. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Světelná hudba

Světelná hudba

Zapojení z obr. 1 vytváří při poslechu hudby zajímavé světelné efekty. Před známým obvodem A277 je ještě zařazen převodník frekvence – napětí. Jednotlivé LED se tedy rozsvěcují podle kmitočtu na vstupu a ne podle velikosti signálu (jak je to obvyklé).

Zapojení vytvářející zajímavé světelné efekty v závislosti na přehrávané hudbě. Jako základ je použit starší obvod A277 s jednoduchým frekvenčně závislým převodníkem na vstupu.

Schéma zapojení z obr.1 se vstupními piny připojuje přímo na svorky reproduktoru. Vstupní signál o velikosti maximálně 0,5V přemění tranzistor T na kladné pravoúhlé impulsy. Za tranzistorem je následně zapojen integrační článek tvořený kondenzátory C1, C2, diodami D1, D2 a paralelním rezistorem R3.


Obr. 1: Schéma zapojení

Při průchodu čelní hrany impulsu se dioda D1 uzavře a naopak se otevře dioda D2, čímž se začnou nabíjet oba kondenzátory C1 a C2. Při týlové hraně signálu se naopak otevře dioda D1 a dojde k vybití kondenzátoru C1. Napětí na C3 je přímo úměrné počtu impulsů za čas, které na něj přijdou. Toto napětí je tedy frekvenčně závislé a řídí vstup obvodu IO A277D (pin č. 17).

Funkce obvodu A277 je dostatečně známá a tak ji zde nebudu podrobně rozepisovat. Vstupní napětí je vnitřním obvodem „změřeno“ a podle jeho velikosti je následně rozsvícena příslušná dioda LED. Zde použitý bodový režim znamená rozsvícení vždy pouze jediné diody.

Obr. 2: Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek

Oživení zapojení je velice jednoduché. Na běžci odporového trimru P2 nastavíme napětí 0,4V a na P1 napětí 1,6V (měřeno samozřejmě vždy proti společné zemi). Takto nastavená napětí umožní IO zpracovat akustické signály v rozmezí zhruba 25 Hz až 15 kHz. Se snižujícím se napětí na P1 se snižuje horní hranice kmitočtu signálu a zároveň se zhoršuje rozlišovací schopnost pro jednotlivé LED. Samotné zařízení je napájeno ze stejnosměrného zdroje 12V, přičemž celkový odběr by neměl přesáhnout hodnotu zhruba 25 mA.

Na obr. 2 je návrh desky s plošnými spoji a její osazení. Deska má rozměry 65 x 40 mm. Na obr. 3 je motiv desky s plošnými spoji pro LED diody uspořádané za sebou a na obr. 4 jsou LED diody uspořádané v kruhu, takže je jen na vás kterou variantu si vyberete.

 

Obr. 3: Obrázek desky s plošnými pro LED - 1   Obr. 4: Obrázek desky s plošnými pro LED - 2

Zdroj: neznámýGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (22):

Zobrazit starší 30 dnů (22)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WIZ110SR - RS232
Převodník TCP/IP <-> RS232 s konektory RJ45 i D-Sub
Skladem od 730 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007