. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Siemens se podílel na výstavbě nové budovy Národní technické knihovny

Siemens se podílel na výstavbě nové budovy Národní technické knihovny

Začátkem července se veřejnosti poprvé otevřely prostory Národní technické knihovny (NTK), která byla za necelé tři roky postavena v areálu technických vysokých škol v Praze. Na výstavbě moderní a technicky mimořádně zajímavé budovy se podílela také společnost Siemens, která se postarala o datovou integraci životně důležitých technologií a současně do projektu dodala řídicí a monitorovací systém pro měření a regulaci a dále systém elektrické požární signalizace.

Půl druhého miliónu publikací
Nová technická knihovna celkově pojme přibližně 1,5 miliónů knih a časopisů. Pro zajímavost - knihy, které budou návštěvníkům k dispozici, by zaplnily zhruba dvoukilometrovou řadu polic. Půdorys objektu navrženého ateliérem Projektil architekti má tvar zaobleného čtverce a symbolicky představuje technickou učebnici. Záměrem architektů bylo vytvořit budovu s jednoduchými tvary, jejíž nedílnou součástí budou přiznané technologické prvky. Cílem techniků pak byl návrh a realizace energeticky a provozně úsporného objektu.

V šesti nadzemních podlažích bude kromě služeb knihovny a polic s volnými výběry knih návštěvníkům k dispozici také kavárna s kapacitou 150 míst, čtyři počítačové učebny, 272 relaxačních míst a 18 týmových, resp. 27 individuálních studoven (dvě z nich jsou zařízeny pro vozíčkáře, další dvě pro zrakově postižené). V provozu bude i noční studovna, jež bude otevřena sedm dní v týdnu po uzavření ostatních částí NTK, přednáškový sál s kapacitou 232 míst a výstavní sál. Ve třech podzemních podlažích se kromě obslužných technologií a depozitáře knih nachází 299 parkovacích míst pro automobily a 200 stání pro kola.

V knihovně bude pracovat přibližně 180 zaměstnanců, pro něž jsou připraveny kanceláře ve stylu open space ve východní části objektu. Pro management NTK je k dispozici několik menších kanceláří. Vedení knihovny odhaduje roční návštěvnost přibližně na 900.000 lidí, kteří mohou využívat 1224 studijních míst a více než 250 osobních počítačů s připojením k internetu. V celé budově je navíc bezdrátový signál wi-fi. O rychlou obsluhu návštěvníků a ochranu knižního fondu se bude kromě knihovníků starat také instalovaná technologie RFID (radio frequency identification).

Zajímavé je i grafické a designové řešení interiéru budovy. Kromě netradiční výzdoby v podobě pestrobarevné podlahy v atriu a vtipných kreseb na jeho ochozech návštěvníky zaujmou záměrně přiznané technologické prvky na stropech jednotlivých pater (kabelové rozvody osvětlení a čidel nebyly schovány v podhledech) nebo moderní kusy nábytku jako jsou stoly, židle či sedačky rozmístěné ve všech prostorách knihovny.

Slavnostní otevření Národní technické knihovny se uskuteční 9. září 2009. NTK však své služby v omezeném rozsahu nabízí již nyní - od 3. července mohou čtenáři vracet knihy vypůjčené v bývalé Státní technické knihovně prostřednictvím tzv. návratového boxu, který je umístěn před novou budovou.


Obr. 1: Nová budova Národní technické knihovny

Inteligentní budova s úsporným provozem
Budova NTK je vybavena řadou moderních technologií, které mají pro návštěvníky vytvořit maximálně pohodlné prostředí. Současně s tím je kladen mimořádný důraz na nízkou energetickou náročnost budovy a úsporný provoz. Při stavbě byly často použity netradiční materiály a technicky unikátní řešení. Typickým příkladem je fasáda s předsazeným pláštěm z kaleného profilovaného skla. Netradiční je třeba i hasicí systém, který případný požár zlikviduje díky skrápění vodní mlhou. Oproti klasickým sprinklerům je při stejné hasební účinnosti spotřeba vody zhruba desetkrát nižší, takže je k papírovým materiálům výrazně šetrnější.

Moderní a ojedinělé technické řešení představuje rovněž systém vytápění a chlazení objektu, který je osazen přímo do nosné železobetonové konstrukce. Systém BKT funguje tak, že v průběhu noci se jeho trubkami prohání teplá voda - okolní betonový masiv absorbuje teplo, jež potom následně „vyzařuje“. V letním období, kdy je naopak potřeba budovu chladit, funguje vše stejně - do příslušných trubek se pouze vhání voda studená.

Akumulací chladu do stavební konstrukce v nočních hodinách bylo možno významně snížit instalovaný výkon chladicí jednotky a současně pro chlazení budovy využívat levnější elektrický proud. V budově je nainstalováno celkem 19 samostatných okruhů BKT, které se ovládají samostatně a umožňují optimalizovat provoz v různých částech objektu (volné výběry, kanceláře, výstavní sál apod.). Řídicí systém zajišťuje, aby v režimu chlazení nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na povrchu stropů. Při poklesu povrchové teploty pod požadovanou hodnotu se uzavírá regulační ventil na přívodu chladné vody. Systém dále monitoruje teplotní spád okruhů BKT – je-li dosaženo minimální teplotní diference (okruh BKT je nabitý), regulační ventil na přívodu se uzavírá.

Inteligentní je i systém tzv. přirozeného větrání. Jeho součástí je 500 oken, z nichž je 200 vybaveno elektrickým pohonem, a dále propracovaný systém čidel CO2, která řídicí systém neustále informují o koncentraci tohoto plynu v jednotlivých částech budovy. Je-li koncentrace oxidu uhličitého v určité sekci objektu příliš vysoká, elektrické pohony automaticky otevřou okna. K větrání interiéru tak většinou není potřeba vzduchotechnika, která je náročná na spotřebu elektrické energie. Ta se zapíná jen v případě, že systém přirozeného větrání nestačí budovu klimatizovat. Všechny zmíněné technologie jsou automaticky řízeny z velína, uživatelé kanceláří a místností zařízených ve stylu open space však mohou ručně nastavovat podpůrné podokenní radiátory a také v případě potřeby otevřít okno bez elektrického pohonu. Samozřejmostí je snížení výkonu podokenního topení v případě, že personál omylem nechá v místnosti otevřené okno.

Koncepce Energy efficiency v podání Siemens
Společnost Siemens byla v projektu stavby NTK pověřena návrhem a dodávkou řídicího a monitorovacího systému Desigo pro měření a regulaci v budově a systému elektrické požární signalizace Sinteso.

Systém Desigo pro měření a regulaci obsahuje přes 3600 hardwarových datových bodů a veškeré monitorování a ovládání podřízených technologií je realizováno z jedné řídicí stanice. Do řídicího systému Desigo je integrováno monitorování a ovládání vzduchotechnických jednotek, výměníkové stanice, technologie topení (resp. chlazení), oken systému přirozeného větrání, 180 okruhů osvětlení a signalizace stavu rozváděčů nízkého napětí. Do systému Desigo jsou však datově integrovány také další důležité systémy správy budovy (facility management) jako je elektrická požární signalizace, elektronická zabezpečovací signalizace, frekvenční měniče, náhradní elektrický zdroj, diesel agregát, jednotky přesné klimatizace, chladicí jednotka, zvlhčovače, měřiče spotřeby tepla apod.

Před požárem je objekt NTK chráněn nejnovější elektrickou požární signalizací Sinteso FS20. Systém tvoří tři ústředny FC2040 navzájem propojené systémovou sběrnicí FCnet, jejíž součástí jsou i dvě menší ústředny typu FC2020 plnící úlohu ovládacích terminálů. K ústřednám jsou připojeny následující typy a množství hlásičů řady FD20 Sinteso C-LINE: 856 opticko-kouřových hlásičů, 12 teplotních hlásičů, 105 tlačítkových hlásičů, šest lineárních hlásičů, jedna pasivní nasávací komora pro vzduchotechnické potrubí vybavená kombinovaným hlásičem S-LINE a jedna aktivní nasávací jednotka detekce kouře typu ProSens. Hlásiče byly v některých prostorách barevně upraveny, aby co nejméně narušovaly vzhled interiéru. Požární návaznosti v celém objektu jsou ovládány 48 vstupně/výstupními linkovými moduly. Pro akustickou signalizaci požárního poplachu je v objektu instalováno 69 houkaček.

Jedna z pěti ústředen na systémové sběrnici FCnet je konfigurována jako CAP (Central Access Point), jenž zajišťuje komunikaci pro všechny stanice na systémové sběrnici FCnet přes síť LAN (prostřednictvím protokolu BACnet s OPC serverem). Na server je napojen nadstavbový systém Latis, jenž tak může monitorovat a ovládat celou požární signalizaci Sinteso FS20.

Zajímavostí protipožární ochrany objektu NTK je ochrana hlavního atria před šířením případného požáru z přilehlých částí objektu pomocí vodních stěn. Ty jsou spouštěny detekční sítí tvořenou navzájem kříženými paprsky šesti lineárních hlásičů kouře zapojených vždy po dvou do vzájemné závislosti. V případě požáru detekce obou lineárních hlásičů tvořících společný logický celek aktivuje spuštění vodní stěny, která zabrání šíření požáru i zplodin hoření z přilehlých prostor. Vzájemné logické provázání detekce dvou hlásičů zvyšuje hodnověrnost vyhlášeného poplachu a zabraňuje spuštění vodní clony poruchou nebo chybnou detekcí jediného hlásiče.


Obr. 2: Interiér Národní technické knihovny

Zelená stavba
Budova NTK z hlediska architektonického i technického řešení nepochybně patří mezi nejzajímavější užitkové stavby v České republice. Kromě toho splňuje kritéria moderní koncepce zelených budov, mezi něž patří nižší provozní náklady, tišší provoz zařízení a častější výměna vzduchu (tj. kvalitnější vzduch ve srovnání s klasickou klimatizací). Profil zelené, s energiemi úsporně hospodařící budovy pak dokresluje i střecha osázená rostlinami, které zde rostou expanzivně (není tedy nutné o ně pečovat). Rostlinný porost mimo jiné pomáhá pozvolna odvádět vodu při intenzivních deštích.

Odkazy & Download:
Domovská stránka společnosti Siemens
Domovská stránka společnosti Siemens v českém jazyce
Domovská stránka Národní technické knihovnyGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232E - Převodník USB / sériový port (UART), modul
Kompaktní a jednoduše použitelný modul datového převodníku do USB portu.
Skladem od 199 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007