. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Otestovali jsme: Programátor PRESTO
8. dubna 2009 | Pandatron | Otestovali jsme: Programátor PRESTO | Komentářů: 27  

Otestovali jsme: Programátor PRESTO

Praktické zkušenosti a ukázky použití programátoru PRESTO ve spojení s obvody PIC a AVR.

Po úvodním seznámení s programátorem PRESTO firmy ASIX s.r.o. ve článku PRESTO – USB programátor jsem se rozhodl programátor popsat také z uživatelského pohledu, neboť recenze je jednou věcí, ovšem praktické použití je vždy věcí druhou.

Programátor PRESTO:
Hned v úvodu musím zmínit, že se jedná o velice zajímavý a jistě i úspěšný programátor. Svými rozměry (zhruba 15 x 5,5 x 2,2 cm) a hmotností je tak akorát na pracovní plochu stolu, na které nezabírá zbytečně mnoho místa a ani po ní neklouže. Programátor se k počítači PC připojuje prostřednictvím volného USB portu, ze kterého je i napájen a nevyžaduje tak žádné externí napájení. Druhým konektorem, který se na programátoru nachází je 8-pinový ISP (In-System Programming) konektor sloužící k připojení programované součástky. Ovládacími prvky umístěnými na programátoru je jedno uživatelsky konfigurovatelné tlačítko „GO“ a dvě LED indikující připojení programátoru k PC a jeho aktivitu (programování, čtení…).


Obr. 1: Programátor PRESTO

Co se podporovaných součástek týče, je jejich seznam více než rozsáhlý. Jak již bylo uvedeno v předchozím článku, je podporována jak celá řada obvodů Microchip (PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32 a dsPIC) tak i obvodů Atmel (ATtiny, ATmega, 8051, AT91SAM i nově AVR32). Dále je zde podpora pro obvody s jádrem ARM7 a ARM9 jak firmy Atmel, tak i dalších výrobců, obvody MSP430 firmy Texas Instruments, PSoC CY8C2xxx firmy Cypress či 16-bitové mikrokontroléry eCOG1 firmy Cyan Technology. Programátor navíc podporuje součástky s rozhraním JTAG, jako jsou CPLD, konfigurační paměti pro FPGA i samotná FPGA firem Xilinx, Altera a Lattice a dále pak i sériové paměti EEPROM a Flash (Atmel a STM). Podmínkou u obvodů programovaných přes JTAG je, aby jejich návrhový systém podporoval vytvoření souborů typu SVF či XSVF.

Zakoupení programátoru:
Programátor PRESTO je možné získat jak osobně ve smíchovské prodejně firmy ASIX s.r.o., tak i na objednávku kurýrní službou či poštou. Podle online webového ceníku výrobce jsou programátory jsou stále skladem, takže je jejich získání otázkou chvilky.

Samotný programátor obdržíte v kvalitní papírové krabici opatřené základními informacemi včetně čárového kódu a jedinečného sériového čísla. Uvnitř se poté nachází jak samotný programátor zabalený v antistatickém pytlíku, tak i USB2.0 kabel a ISP kablík pro připojení programátoru k aplikaci. Dále samozřejmě nechybí uživatelská příručka a CD s ovladači a dalšími informacemi.


Obr. 2: Programátor včetně příslušenství

Instalace:
Instalace programátoru se skládá ze dvou částí. Nejprve je potřeba nainstalovat USB ovladače a až poté samotný ovládací program UP. Výrobce přitom upozorňuje na potřebu zachování tohoto pořadí a že je samozřejmě potřeba být na počítači v režimu Administrátor.
Pro instalaci USB ovladačů je potřeba připojit programátor PRESTO na volný USB port počítače a do mechaniky vložit dodaný CD-ROM. Systém by si již sám měl nalézt potřebné soubory a zahájit jejich instalaci. V průběhu instalace ovladačů stačí jen několikrát potvrdit souhlas a systém Windows již zařídí ostatní.


Obr. 3: Nové USB zařízení - ASIX PRESTO Programmer

Následovat by měla instalace ovládacího programu UP. Instalační soubor ve formátu UP_xxx_CZ.EXE o velikosti zhruba 1MB naleznete buď na dodaném CD, nebo v jeho aktuální verzi na webových stánkách výrobce. Program je zde možné stáhnout zcela zdarma a přímý odkaz je uveden na konci článku. Pro samotnou instalaci není potřeba zavírat žádné jiné aplikace, pouze stačí spustit instalační soubor a v průběhu instalace potvrdit pár základních otázek. Ani po dokončení instalace není potřeba restartovat systém a program UP je možné ihned spustit.

Po prvním spuštění se program dotáže na výběr jazyka (čeština/angličtina), typ programátoru (PRESTO) a na port, ke kterému je programátor připojen (tedy USB).
Následně je ještě možné zvolit, zda při spouštění programu požadujete automatické hlídání nových verzí programu UP na internetových stránkách výrobce. Tuto možnost doporučuji využít, neboť program je neustále vyvíjen a doplňován jak o nové obvody, tak i nové funkce a navíc, jak již bylo zmíněno, je k dispozici zcela zdarma. Samotnou instalací nové verze programu samozřejmě nepřijdete o svá nastavení.

Použití programátoru:
Konečně se dostáváme k samotnému programování. Programátor PRESTO máme připojený k počítači, USB ovladače i program UP máme nainstalovaný, můžeme tedy programátor připojit do naší aplikace, spustit program UP a začít programovat.

Programování PIC
Pro začátek jsem, především vzhledem k jejich rozšířenosti, zvolil procesory PIC od firmy Microchip. Programátor PRESTO tedy dodaným ISP kablíkem, konkrétně pouze jeho pěti piny, propojíme s aplikací a nastavíme program UP.
V programu je samozřejmě potřeba nejprve vybrat správný procesor, tedy například v mém případě je to PIC18F4550. Nyní je možné v menu volbou Soubor->Otevřít načíst požadovaný HEX soubor. Programovací pojistky jsou již implicitně uloženy v každém HEX souboru a pokud nejsou přítomny, program na to upozorní. V tu chvíli je potřeba vyklikat si požadované pojistky ručně. Poté je však možné volbou Soubor->Uložit přepsat načtený HEX soubor novým s již uloženými pojistkami a zachovat si tak jejich nastavení i pro příště.

Před samotným programováním je ještě potřeba vybrat způsob napájení. Pokud je aplikace napájená externě, je vše v pořádku a programátor si pro své výstupní budiče bere napětí z aplikace. V tom případě PRESTO toleruje libovolné napájecí napětí v rozsahu 2,5 až 5,5V. Pokud se jedná o malou aplikaci, která nemá velký proudový odběr, je možné použít programátor PRESTO i jako napájecí zdroj pro aplikaci. V tom případě stačí v programu UP zvolit jako typ napájení aplikace „Interní 5V“ a to jak pro samotný programovací proces, tak i pro napájení v klidu. Tím si pro naši aplikaci zajistíme trvalé napájecí napětím cca. 5V z PRESTA, potažmo z USB portu počítače. Proudový odběr však nesmí být příliš vysoký, jinak programátor z důvodu bezpečnosti aplikaci odpojí a zobrazí varovnou hlášku.


Obr. 4: Volba druhu napájení aplikace

Nyní je již možné volbou Součástka->Programovat->Naprogramovat vše či například stiskem klávesy F5 spustit samotné programování. Jeho průběh i včetně jednotlivých operací je zobrazován dvěma průběhy a výpisem prováděných operací.


Obr. 5: Programátor PRESTO ve spojení s PIC18F4550

Jak již název programátoru - PRESTO napovídá, jde o velice rychlý programátor. Všechny součástky jsou tak (pokud není v programu UP nastaveno jinak) programovány vždy co možná nejvyšší rychlostí, a tak samotný proces i včetně mazání a následné kontroly opětovným vyčtením součástky trvá vždy jen několik málo vteřin. Konkrétně například u zmíněného PIC18F4550 s 32kB Flash trvá programování pouhé 3s.

Programování procesorů AVR
Jako druhý programovaný obvod jsem zvolil zástupce firmy Atmel a to obvod ATmega48. Zde je však oproti obvodům PIC rozdíl především v tom, že HEX soubor obvodů AVR neumožňuje uložení programovacích pojistek a jiných informací. Situace je navíc o to komplikovanější, že AVR obvody mají SPI programovací rozhraní taktováno z hlavního oscilátoru, který když se nastaví špatně je nemožné programátorem PRESTO obvody přeprogramovat zpět.

Proto zde před každou novou aplikací, ve kterém chceme programovat obvody AVR, doporučuji v menu Soubor->Nový projekt a následně Soubor->Uložit projekt založit pro aplikaci celý projekt. Nyní je možné v programu UP otevřít programovaný HEX soubor a vyklikat si požadované pojistky. Následným uložením projektu dojde k založení souboru s koncovkou .PPR, který v sobě nese kompletní nastavení programu UP včetně nastavení procesoru. Tuto možnost lze samozřejmě použít i pro jiné obvody.

Dále je opět možné zvolit typ napájení. Obdobně jako tomu bylo u obvodů PIC je možné vybrat buď externí napájení, nebo interní napájení z PRESTA. Následně je možné zahájit programování volbou Součástka->Programovat->Naprogramovat vše či například stiskem klávesy F5. Průběh programování je opět zobrazen i včetně výpisu prováděných operací.


Obr. 6: Programátor PRESTO ve spojení s obvodem ATmega48

Další možnosti:
Tím samozřejmě možnosti programátoru PRESTO ani zdaleka nekončí. Podobně bychom mohli pokračovat i při programování dalších součástek a obvodů. Nyní bych se však zaměřil na některé přednosti a speciální funkce programátoru, které často ani u konkurenčních produktů nejsou příliš obvyklé.

Bezpečnost ISP
Jistě se každému z nás již nejednou stalo, že programátor k aplikaci připojil špatně. Pokud pomineme pouhé prohození například datového a hodinového vodiče, obvykle se nic zvláštního neděje. Problém však nastává, připojí-li se například datové piny na napájecí napětí aplikace či naopak napětí z programátoru jde v aplikaci do zkratu.
V případě programátoru PRESTO však ani toto není vážný problém. Veškeré vstupně/výstupní budiče jsou odolné jak proti zkratu, tak i proti průniku napětí z aplikace a to samé platí i pro výstup napájecího a programovacího napětí. Zde je programátorem vždy měřen protékající proud, který jakmile přesáhne povolenou mez, dojde k odpojení napětí zobrazení varovné hlášky

Na následujícím obrázku je příklad zapojení části pinu Vpp v programátoru PRESTO. Jak je vidět, piny programátoru jsou řešeny skutečně precizně.


Obr. 7: Vnitřní schéma zapojení pinu Vpp programátoru

Když je řeč o ISP konektoru, nemělo by zde chybět jeho zapojení. Jedná o klasickou jednořadou lištu s celek osmi piny, přičemž jeden pin je vylomený a slouží jako zámek.


Obr. 8: Pinout ISP konektoru

Sériové číslo
Především pro násobné a sériové programování většího množství obvodů nabízí programátor PRESTO možnost automatického generování sekvenčního sériového čísla. Nechá-li se sériové číslo počítat programem UP, je možné zvolit například i velikost čísla, jeho počáteční hodnotu a další. Samozřejmostí je výběr cílového místa pro uložení sériového čísla, případně konkrétní adresy. Jinak je samozřejmě k dispozici i logování sériových čísel do souboru.


Obr. 9: Nastavení Sériového čísla

Závěr:
Programátor PRESTO se ukázal jako výborný nástroj pro každodenní použití. Zasloužil si to především svou širokou nabídkou podporovaných součástek i řadou podporovaných funkcí. Stranou by neměla zůstat ani informace o kvalifikované zákaznické podpoře výrobce, která dokáže poradit s nejedním problémem.

Odkazy & Download:
Domovská stránka firmy ASIX s.r.o.
Programátor PRESTO
Ovládací program UP
Seznam součástek podporovaných programem UPGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (27):

Zobrazit starší 30 dnů (27)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PXC72 - Vývojový modul pro XC9572XL
Malý vývojový modul pro CPLD XC9572XL společnosti Xilinx. Na modulu je umístěn i regulátor, generátor hodin, tlačítko a čtyři LED.
Skladem od 398 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007