. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Audio wattmetr
30. ledna 2009 | Pandatron | Audio wattmetr | Komentářů: 51  

Audio wattmetr

Audio wattmetr s obvodem LM3915 umožňující indikaci výstupního výkonu výkonových zesilovačů v rozsahu 0,2 až 100W.

S obvodem LM3915 a čtyřmi rezistory je možné postavit jednoduchý nízkofrekvenční wattmetr. Následující zapojení tak umožňuje měřit výstupní výkon NF zesilovačů v rozsahu 0,2 až 100W a to pomocí deseti LED. Navíc je možné změnou jediného rezistoru umožnit měření koncových zesilovačů se 4, 8 či 16 ohmovou zátěží (reproduktorem, nebo rezistorem).

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení audio wattmetru.


Obr. 1: Schéma zapojení

Základem zapojení je již zmíněný obvod LM3915 (IO1), což je oblíbený převodník napětí / 10 LED. Audio signál z výstupu zesilovače je přiveden na svorky J3 a J4. Následně je snížen odporovým děličem R1 a R2 a přiveden na vstup obvodu IO1. Zde je vyhodnocena velikost kladné půlvlny signálu a podle toho je rozsvícena příslušná LED. Jelikož nízkofrekvenční signál obsahuje vždy jak kladnou, tak i zápornou půlvlnu, toto omezení zde nehraje žádnou roli. Pouze je potřeba, především u zesilovačů se symetrickým výstupem, použít k napájení wattmetru oddělený zdroj.

Při měření musí být zesilovač samozřejmě zatížen odpovídající impedancí. Tu je možné kromě reproduktoru zajistit i výkonovým odporem (či kombinací odporů) dimenzovaným na odpovídající výkon. Hodnota rezistoru R1 je poté určena v závislosti na použité zátěži podle následující tabulky:

REP/R R1
4 Ohm 10k
8 Ohm 18k
16 Ohm 30k

Konstrukce:
Na následujících obrázcích je motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Jelikož wattmetr neobsahuje žádný nastavovací prvek, musí po pečlivém osazení a kontrole pájených spojů pracovat na první zapnutí. K jeho napájení je možné použít například libovolný síťový adaptér s usměrněným výstupem a napětím mezi 12 až 20V.

Závěr:
Popisovaný wattmetr umožní získat alespoň hrubou představu o výstupním výkonu nízkofrekvenčního koncového zesilovače. Pro jiný rozsah měřeného výkonu stačí odpovídajícím způsobem upravit hodnoty rezistorů R1 a R2.

Seznam součástek
R1       10k (viz text)
R2       10k
R3       390R
R4       2k7
IO1      LM3915
D1-D10     libovolné LED

Použitá literatura:
Technická dokumentace a aplikační poznámky obvodu LM3915GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (51):

Zobrazit starší 30 dnů (51)...

host
51. Dne 13. 08. 2014 v 17:01 zaslal host
LM3915
Chtěl bych se zeptat, kde mohu IO LM3915 sehnat?


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PLA8 MICRO - Logický analyzátor pro USB
Logický analyzátor pro USB 2.0, klon Saleae, 8-bitová verze s 10 GS a integrovanou analýzou rozhraní.
Skladem od 825 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007