. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Siemens představuje nové funkce systému pro řízení procesů, jež podporují inženýrink, provoz a údržbu

Siemens představuje nové funkce systému pro řízení procesů, jež podporují inženýrink, provoz a údržbu

Společnost Siemens vybavila svůj systém Simatic PCS 7 pro řízení technologických procesů v aktuální verzi 7.1 řadou nových funkcí. Jejich hlavním účelem je zkrácení doby potřebné na inženýrské práce, montáž a uvedení do provozu, při současném snížení nákladů na provoz a údržbu systému.

V systému Simatic PCS 7 verze 7.1 došlo oproti předchozím verzím ke změnám v téměř všech funkčních oblastech. V oblasti inženýrinku nabízí nová Advanced Process Library (knihovna technologických funkcí) několik nových provozních režimů a lepší součinnost mezi operátorem a ovládaným technologickým zařízením. Jedná se například o pracovní režimy Local (místní) a Out of Service (mimo provoz) spolu se zobrazovacími panely Preview (ukázka) a Note (poznámka). K dispozici jsou také moduly blokování zařízení se snadným přístupem k prvotním signálům ze zařízení. Uvádění do provozu lze nyní simulovat v předstihu, přímo ve stanici operátora. S novou funkcí CFC-Forcing (vnucení vstupů) mohou uživatelé bez přerušení propojení mezi funkčními bloky v CFC manuálně zadávat hodnoty vstupů, k nimž si nastavili přístup, a simulovat tak činnost systému. Tím se zkracuje testování funkcí a tudíž i doba potřebná na uvedení zařízení do chodu, resp. jeho údržba. Díky možnosti modifikovat hlavní receptury on-line lze s novou verzí také snáze automatizovat složité vsádkové procesy.

K dosažení větší výkonnosti a produktivity práce je u systému Simatic PCS 7 ve verzi 7.1 přepracováno také uživatelské rozhraní. Optimalizovaná škála barev a vylepšený systém správy výstražných hlášení umožňují operátorovi snáze rozpoznat kritické stavy zařízení. Nové možnosti zobrazení přístrojových panelů, technologického zařízení a časových průběhů sledovaných veličin znamenají větší transparentnost dat, díky níž mohou operátoři rychle reagovat na změny v procesu. V náhledech technologického zařízení na velkých displejích se širokoúhlým zobrazením s poměrem stran 16:9 nebo 16:10 je více místa na doplňkové informace. Nové ergonomické symboly a ovládací okna zařízení (faceplate) obsažené v knihovně Advanced Process Library V7.1 nabízejí uživateli koherentní řídicí prostředí a jednotný způsob zobrazení informace o stavu systému. Připravená zobrazení lze kromě toho snadno přizpůsobit vlastní filozofii uplatňované při provozování zařízení. Při vydání povelu ke spuštění motoru je například možné požadovat jeho potvrzení. S použitím nového zobrazení Interlock (blokování) může operátor rychle zkontrolovat nastavené blokovací podmínky a zjistit příčinu zablokování.

Ve verzi 7.1 systému Simatic PCS 7 je také zjednodušen postup při výběru a analýze aktuálních i historických technologických dat. Vylepšená funkce Trend Control (zobrazení trendu) umožňuje zobrazit časové průběhy veličin přímo na operátorské stanici. S novým nástrojem Data Monitor lze zařídit přímý přenos technologických dat do programu Excel, takže uživatel může při jejich analýze a tvorbě zpráv používat toto výkonné a všeobecně známé výpočetní prostředí. Software kategorie MES (Manufacturing Execution Systems) a MIS (Management Information System) má k těmto datům přímý přístup přes rozhraní OpenPCS 7.

Operátorský systém nyní také nabízí volně konfigurovatelné funkce skupiny Alarm Control (správa alarmů) umožňující vhodně zobrazit výstražná hlášení a pohotově na ně reagovat. Je například možné výstražná hlášení individuálně filtrovat a exportovat je dále za účelem podrobné analýzy stavu kritických technologických zařízení v závodě. Současně jsou zdokonaleny funkce pro podporu údržbářských činností. Jako příklad lze uvést přenos diagnostické informace webovým klientům přes webový server, což umožňuje budovat pružnější struktury v oblasti údržby. Informace týkající se údržby lze šířit prostřednictvím LAN, SMS i elektronické pošty.

Odkazy & Download:
Domovská stránka společnosti Siemens
Domovská stránka společnosti Siemens v českém jazyceGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
USB I/O modul s MCP2200
Malý modul USB I/O a UART s obvodem Microchip MCP2200
Skladem od 243 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007