. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2009
16. července 2009 - 13:07 | Pandatron | Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2009 | Komentářů: 0  

Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2009

Společnost Siemens bude prezentovat novinky ze své produkce na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční ve dnech 14. až 18. září 2009. Expozice v pavilonu P (stánek č. 145) představí aktuální trendy v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Prezentace nových produktů, systémů a řešení budou pro tuzemské výrobce obráběcích strojů organizovány formou workshopů pořádaných přímo na stánku společnosti Siemens. V plném rozsahu budou všechny horké novinky k vidění na světové výstavě EMO 2009 v Miláně.

Pro každého výrobce obráběcích strojů je rozhodující zkrátit na minimum dobu, po kterou je nový stroj ve stádiu prototypu. Společnost Siemens bude na letošním MSV prezentovat speciální nástroje zvyšující efektivitu inženýrské práce - počínaje správou životního cyklu výrobků, přes tvorbu virtuálního stroje, až po podporu realizace mechatronických systémů. Siemens je v současnosti jediným dodavatelem na světě, který je schopen dodat veškeré systémy pro realizaci celého procesu CAD/CAM/CNC tzv. z jedné ruky.

Expozice Siemens návštěvníkům veletrhu představí různé hardwarové i softwarové platformy pro oblast techniky pohonů i řídicí systémy řady Sinumerik připravené k širokému použití v obráběcích strojích různých úrovní - počínaje stroji tvořícími základní vybavení dílny, přes kompaktní obráběcí stroje, až po velmi výkonná obráběcí centra, a to pro všechna výrobní odvětví průmyslu. Součástí nabídky jsou nové motory 1PH8, které rozšiřují výkonové spektrum hlavních motorů, nové operátorské rozhraní, optimalizované inteligentní metody řízení pohybu používané při frézování či sady technologických paketů pro obrábění současně ve třech nebo pěti osách. Výraznými trendy současnosti dále jsou integrace systémů pro rozvrhování, řízení jakosti či sledování výroby a zpětného vyhledávání výrobních dat a možnost doplnit stroje robotickými jednotkami pro manipulaci s materiálem či sestavovat stávající stroje do výrobních linek bez jakýchkoliv problémů s jejich propojováním.

Dalším aspektem důležitým pro uživatele je nárůst produktivity výroby zvýšením výkonnosti zařízení a snížením nákladů na jeho provoz. Provozní náklady jsou ve stále větší míře určovány výdaji za energii. K využití všech možností úspory energie je do patřičného rozboru třeba zahrnout všechny formy energie používané v daném stroji i kolem něj. Právě proto Siemens v rámci svého konceptu Plně integrované automatizace (TIA) inovuje komponenty a systémy nejen s ohledem na snížení jejich vlastní spotřeby energie, ale optimalizuje i způsob hospodaření s energií ve výrobním řetězci jako celku.

Sinumerik MDynamics – nová technologie pro frézovací aplikace
Mezi nejvýraznější novinky bude patřit technologický paket Sinumerik MDynamics pro frézovací aplikace. Jeho součástí je CNC hardware, inteligentní funkce CNC a celý řetězec procesů CAD/CAM/CNC pro obory s velmi vysokými požadavky na kvalitu opracovávaného povrchu. V balíčku je verze jak pro tříosé frézovací stroje, tak pro strojní zařízení s pěti osami, které lze využít v aplikacích pro automobilový a letecký průmysl, v energetice a medicínské technice, v dílenské výrobě a zejména pro výrobu nástrojů a forem.

Technologický paket pro tříosé obrábění určený pro Sinumerik 840D sl obsahuje například nejen novou a zdokonalenou formu řízení pohybu, ale také nové funkce, jako např. správu nástrojů a programů. Těmito novými funkcemi a modulem ShopMill se programování výrazně zjednodušuje. Do balíčku byly integrovány inovativní technologické cykly, měřicí cykly, 3D simulace na podporu programování a výkonné funkce vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting – HSC). Nabídku uzavírají nové funkce HMI, snadná manipulace s daty a programem s rozšířenou pamětí karty typu CF, interpolace drážek nebo simulace obrobků pro opracovávání povrchů z různých materiálů.


Obr. 1: Sinumerik MDynamics

Technologický paket pro pětiosé obrábění doplňuje automatická identifikace zbytkového materiálu nebo cyklus Cycle996 pro měření kinematiky. Součástí celého technologického paketu je 3D kompenzace poloměru nástrojů a rozšířená pětiosá funkcionalita (jako např. programování orientace nástroje funkcí TRAORI - Transformation Tool Center Point).

Nový cyklus HighSpeed Setting Cycle832 zajistí rychlou adaptaci nastavení na strategii obrábění. Inovativní technologické cykly (jako např. cyklus pro trochoidální nebo axiální frézování) umožňují rychlé, jednoduché a efektivní opracování obrobku. Nový cyklus Cycle800 pro kompletní obrábění nabízí uživatelský komfort a rychlou manipulaci s komplexními složitými obrobky na jedno upnutí v manuálním i v automatickém režimu. Další podporu při obrábění poskytuje uživateli zobrazení zbytkového času nástroje stejně jako vizualizace velkých programů pro výrobu forem.

Vysokorychlostní obrábění – od prvotní myšlenky po finální obrobek
Výsledkem pokroku v medicíně v posledních desetiletích je výrazné prodloužení lidského života. Demografické studie předpovídají, že za 20 let bude přibližně jedna třetina lidské populace západní průmyslové společnosti starší šedesáti let. Tento trend zvyšuje nároky kladené na udržování kvality života i v pokročilém věku, což zvýší poptávku po špičkových zdravotnických službách. Součástí těchto služeb budou také nové léčebné metody a kvalitní implantáty i protézy jako jsou šrouby, páteřní segmenty, kyčelní, kolenní ramenní či loketní klouby nebo zubní můstky. Právě proto se společnost Siemens ve svém vývoji v oblasti řídicích systémů pro obráběcí stroje mimo jiné zaměřila i na technologii tzv. vysokorychlostního obrábění (High Speed Cutting – HSC) a na systémy pro výrobu tělních implantátů a protéz.

Bezpodmínečnými požadavky kladenými na technologii obrábění při výrobě tělních implantátů a protéz je velmi přesné dodržení rozměrů a perfektní kvalita povrchu obrobků. Požadované mimořádné přesnosti obrobků se dosahuje při použití integrovaného výkonného systému CNC zahrnujícího tvorbu dat ze systémů CAD/CAM, snadné programování a seřizování řídicí jednotky CNC, vhodná měřicí čidla a velmi přesné frézování s použitím nových technologických paketů.

Vysokorychlostní obrábění je technicky náročná metoda třískového obrábění při použití velkých řezných rychlostí. Stroje CNC pro takovéto frézovací úlohy se vyznačují velkými otáčkami vřeten a velmi rychlými posuvy jako podmínkami pro výrobu špičkových zdravotních komponent. Siemens má ve své nabídce různé komponenty systémů CNC od tvorby dat v prostředí CAD/CAM při použití softwaru NX CAM z produkce společnosti Siemens PLM Software, až po systémovou základnu pro vysokorychlostní obrábění, kterou představuje řídicí jednotka Sinumerik 840D sl s měniči řady Sinamics S120 a výkonnými motory.

Řídicí systém Sinumerik 840D sl je základem umožňujícím řešit složité frézovací úlohy. Jeho hardware i software lze podle potřeby měnit nezávisle jednoho na druhém. Při použití funkce Sinumerik Safety Integrated lze dosáhnout vysokého stupně bezpečnosti lidí i strojů. Kombinací rozmanitých funkcí lze jednotku pružně přizpůsobit podle aktuálních požadavků v oblasti techniky CNC. K těmto funkcím patří snadné měření či nastavování víceosých kinematických struktur nebo snadná volba orientace nástrojů. Dále jsou zde funkce omezení ryvu (JERK), servořízení či kvalitní funkce feedforward podporující operátora při seřizování stroje pro výrobu nástrojů a forem.

Mezi největší přednosti řídicího systému Sinumerik 840D sl s ohledem na technologii vysokorychlostního obrábění patří – špičková funkcionalita a mimořádný uživatelský komfort pro snadné nastavení a měření, maximální přesnost s víceosou kinematickou analýzou a korekce i těch nejmenších chyb za chodu stroje, perfektní řízení pohybu a vysoce dynamické pohony s perfektně přizpůsobenými postprocesory a softwarem NX CAM od Siemens PLM Software, jež jsou zárukou sladěného procesu od prvotní myšlenky až po dokončený obrobek.

Vzhledem k tomu, že se Siemens této tematice intenzivně věnuje i v České republice, bude část expozice v pavilonu P věnována odborné konferenci, kterou pořádá Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Konference s názvem „Moderní výrobní technologie pro 21. století“ se za aktivní spolupráce společnosti Siemens uskuteční v polovině října tohoto roku.

Sinutrain – školení a příprava výroby v klidu kanceláře
Na veletrhu bude k vidění také pracoviště se systémem Sinutrain umožňující tzv. PC Based training pro programování systému Sinumerik a simulaci činnosti NC programů. Výukový software Sinutrain nabízí jednak alternativu pro technologickou přípravu výroby, ale především je určen pro výuku programování na CNC strojích. K dispozici jsou standardní ovládací obrazovky včetně aplikací typu Jobshop. Programovací software Sinutrain je plnohodnotnou verzí řídicího systému Sinumerik a na PC se chová jako reálný stroj. Je tedy možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat standardní cykly a všechny možnosti včetně transformací, nastavitelných a programovatelných posunutí atd. V expozici Siemens si návštěvníci budou moci prakticky odzkoušet základy práce s řídicím systémem a seznámit se s jeho ovládáním.
Na stánku Siemens bude prezentována i nová opce „Virtuální stroj“, pomocí níž si návštěvníci mohou vlastní naprogramovanou součástku virtuálně vyrobit, aniž by se museli obávat poškození stroje.


Obr. 2: Školení a příprava výroby v klidu kanceláře

Další informace o aktuálních produktech a novinkách společnosti Siemens v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.cz/iadt.

Odkazy & Download:
Domovská stránka společnosti Siemens
Domovská stránka společnosti Siemens v českém jazyceGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WIZ107SR-RS232
Převodník TCP/IP <-> RS232 s RJ45 konektorem.
Skladem od 600 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007