. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Selektivita a rychlá diagnostika poruch s novým elektronickým modulem společnosti Siemens

Selektivita a rychlá diagnostika poruch s novým elektronickým modulem společnosti Siemens

Siemens uvádí na trh nový elektronický selektivní modul Sitop PSE200U, který je schopen jednotlivě sledovat výskyt přetížení nebo zkratu až u čtyř napájecích odboček z rozvodu o napětí 24 V. Přístroj je k dispozici ve dvou variantách - se jmenovitým výstupním proudem nastavitelným v rozmezí od 0,5 do 3 A, resp. od 3 do 10 A.

V porovnání s předchozím provedením selektivního modulu Sitop, jenž je nastavitelný v širokém rozmezí od 2 do 10 A, lze novou verzi přístroje mnohem lépe přizpůsobit požadavkům dané aplikace. Jako přídavný modul zdrojů stabilizovaného napětí v hodnotě 24 V nový selektivní modul Sitop PSE200U detekuje nejen malá přetížení, ale i plíživé zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem. Dojde-li k přetížení nebo zkratu, přístroj přeruší přívod proudu do postižené odbočky. Tím se zabrání celkové ztrátě napájecího napětí, takže zůstane zachován přívod energie do všech ostatních odboček, které poruchou postiženy nebyly. Jednotlivé odbočky lze připojovat k napájecímu zdroji postupně, s časovými odstupy, takže zdroj je v průběhu připojování spotřebičů s velkými záběrnými proudy méně namáhán. Aby bylo možné sledovat více než čtyři odbočky, lze k napájecímu zdroji připojit další přídavné selektivní moduly.

Krytky nastavovacích potenciometrů selektivního modulu Sitop PSE200U lze opatřit plombami, jež brání nežádoucím změnám v nastavení požadovaných hodnot. Signalizace pomocí tříbarevné světelné diody typu LED a signálního kontaktu umožňuje snadno určit místo případné poruchy. Diagnostická data lze přenášet do řídicí jednotky vyšší úrovně za účelem diagnostiky na dálku. Řídicí jednotka může selektivní modul s použitím jeho nové funkce spuštění na dálku znovu nastavit do původního stavu. Na rozdíl od běžných miniaturních jističů, které reagují až při proudech násobně překračujících jejich jmenovitý proud, reaguje nový selektivní modul již na velmi malé překročení nastaveného jmenovitého proudu. Přístroj také rozlišuje mezi trvalou poruchou a krátkodobým provozním nadproudem. Umožňuje tak detekovat i zkraty ve vedeních s velkým ohmickým odporem, které vznikají například v důsledku malého průřezu vodivého jádra nebo příliš dlouhého přívodu ke spotřebiči.

Více informací na: http://www.siemens.comGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007