. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Okénkový teplotní spínač
24. června 2009 - 15:30 | Pandatron | Okénkový teplotní spínač | Komentářů: 8  

Okénkový teplotní spínač

Konstrukce okénkového teplotního spínače s obvody LM741 a výstupem na relé.

Okénkový teplotní spínač představuje užitečné zapojení sloužící k indikaci vymezeného teplotního rozsahu. Pomocí dvou ovládacích prvků se nastavuje minimální a maximální teplota a výstupem je poté spínána zátěž při vybočení aktuální teploty z tohoto rozsahu.

Následující konstrukce tedy indikuje sepnutím relé nebo jiné zátěže vybočení teploty z nastaveného rozsahu. Po mírné modifikaci je však možný i opačný provoz, kdy je výstup sepnut při aktuální teplotě nacházející se v nastavených mezích.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení okénkového teplotního spínače.


Obr. 1: Schéma zapojení

Základem zapojení jsou dva integrované obvody – operační zesilovače LM741 a podobné, umístěné na pozicích IO1 a IO2. Snímací rezistor typu NTC s označením R6 tvoří spolu s odporovým trimrem R1 napěťový dělič, který by měl zhruba ve středu nastaveného teplotního rozsahu poskytovat polovinu napájecího napětí. Toto napětí je vedeno na piny č.2 (IO1) a 3 (IO2). Na opačných vstupech obou operačních zesilovačů jsou připojeny odporové trimry R2 a R3 sloužící pro nastavení minimální a maximální teploty.

Výstupy obou obvodů jsou přes diodový součinový člen tvořený součástkami D1, D2 a R5 vedeny přes omezovací rezistor R4 na bází libovolného tranzistoru typu PNP. Ten ve svém kolektoru spíná zátěž, připojenou na piny J3 a J4, kterou může tvořit například 12V relé.

Napájecí napětí je přiváděno na piny J1 a J2 a mělo by mít hodnotu v rozsahu zhruba 5 až 20V, podle typu připojené zátěže.

Konstrukce:
Na následujícím obrázku je možný motiv desky s plošnými spoji okénkového teplotního spínače.


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Všechny použité součástky jsou klasického provedení a především hodnota rezistorů a odporových trimrů není nijak kritická.

Po pečlivém sestavení a kontrole pájených spojů je možné přistoupit k oživení a nastavení spínače. Jako první se nastavuje trimr R1, pomocí kterého by při umístění termistoru R6 do prostředí se zhruba středem požadované teploty měla být nastavena polovina napájecího napětí na pinech č. 2 obvodu IO1 a 3 obvodu IO2. Tedy na výstupu napěťového děliče tvořeného termistorem a trimrem R1.

Nyní zbývá nastavit a to nejlépe zkusmo požadovanou minimální teplotu, která se nastavuje trimrem R2, a maximální teplotu, nastavovanou trimrem R3. Tím je nastavení a v podstatě i kalibrace teplotního spínače dokončena a je možné ho vestavět do vhodné krabičky a použít.

Závěr:
Popsaný okénkový teplotní spínač tvoří užitečné zařízení například v místech, kde je potřeba hlídat teplotu v přesně daném rozsahu, jako je například skleník či speciální místnosti. Jednoduchou modifikací, nejjednodušeji například prohozením pinů č.2 a 3 u obou integrovaných obvodů je možné dosáhnout opačné funkce, kdy je výstup spínán při aktuální teplotě nacházející se v nastavených mezích.

Druhá možnost modifikace je použití signálů z výstupů obou operačních zesilovačů pro spínání samostatných spotřebičů. Například topného tělesa při poklesu teploty a ventilátoru při překročení nastavené teploty.

Seznam součástek
R1       22k trimr PK50
R2       100k trimr PK50
R3       100k trimr PK50
R4       10k
R5       10k
R6       termistor 10k NTC
D1       1N4148
D2       1N4148
D3       1N4148
T1       BC327
IO1      LM741
IO1      LM741


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (8):

Zobrazit starší 30 dnů (8)...

host
8. Dne 15. 07. 2009 v 14:47 zaslal host
Bez titulku
Zrovna něco takového sháním, díky


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Vývojový kit MEGA48
Univerzálním a bohatě vybavený vývojový kit s obvodem ATmega48 společnosti ATMEL je vhodný jak pro začátečníky, tak i profesionály.
Skladem od 755 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007