. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Inikátor napětí olověného akumulátoru

Inikátor napětí olověného akumulátoru

Diodový indikátor napětí olověného akumulátoru i jiného zdroje. Napětí je zobrazováno na deseti 3mm LED.

Indikátor napětí s deseti LED je jednoduché a užitečné zařízení nejen pro motoristy, kteří především v zimě proklínají své akumulátory. Indikátor dobře poslouží i k základní kontrole olověných bezúdržbových akumulátorů v záložních zdrojích a podobně.

Indikátor neobsahuje žádnou zátěž, takže by při jeho použití měl být akumulátor zatížen externě. To znamená, že by akumulátor v automobilu měl být měřen například při startování, či jiném zatížení spotřebiči.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení indikátoru napětí olověného akumulátoru.


Obr. 1: Schéma zapojení

Stejnosměrné napětí z akumulátoru či palubní sítě je přivedeno na piny J1(+) a J2(-). Ochranná dioda D1 zabrání jeho přepólování a zničení tak následujících obvodů. Přivedené napětí je pro vlastní indikátor stabilizováno obvodem IO1 (7806) na 6V. Toto napětí bylo zvoleno s ohledem na maximální povolený proud výstupních vývodů obvodu IO2. Není tedy potřeba LED diodám předřazovat žádné rezistory.

Vstupní napětí je dále sníženo odporovým děličem R4, R5 a přivedeno na vstupní pin SIG obvodu IO2. Integrovaný obvod IO2 typu LM3914 je srdcem celého indikátoru. Obvod byl speciálně vyvinut pro lineární indikaci velikosti napětí pomocí deseti LED, které mohou pracovat v bodovém nebo sloupcovém režimu.
O tom, v jakém režimu mají pracovat rozhoduje propojka typu Jumper (J3). Je-li spojena, je obvod přepnut do sloupcového režimu zobrazení. To znamená, že kromě aktuální LED, dejme tomu například D7 indikující rovných 12V svítí i všechny LED umístěné pod ní (D8 až D11). Je-li však propojka rozpojena, je obvod přepnut do bodového režimu ve kterém svítí vždy jediná LED.

Konstrukce:
Motiv desky s plošnými spoji pro indikátor s 3mm LED je na následujícím obrázku.


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Po sestavení a pečlivé kontrole pájených spojů a osazených součástek je potřeba indikátor nastavit na správné hodnoty napětí. To se provede připojením pinů J1 a J2 na regulovatelný napájecí zdroj (nejlépe s omezením výstupního proudu) a seřízením pomocí odporových trimrů R2 a R3.

Nejprve se na svorky J1 a J2 přivede rovných 10V. Velikost tohoto napětí monitorujeme číslicovým multimetrem. Poté otáčením trimru R2 nastavíme indikátor tak, aby se LED D2 právě rozsvítila. Následně na zdroji nastavíme rovných 14,5V, tedy napětí při kterém má svítit poslední LED. To se provede otočením trimru R3 tak, aby se LED D11 opět právě rozsvítila.
Tím je nastavení ukončeno a indikátor zobrazuje pomocí jednotlivých LED napětí přesně v kroku 0,5V.

Závěr:
Zapojení i následné seřízení indikátoru je natolik jednoduché, že stavbu musí zvládnout téměř každý. Použití indikátoru poté není omezeno jen na automobilový akumulátor. Indikátorem je možné zobrazovat stav téměř jakéhokoliv zdroje odpovídajícího napětí i čidla, poskytujícího na svém výstupu hodnotu stejnosměrného napětí.

Seznam součástek
R1          1k2
R2          2k2 trimr PK50
R3          1k trimr PK50
R4          3k3
R5          12k
C1,C2        100n
C3          100uF/35V
D1          1N4007
D2,D3        LED 3mm cervena
D4,D5        LED 3mm zluta
D6,D7,D8,D9,D10,D11 LED 3mm zelena
IO1         7806
IO2         LM3914
J3          Jumper 2pin

Použitá literatura:
Amatérské Rádio B 6/07GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (57):

Zobrazit starší 30 dnů (57)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
RTL SDR-3+
Nová generace moderních, snadno použitelných RTL SDR přijímačů vychází z vynikajících vlastností obvodů R820T.
Skladem od 1490 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007