. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Měřič radioaktivního záření 2
12. března 2009 | Pandatron | Měřič radioaktivního záření 2 | Komentářů: 43  

Měřič radioaktivního záření 2

Přepracovaný měřič radioaktivního záření, tzv. dozimetr. Díky vysoké citlivosti umožňuje měřit velice slabé zdroje záření. K dispozici jsou dvě verze přístroje.

Následující zapojení představuje upravené a doplněné schéma zapojení Geiger-Müllerova čítače z článku Měřič radioaktivního záření, určeného pro měření i nízkých hodnot radioaktivních záření beta a gama. Jako základ je použita GM trubice, která se dá získat z různých vyřazených měřících přístrojů, výprodejů vojenské technicky či nyní například i v GESu.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení měřiče radioaktivního záření od Petra Brucknera.


Obr. 1: Schéma zapojení

Celé zařízení je napájeno z jediné tužkové baterie 1,5V, přičemž odběr je max. 10mA. Z napětí baterie se tranzistorovým měničem získává zhruba 12V pro napájení zesilovače a dále pak i vysoké napětí pro napájení samotné GM trubice. Transformátor měniče je navinut na feritovém hrníčku o průměru asi 25 mm. Vinutí L1 má 15 závitů drátu o průměru 0,25mm, L2 45 závitů stejného drátu a L3 550 závitů drátu o průměru 0,1 mm. Začátky vinutí jsou na schématu označený tečkami.

Tranzistorový měnič pracuje jako blokovací oscilátor, přičemž na sekundárním vinutí vzniká vysoké napětí, které se následně usměrňuje rychlou diodou D3. Obyčejná usměrňovací dioda je nepoužitelná, protože výstupní impulsy jsou velmi krátké a kmitočet příliš vysoký.

Je-li GM trubice mimo prostor záření, není na jejím výstupu žádné napětí a zesilovač je v klidu. Dopadne-li částečka záření beta nebo gamma na trubici, dojde k ionizaci její náplně a na výstupu se objeví impuls. Ten následně vybudí zesilovač a z reproduktoru či sluchátka se ozve zřetelné lupnutí a LED D1 blikne. V klidném prostoru bez záření se ozývají praskoty zhruba po několika sekundách, což je reakce trubice na dopadající kosmické záření. Přiblížíme-li trubici – která je v izolovaném pouzdře – k zářícímu předmětu (například starší typy svíticích ciferníků hodin s „fosforem“, stupnice leteckého přístroje z války apod.), praskot bude častější a nakonec uslyšíme souvislý šum a LED bude také stále svítit. Podle toho můžeme usoudit na četnost dopadu částic, tedy intenzitu záření. Indikace je velmi citlivá, přístroj je schopen indikovat i sebemenší hodnoty záření.

Dále byl přístroj doplněn i ručkovou indikací. Ze signálu vedoucího do sluchátka se přes kondenzátor C5 odebírá střídavé napětí, které je následně zdvojováno dvěma germaniovými diodami (mohou být použity i diody Schottky) a po vyhlazení kondenzátorem C6 je vedeno na citlivé měřidlo. Trimrem TR1 nastavíme výchylku měřidla tak, aby se ručka při silném záření nevychylovala "za roh", a při nepatrném signálu již začala ukazovat. Porovnáním s laboratorním přístrojem by bylo možné měřidlo i ocejchovat.

Konstrukce:
Zařízení bylo sestaveno na jednostranné desce s plošnými spoji podle následujících obrázků a vestavěno do skříňky velikosti 150×90×40 mm.


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (nezrcadlený)

Samotná GM trubice byla uzavřena do kovového pouzdra a spojena se skříňkou stíněným kabelem a reproduktorovým konektorem.

Seznam součástek
R1       4k7
R2       4M7
R3       220k
R4       1k
TR1      100k
C1       50uF/15V elyt
C2       100nF/630V svitkový
C3       100pF keramický
C4       22nF keramický
C5       5uF/16V elyt
C6       50uF elyt
D1       LED
D2       1N4148
D3       BA159
D4       libovolná germaniová dioda
D5       libovolná germaniová dioda
T1       KF508, BD139...
T2       BC546
T3       BC546

Dále byl při konstrukci měřiče radioaktivního záření použit následující materiál:

Ampérmetr 50uA až 100uA
Lakovaný drát 0,1mm2 MLD 0,1MM ( GES 069 000 01)
Lakovaný drát 0,3mm2 MLD 0,3MM ( GES 069 000 05)
Trubice GM AGM100 ( GES 082 021 13)
Feritový hrníček o průměru zhruba 25mm, k sehnání například u firmy Pesimat
Krabička co jsem použil KH 113 ( GES 072 037 93)
Vestavěný izolant cinch CBGI PB ( GES 066 144 04)
Cinch samec CSGMS-6/2 ( GES 066 012 50)


Na následujících obrázcích je dále k dispozici překreslené schéma zapojení a motiv desky s plošnými spoji zjednodušené verze měřiče.


Obr. 4: Schéma zapojení


Obr. 5: Rozmístění součástek
 
Obr. 6: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (43):

Zobrazit starší 30 dnů (43)...

host
43. Dne 11. 08. 2015 v 12:43 zaslal host
Bez titulku
Je to potřeba ještě pořádně dotáhnou do konce. Polovičatých řešení je dostatek.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232S - Převodník USB/RS232
Převodník USB / RS232 s obvody FTDI a plným sériovým portem RS232 Full.
Skladem od 395 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007