. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Komunikátor IR
5. února 2009 | Pandatron | Komunikátor IR | Komentářů: 11  

Komunikátor IR

Bezdrátový IR komunikátor určený k přenosu nízkofrekvenčních signálů i pomalých dat.

Přenos nejrůznějších signálů pomocí záření IR (tedy okem neviditelného infračerveného záření) je dnes zcela běžnou záležitostí. Vždyť naprostá většina dálkových ovladačů spotřební elektroniky používá k přenosu informací právě IR záření. Jeho použití podporuje především velice nízká cena vysílacích a přijímacích polovodičových součástek, ale i prakticky nulové vyzařování rušivých signálů.
Kromě nejběžnějších datových přenosů (kódované signály dálkových ovladačů, IrDA rozhraní a další) lze IR záření použít i k přenosu nízkofrekvenčního signálu. Následující konstrukce tak představuje jednoduché řešení takového problému. Kromě nízkofrekvenčního audio signálu umožňuje v omezené míře i přenos pomalých datových signálů a to na vzdálenost až několika desítek metrů.

IR vysílač
Na následujícím obrázku je schéma zapojení IR vysílače.


Obr. 1: Schéma zapojení vysílače

Vstupní konektor J1 typu Jack 3,5 je přímo určen pro připojení dynamického mikrofonu. Při požadavku na připojení signálu s vysokou úrovní (například výstup zvukové karty PC či MP3 přehrávače) je potřeba mezi zdroj signálu a konektor J1 zapojit odporový dělič. Nízkofrekvenční signál po oddělení kondenzátorem C1 prochází na zesilovač tvořený tranzistorem T1. Ten má v kolektoru zapojen potenciometr P1, ze kterého se odebírá signál na další zesilovací stupeň tvořený tranzistorem T2. Odporový trimr R2 slouží k nastavení pracovního bodu tranzistoru a tím i napětí na vysílací IR diodě D1. Na emitoru T3 by tak mělo být nastaveno asi polovina napájecího napětí.

Tranzistory T5 a T6 tvoří multivibrátor s kmitočtem asi 30kHz. Tímto signálem je následně spínán tranzistor T4, zapojený v obvodu vysílací IR diody D1. Tím je na této diodě zajištěna modulace nízkofrekvenčního signálu přiváděného tranzistorem T3.

Na následujícím obrázcích je motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.


Obr. 2: Rozmístění součástek


Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Vysílač IR komunikátoru je tedy na jednostranné desky s plošnými spoji. Všechny součástky jsou klasického provedení a jsou osazené z jedné strany.

Seznam součástek
R1         100k
R2         PK50 2k2
R3         4k7
R4,R6,R7,R10    1k
R5         51R
R8,R9       47k
P1         potenciometr 2k2
C1,C3       4u7/35V
C2         10n
C4,C5       1n
D1         LED 5MM IR940
T1,T2,T3,T4,T5,T6 BC337

IR přijímač
Schéma zapojení přijímače IR komunikátoru je na následujícím obrázku.


Obr. 4: Schéma zapojení přijímače

Modulovaný infračervený signál z vysílače je zachycen fotodiodou D1. Ne její pozici je možné použít téměř libovolnou přijímací IR diodu či fototranzistor. Vzhledem k filtraci okolního světla je však dobré použít diodu s infračerveným filtrem, tedy například typ BPW34F a podobně.
Zachycený modulovaný signál je zesílen tranzistorem T1 a kondenzátorem C1 je zbaven stejnosměrné složky. Střídavý signál je dále zesílen tranzistorem T2 a zaveden na amplitudový demodulátor tvořený diodou D2 a filtračním členem R6, C4. Zde se ze signálu odstraní nosný kmitočet 30kHz. Dále je nosný kmitočet potlačen i na výstupu dalšího zesilovacího stupně tvořeného tranzistorem T3 a to kondenzátorem C5.
Již samotný nízkofrekvenční signál je následně veden přes regulátor hlasitosti tvořený potenciometrem P1 na koncový zesilovač. Ten je tvořen obvodem LM386 (IO1) a je schopen dodat výkon až 200mW.

Na následujícím obrázcích je motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.


Obr. 5: Rozmístění součástek


Obr. 6: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Podobně jako vysílač je i přijímač IR komunikátoru postaven na jednostranné desce s plošnými spoji a jsou použity klasické součástky osazené z jediné strany.

Seznam součástek
R1         1M
R2,R5,R6,R7    10k
R3,R8       100k
R4,R9       1k
R10        5R6
P1         potenciometr 10k
C1         1n
C2,C3,C4      10n
C5,C7       100n
C6         4u7/35V
C8,C9       220u/16V
D1         BPW34F
D2         BAT48
IO1        LM386
T1,T2,T3      BC337

Oživení IR komunikátoru
Po pečlivém osazení obou desek s plošnými a kontrole pájených spojů je možné přejít k oživení IR komunikátoru.
Nejprve se připojí napájecí napětí 9V k vysílači. Trimrem R2 se na emitoru tranzistoru T3 nastaví přibližně polovina napájecího napětí. Osciloskopem či čítačem je možné zkontrolovat činnost multivibrátoru tvořeného tranzistory T5 a T6. Ten by měl kmitat zhruba na 30kHz. Nyní je již možné na vstup vysílače (konektor J1) připojit nízkofrekvenční signál.

Dále připojíme napájecí napětí 9V i na přijímač. Přijímací fotodioda D1 se umístí proti vysílací diodě a osciloskopem je možné projít celou cestu signálu až ke koncovému zesilovači. Jinak je možné na přijímač připojit malý reproduktor či obyčejná sluchátka a potenciometr P1 vytočit maximálně do první poloviny jeho rozsahu. Nyní je potřeba otáčením potenciometru P1 na vysílači nastavit nejvyšší, avšak nezkreslenou úroveň hlasitosti signálu.
Tím je oživení a nastavení IR komunikátoru ukončeno a již nic nebrání jeho používání.

Použitá literatura:
Amatérské Rádio 7/00GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (11):

Zobrazit starší 30 dnů (11)...

host
11. Dne 28. 08. 2009 v 11:23 zaslal host
poděkováni
děkuji mnohokrát


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Aktivní GPS anténa 2JM011
Aktivní anténa GPS zajišťuje kvalitní a čistý signál i za zhoršených podmínek.
od 172 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007