. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Izolovaný DC/DC měnič
13. listopadu 2008 | Pandatron | Izolovaný DC/DC měnič | Komentářů: 9  

Izolovaný DC/DC měnič

Stejnosměrně izolovaný DC/DC měnič pro napájení oddělených prvků zařízení.

V některých případech je potřeba napájen například panelové měřidlo, analogové vstupy a podobně, izolovaným zdrojem. Tedy zdrojem, který není vodivě spojen se zbytkem zařízení. Řešením může být použití například vyráběných DC/DC měničů, zvláštního vinutí na transformátoru a podobně. Je však také možné použít zde popisovaný měnič, jehož pořizovací náklady jsou minimální.

Na následujícím obrázku je schéma zapojení DC/DC měniče.


Obr. 1: Schéma zapojení

Základem zapojení je obvod NE555 zapojený jako generátor signálu s frekvencí asi 60kHz. Kmitočet generátoru je dán odpory R1, R2 a kondenzátorem C2. Vlastní stejnosměrné oddělení výstupu generátoru zajišťují kondenzátory C3 a C4. Ty musí být na napětí minimálně podle požadovaného rozdílu potenciálů a čím je jejich kapacita větší, tím měnič dokáže dodat větší proud. Usměrnění výstupního napětí zajišťují diody D1 a D2 typu Schottky. Výstup poté filtruje kondenzátor C5, případně doplněný o Zenerovu diodu či Low drop stabilizátor. Bez stabilizace je na výstupních svorkách J3 a J4 napětí rovnající se vstupnímu napětí zmenšenému zhruba o 0,5V.

Zapojení může být postaveno například na následující jednostranné desce s plošnými spoji.


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Zkušenosti:
Měnič byl sestaven pokusně na kontaktním poli a proměřen.


Obr. 4: Pokusné sestavení na kontaktním poli

Měnič je určen pro malý odběr proudu maximálně řádově jednotky mA. Maximální proud je možné zvýšit použitím keramických kondenzátorů s vyšší kapacitou.
Na následujícím grafu je zachyceno výstupní napětí v závislosti na odebíraném proudu. Modré hodnoty jsou pro C3,C4 = 150nF, růžové poté pro C3,C4 = 22000nF (karamika, typ C4532X7R1E226M od TDK Corporation).


Obr. 5: Graf výstupního napětí v závisloti na výstupním proudu

Jak je z grafu patrné, maximální výstupní proud je silně závislý na kapacitě oddělovacích kondenzátorů. Jen dodám, že napájecí napětí pro měnič bylo 12,1V a zkratový proud pro verzi s 22000nF byl zhruba 200mA (pro 150nF jen 20mA).

Seznam součástek
R1       1k
R2       22k
C1       100n
C2       470p
C3       1u (viz. text)
C4       1u (viz. text)
C5       100uF/25V
D1       BAT48
D2       BAT48
IO1      555


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (9):

Zobrazit starší 30 dnů (9)...

host
9. Dne 05. 09. 2012 v 00:04 zaslal host
poznatky
podla schemy c3 c4 1mikro naprazdno odber 16 mA cca, pri väčšom prúde skrat v zapojeni.idealne na napajanie panel lcd (7106) v rozsahu 9-12V ak chcete mat meranie napätia a prúdu v zariadeni s jedným napájanim napr. elektronicka zataž kazdý panelmeter samostatný menič !


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WiFi moduly WizFi250-H
WiFi moduly WizFi250 přinášejí snadné a rychlé připojení libovolné aplikace do internetu, nebo vytvoření vlastního AP.
Skladem od 640 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007