. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Pasivní letecký přijímač
29. dubna 2009 | Pandatron | Pasivní letecký přijímač | Komentářů: 99  

Pasivní letecký přijímač

Konstrukce velice jednoduchého, pasivního přijímače leteckého provozu, umožňujícího poslech rozhovorů pilotů letadel s řídící věží.

Letecké službě je přiděleno frekvenční pásmo od 108 MHz do 137 MHz. Přičemž v úseku 108 až 118 MHz jsou umístěny pouze navigační radiomajáky a veškerá fónická komunikace probíhá v úseku 118 až 137 MHz. V tomto kmitočtovém pásmu probíhá komunikace pilotů letadel s příslušnou věží, která jim nejčastěji předává navigační informace a informace o aktuálním stavu počasí v místě letiště.
Z důvodu zabránění „vymazání“ vzdálenějšího z dvojice letadel vysílajících náhodně v jediný okamžik i eliminace Dopplerova kmitočtového posuvu je zde na všech kmitočtech používána výhradně amplitudová modulace.

Následující konstrukce pasivního přijímače, tedy přijímače bez oscilátorů a směšovačů umožňuje právě poslech rozhovorů pilotů letadel nacházejících se v blízkém okolí. V blízkosti letiště poté i poslech vysílání samotných věží.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení přijímače.


Obr. 1: Schéma zapojení

Jelikož se jedná o příjem amplitudově modulovaných signálů, je přijímač velice jednoduchý. Signál zachycený anténou na pinu J5 projde malým oddělovacím kondenzátorem C1 s kapacitou zhruba 1,5pF na paralelní LC člen - ladící obvod. Ten je zhotoven ze součástek L1 a C2. Rezistor R1 blokovaný kondenzátorem C3 uzemňuje katodu diody D1 a ve spojení s rezistorem R2 vytváří uzavřený obvod proudu zlepšující detekční vlastnosti diody. Dioda D1 je detekční, nejlépe germaniová typu 1N34, případně v nouzi může být použita dioda typu schottky například 1N5711.

Detekovaný signál je dále vyhlazen kondenzátorem C4 a veden na neinvertující vstup první poloviny obvodu LM358 (IO1). Z toho je možné odporovým trimrem R3, umístěným v záporné zpětné vazbě regulovat velikost odebíraného signálu pro další stupeň. Následně je signál zesílen i druhou polovinou obvodu LM358 a dále veden nejlépe do vysokoohmových sluchátek či výkonového sluchátkového zesilovače, připojeného k pinům J3 a J4.

Napájecí napětí 9V je připojeno k pinům J1 a J2, přičemž odběr přijímače by neměl přesáhnout 10mA.

Konstrukce:
Na následujících obrázcích je možný motiv desky s plošnými spoji.


Obr. 2: Rozmístění součástek

Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Všechny použité součástky jsou klasického provedení podle seznamu součástek.

Po pečlivém sestavení musí zapojení pracovat na první zapnutí. Kapacitním trimrem C2 se poté přijímač ladí.


Obr. 4: Zkušební sestavení přijímače na kontaktním poli

Závěr:
Popisovaný přijímač umožňuje velice snadný poslech leteckého provozu. Samozřejmě se díky své jednoduchosti nemůže ani zdaleka vyrovnat klasickým komunikačním přijímačům, přesto však dokáže v dobré kvalitě zachytit a reprodukovat alespoň letadla nacházející se v přímé rádiové viditelnosti.

Seznam součástek
R1,R2     10M
R3       100k trimr PK50
R4,R5     3k3
R6       100k
R7       100R
C1       1p5
C2       5-18p trimr
C3       10n
C4       330p
C5,C6     1uF/25V
C7,C8     100uF/16V
L1       0,15uH (GM: TL.0.15uH-M)
D1       1N34
IO1      LM358

Odkazy & Download:
Passive Aircraft Receiver
Letecká radiová komunikace a radionavigaceGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (99):

Zobrazit starší 30 dnů (99)...

host
99. Dne 05. 11. 2016 v 10:04 zaslal host
Dotaz na spodni odpor 10MOhm a selektivitu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda ten spodní odpor opravdu má být také 10 MOhmů, všude na zahraničních webech ho mají také tak velký. A právě proto možná to těm, co to postavili, to při dotyku vrčí a piští... Horní odpor 10M chápu, to je předpětí (bias) pro diodu.
A dále, doufám že selektivita je malá. V tomto případě paradoxně bych si malou selektivitu přál, protože frekvencí v air pásmu je moc, přelétajicích letadel málo. Nastole mi tady leží KA358, diodu zkusím nějakou germaniovou a uvidí se. Jenom nevím s přesnou přijímanou frekvencí. Proto to moje přání malé selektivity. Čím ten LC obvod zatlumit? Díky, Jirka.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGEN45 - Generátor 8 kHz až 45 MHz
Moduly PGEN45, jejichž základem je integrovaný obvod LTC1799, jsou lineárně řízené generátory obdélníkového signálu v rozsahu 8 kHz do 45 MHz.
Skladem od 530 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007