. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
POOL SERVIS a generování výrobních podkladů

POOL SERVIS a generování výrobních podkladů

Představení nedávno spuštěné, avšak velice zajímavé služby firmy PragoBoard a postup generování výrobních podkladů z návrhových systémů.

Firma PragoBoard s.r.o., přední výrobce desek s plošnými spoji vyšla vstříc požadavkům návrhářů elektronických aplikací a představila službu nazvanou POOL SERVIS.

Jak jistě každý návrhář velice dobře ví, největší problém při vývoji nového zařízení přichází vždy ve chvíli výroby prototypů. Často je potřeba velice rychle vyrobit i několik různých desek v počtu jednoho kusu a bez potřeby uchování podkladů pro další výrobu. Přesto právě výroba podkladů bývá tím nejdražším na celém výrobním procesu a na každé verzi prototypu se projeví tím více, čím menší jsou rozměry samotné desky s plošnými spoji.

Firma PragoBoard s.r.o. se tedy rozhodla vyjít vstříc podobným situacím a nabídnout zákazníkům přijatelný kompromis v podobě služby POOL SERVIS. Jeho podstatou je výroba desek s plošnými spoji různých typů a velikostí od různých zákazníků složených na jediný přířez. Zákazníkům se poté neúčtuje zhotovení filmových podkladů, které slouží pouze pro jednorázovou výrobu tohoto přířezu a dále se nearchivují.

Podle rozměrů desky je tento způsob výroby obecně výhodný pro jeden až dva kusy. Jistým omezením mohou být pevně dané technologické postupy a povrchová úprava. Kompenzací by v tom případě mohla být 6. třída přesnosti, dvě nepájivé zelené masky a bílý potisk, které jsou tak vlastně v ceně.

Základní přehled materiálů a technologických postupů, použitých u služby POOL SERVIS, je uveden v následující tabulce:

materiál FR4 1,5mm 18um Cu (základ)
nepájivá maska 1-2x (zelená barva)
servisní potisk 1-2x (bílá barva) - druhý potisk za příplatek
elektrické testování
H.A.S.L. (bezolovnatý HAL)
obdélníkové frézování vnějšího obrysu (použitá fréza 2,4mm)
6. třída přesnosti: spoj/mezera >=150µm, vrták >=0,3mm

Jiné výrobní technologie nejsou v POOL SERVISU přípustné a takové desky s plošnými spoji je potřeba vyrobit standardním způsobem společně s filmovými matricemi.

Vícevrstvé desky s plošnými spoji:
V základní nabídce služby POOL SERVIS je výroba dvouvrstvých desek s plošnými spoji. Tím však nabídka nekončí a za shodných podmínek a podobných cen je možné vyrobit prototypové desky čtyřvrstvé a v tomto týdnu nově nabídnuté i šestivrstvé desky s plošnými spoji. Za velice výhodných podmínek je tak možné i pro prototypové série vícevrstvých desek s plošnými spoji využít nabídku služby POOL SERVIS.

Technické parametry skladby vícevrstvých desek vyráběných službou POOL SERVIS jsou:

4 vrstvé DPS: 2x 1080 + jádro 1,2mm 35um Cu + 2x 1080 (celková tloušťka 1,5mm)
6 vrstvé DPS: 2x 1080 + jádro 0,5mm 35um Cu + 2x 1080 + jádro 0,5mm 35um Cu + 2x 1080 (celková tloušťka 1,5mm)

Požadované formáty dat a dodací termíny:
Podobně jako v případě výroby desek s plošnými spoji klasickým způsobem je i zde možné individuálně dohodnout formáty dodaných dat. Obecně však platí následující doporučení struktury dodaných dat:

gerber data: formát : RS274-X
data pro vrtačku: formát : Excellon

Jelikož jsou desky POOL SERVISU vyráběny vždy hromadně, je přesně dán termín jejich dodání. Standardní termíny s možností expresní výroby jsou uvedeny v následující tabulce:

2-vrstvé DPS 5 pracovních dní (možná expresní výroba od 1 pracovního dne)
4-vrstvé DPS 7 pracovních dní (možná expresní výroba od 2 pracovních dní)
6-vrstvé DPS 7 pracovních dní (možná expresní výroba od 2 pracovních dní)

Více informací jak o službě POOL SERVIS, tak i použitých technologických postupech a samozřejmě cenách naleznete na stránkách firmy PragoBoard.

Příklad vygenerování podkladů (nejen) pro službu POOL SERVIS:
Pro usnadnění generování výrobních podkladů pro výrobu desek s plošnými spoji službou POOL SERVIS a samozřejmě nejen jí jsme po konzultaci s firmou PragoBoard připravily jednoduchý vzorový návod. Následující jednoduchý postup bude předveden v moderním návrhovém systému DipTrace, používaném na našem webu. Naprosto shodným způsobem je však použitelný i ve všech dalších systémech, umožňujících export dat ve formátu gerber.

1) Po dokončení návrhu motivu desky s plošnými spoji (v našem případě desky Konstrukce Web serveru s moduly Connect One) a provedení všech kontrol je potřeba definovat sesazovací značku, tzv. Origin. Ta slouží pro přesné slícování jednotlivých vrstev desky a je standardně podporována všemi dobrými návrhovými systémy.


Obr. 1: Umístění sesazovací značky standardně na levý dolní roh DPS

2) Poté je možné přejít k vygenerování podkladů. Konkrétně v programu DipTrace se tak učiní volbou v menu File -> Export -> Gerber.


Obr. 2: Export dat do formátu gerber

3) Zde v zásadě není potřeba měnit žádné nastavení. Označení otvorů a dalších motivů se provede zcela automaticky, nebo po kliknutí na tlačítko Apertures. Rozměry je dobré nechat v palcích.

Následně je možné zobrazit vzhled jednotlivých vrstev volbou Preview, nebo již provést generování pomocí tlačítka Export. Doporučené názvy souborů jsou uvedeny v podmínkách služby POOL SERVIS na webu firmy PragoBoard.


Obr. 3: Příklad vrstvy TOP

Tak je možné pro základní objednávku dvouvrstvé desky s plošnými spoji doplněné o dvě masky a jeden (horní) potisk vygenerovat celkem 6 souborů s koncovkou .GBR.


Obr. 4: Soubory formátu gerber

4) Dále jsou pro výrobu desek s plošnými spoji vždy potřebné vrtací podklady. Pro jednoduché vygenerování použitých otvorů určených pro piny součástek, prokovy a mechanické otvory pro šroubky je doporučen formát Excellon. V programu DipTrace se vygenerování provede volbou File -> Export -> N/C Drill.


Obr. 5: Export vrtacích podkladů

5) V okně Export N/C Drill je potřeba kliknout na tlačítko Auto, čímž dojde k automatickému vygenerování označení použitým průměrům. Na předchozím obrázku je navíc vidět, jak by použité průměry otvorů neměli vypadat. U všech součástek a otvorů použitých na desce by měla být dodržena nějaká struktura a odstupňovaná řada. Nicméně i takovéto hodnoty nejsou pro výrobu problém a pro jejich zhotovení budou použity vždy nejbližší možné dostupné průměry.


Obr. 6: Příklad prokovených otvorů

6) Tím je generování podkladových souborů dokončeno. Před odesláním do výroby je však potřeba připravit i jakýsi souhrn požadovaných technologických procesů. V případě objednání formou POOL SERVIS je toto samozřejmě omezeno na zde dostupné technologie.

Příklad souboru s technologickými procesy:

Technická specifikace plošného spoje:
-------------------------------------

Název desky:    ServReach-1
Rozměr desky:    67,9 mm x 38,1 mm (2675 mils x 1500 mils)
Typ desky:     oboustranný plošný spoj
Způsob výroby:   POOL SERVIS
Nepájivá maska:   ano - oboustranně
Potisk:       ano - top
Úprava povrchu:   HAL
Obrys desky:    frézování
Frézování:     ano - obrys
Materiál:      standardní
Třída přesnosti:  6
Panelizace:     ne


Zasílané podklady:
(formát dat - Gerber RS 274X)

ServReach-1_top.gbr       - měď zhora
ServReach-1_bot.gbr       - měď zdola
ServReach-1_smt.gbr       - nepájivá maska zhora
ServReach-1_smb.gbr       - nepájivá maska zdola
ServReach-1_plt.gbr       - potisk zhora
ServReach-1_mil.gbr       - obrys desky
ServReach-1_pth.drl       - vrtací data včetně tabulky vrtáků

Všechny tyto informace je dobré v podobě textového souboru přiložit k výrobním datům a vše jako celek zabalit do archivu ZIP. Takto připravený soubor (zde uvedený příklad je v tomto tvaru jako příklad ke stažení na konci článku) je již připraven k odeslání firmě PragoBoard a to buď ve formě poptávky, nebo již jako konečná objednávka.

Závěr:
Služba POOL SERVIS firmy PragoBoard tak přináší pohodlnou a levnou, přesto však profesionální výrobu desek plošnými spoji. V jednotné ceně, osvobozené především od výroby podkladů tak je nabízen minimálně dvouvrstvý plošný spoj 6. třídy přesnosti s povrchovou úpravou, nepájivou maskou a potiskem v ceně.

Na uvedeném příkladu je navíc prezentován snadný způsob generování doporučených podkladů a přiložených výrobních informací z programu DipTrace. Uvedený postup je však naprosto totožný i pro jiné návrhové systémy.

Odkazy & Download:
Domovská stránka firmy PragoBoard
POOL SERVIS
CENÍK POOL SERVISU

Download uvedeného příkladuGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (8):

Zobrazit starší 30 dnů (8)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
CBA-LS-40M
Kablík s konektorem pro GPS modul GPS-320FW od RF Solutions.
od 165 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007