. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
CS Patenty – Elektronický stabilizátor střídavého napětí

CS Patenty – Elektronický stabilizátor střídavého napětí

Řešení se týká zapojení pro pulzní buzení LED ve zdrojích světla s odstraněním stroboskopického jevu, negativně působícího na oči.

Celý název:   Elektronický stabilizátor střídavého napětí
Typ:   Užitný vzor
Číslo:   CZ 278 854 B6
Datum podání přihlášky:   09.07.1992
Přihlašovatel/Majitel:   Magneton a.s., Kroměříž, CZ
Stav:   Zaniklý dokument

Vynález přináší elektronický stabilizátor střídavého napětí, vhodný zejména pro použití v aplikacích s nízkým napětím, jako jsou například motorová vozidla a motocykly.

Doposud známá a běžně používaná zapojení stabilizátorů střídavého napětí využívají zapojení s triaky, diaky, popřípadě se Zenerovými diodami. Jednou ze známých verzí zapojení je kombinace zapojení s triakem a diakem, kde v řídící elektrodě triaku je zapojen diak – obr. 1.

Obr. 1: Klasické zapojení využívající kombinaci triaku a diaku

Další známá zapojení stabilizátorů střídavého napětí jsou řešena s využitím pouze výkonového diaku nebo je využita kombinace dvou sériově zapojených Zenerových diod a triaku – obr. 2.

Obr. 2: Obdobné klasické zapojení se sériovou kombinací Zenerových diod

Nevýhodou doposud známých zapojení je jednak příliš vysoké spínací napětí diaků, které způsobuje, že diaky jsou pro sítě s nízkým napětím nepoužitelné. Další podstatnou nevýhodou je to, že převážná část výkonu zdroje, generátoru, střídavého napětí je regulací přeměněna na ztrátové teplo daného výkonového prvku - triaku, diaku. Tím zbytečně klesá účinnost zdroje střídavého napětí a zvyšují se nároky na chlazení výkonových prvků.

Podstata vynálezu:
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení elektronického stabilizátoru střídavého napětí podle vynálezu – obr. 3. Jeho základní podstata spočívá v tom, že k prvnímu vodiči sítě (samozřejmě za proudově omezovací prvek) je připojena anoda první diody a katoda druhé diody, přičemž ke katodě první diody je v sérii zapojen editor prvního tranzistoru, jehož báze je v sérii zapojena s katodou první Zenerovy diody. Jeho kolektor poté tvoří druhý společný bod s druhým vodičem sítě, anodou první Zenerovy diody, katodou druhé Zenerovy diody a kolektorem druhého tranzistoru. Báze druhého tranzistoru je zapojena k anodě druhé Zenerovy diody a emitor druhého tranzistoru je zapojen v sérii k anodě druhé diody.

Obr. 3: Základní schéma elektronického stabilizátoru střídavého napětí

Výhoda tohoto způsobu řešení spočívá v tom, že ve ztrátové teplot se přeměňuje jen ta část střídavého napětí zdroje, která je vyšší než požadované regulované napětí. Úroveň stabilizovaného napětí se tak udržuje po celou délku jak kladné, tak i záporné půlperiody na požadované výši (obr. 3 – vpravo).

Pro optimalizace pracovního bodu Zenerových diod je dále vhodné vřadit mezi anodu první a první vodič sítě a dále pak katodu druhé a první vodič sítě odpor. Stejně tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku.


Obr. 4: Schéma elektronického stabilizátoru střídavého napětí s optimalizovaným pracovním bodem

Možnou úpravou uvedeného zapojení by byla náhrada Zenerových diod modernější referenční součástkou. Výstupní napětí je poté vždy rovno součtu nominální hodnoty napětí stabilizačního prvku, zvýšené o hodnotu zhruba 1,6V (součet úbytků napětí na zatíženém přechodu B-E tranzistoru a diody).

Ověření řešení:
Pro ověření vynálezu stabilizátoru střídavého napětí byl tento zhotoven na kontaktním poli a podroben základnímu měření. Na následujícím obrázku je zhotovené schéma zapojení, včetně hodnot použitých součástek a změřených úrovní napětí a proudů. Na dalším obrázku je poté zachycen průběh vstupního sinusového napětí (před rezistorem R1) – CH1 a průběh výstupního, stabilizovaného napětí – CH2.


Obr. 5: Praktické schéma zapojení pro ověření řešení
 
Obr. 6: Zachycené průběhy napětí před a za stabilizátorem

Další možnosti obdobně účinné stabilizace střídavého napětí je například i antiparalelní (či sériové) zapojení dvou výkonových Zenerových diod či použití specializovaných integrovaných obvodů.

Před dalším studiem uvedeného řešení se prosím seznamte s obecnými právy patentů, užitných a průmyslových vzorů, uvedených dále v odkazech, a samozřejmě i konkrétními právy na ochranu, uvedenými v příslušném dokumentu.

Odkazy & Download:
Úřad průmyslového vlastnictví
Elektronický stabilizátor střídavého napětí

Vynález a jeho ochrana
Užitný vzor a jeho ochrana
Průmyslový vzor a jeho ochranaGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (13):

Zobrazit starší 30 dnů (13)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PSDR - SDR přijímač, modul
Modul digitálního (SDR) přijímače pro krátkovlnná pásma s výměnným krystalem. Dodáván s krystalem pro pásmo 80m (3,5 MHz)
Skladem od 529 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007