna binární hodnota. To znamená, že nejčastější změna probíhá na pinu Q4, kde je také největší rezistor. Dále směrem k vyšším výstupům jsou hodnoty rezistorů nižší až na posledním pinu, Q8 je již pouze dioda. Takovéto zapojení tvoří pěkný světelný efekt, který je vidět na videu v závěru článku.
Ještě by se slušelo dodat, že vynechaný rezistor u pinu Q8 není chyba a že se tím funkce obvodu nikterak nenaruší. Obvody CMOS (neplatí pro obvody TTL) jsou schopny na svých pinech dodat pouze malý výstupní proud.

Obvod je napájen malou baterií 3V, například klasickou CR2032.

Konstrukce:
Disko blikač může být zhotoven například na následující jednostranné desce s plošnými spoji.


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Zapojení je velice jednoduché a po osazení a kontrole pájených spojů musí pracovat na první zapojení.

Pro ověření funkce a alespoň částečnou miniaturizaci obvodu bylo zapojení sestaveno bez použití desky s plošnými spoji. Jelikož obsahuje pouze minimum součástek, byly všechny rozmístěny přímo kolem integrovaného obvodu a ten byl poté přiletován na spodní stranu držáku baterie.


Obr. 4: Miniaturizované samonosné zapojení
 
Obr. 5: Umístěné přímo na držáku baterie

Následující video zachycuje vlastní světelný efekt vydávaní diodou LED.

Stáhněte si prosím Flash Player pro přehrávání videí.
diskobroz_vid.flv 10s & 0,5MB

Závěr:
Jak bylo uvedeno v úvodu, popsaný disko blikač může být použit i na nejrůznější jiné účely. Případně změnou hodnot rezistorů R3 až R6 či využitím jiných výstupů obvodu je možné světelný efekt libovolně upravit.

Seznam součástek
R1       10k
R2       1M
R3       8k2
R4       3k9
R5       2k2
R6       1k
C1       100n
C2       47u
D1       BAT48
D2       BAT48
D3       BAT48
D4       BAT48
D5       BAT48
LD1      5mm vysoce svítivá červená LED
IO1      CD4060


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (30):

Zobrazit starší 30 dnů (30)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGEN45 - Generátor 8 kHz až 45 MHz
Moduly PGEN45, jejichž základem je integrovaný obvod LTC1799, jsou lineárně řízené generátory obdélníkového signálu v rozsahu 8 kHz do 45 MHz.
Skladem od 530 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007