. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Holice 2009
14. srpna 2009 - 15:08 | Pandatron | Holice 2009 | Komentářů: 4  

Holice 2009

Již příští týden se otevřou brány mezinárodního setkání radioamatérů - Holice 2009.

Stejně jako minulý rok, bude i letos pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program, doprovázený tématickou výstavou a velkým bleším trhem. Letos je však setkání konané nikoliv poslední, ale již předposlední týden měsíce srpna, tedy ve dnech 21 – 22.8 2009. Zájemci naleznou řadu fotografií z loňského setkání v článcích Holice 2008 - 1.díl a Holice 2008 - 2.díl. Jinak kvalitní jutové tašky jsou již i letos připraveny a stejně jako minulý rok, budeme i my v Holicích po oba konané dny.

Následují oficiální informace z webu OK1KHL radioklubu Holice:

POZOR NA TERMÍN SETKÁNÍ - 21 - 22. SRPNA 2009 - TEDY PŘEDPOSLEDNÍ VÍKEND!

Setkání udělil záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek,
starosta města Holic Mgr. Pavel Hladík,
JUDr. Miroslav Antl senátor parlamentu ČR,
a Český Radioklub. Mediální spolupráci zajišťuje Český rozhlas Pardubice

MOTTO SETKÁNÍ: Práce s mládeži a volnočasové aktivity
Stejně jako v jiných letech, tak i na letošním setkání radioamatérů budete mít možnost vidět ukázky práce s mládeží. Představí se radiokluby, které se činností s dětmi a mládeží zabývají. Každý, kdo bude mít zájem, může se na jejich stáncích zastavit a popovídat na témata spojená s činností pro děti a mládež, ale i pohovořit o tom, jak se připravit na získání koncese. To znamená, že u stánků se mohou zastavit všichni, kteří byť i jen uvažují o získání koncese. Rádi jim pomůžeme a poradíme.

OK QRP klub s Q-klubem AMAVET Příbram již tradičně v Holicích vystavují společně. Hnutí QRP se zabývá stavbou přístrojů a vysíláním s malými výkony a ideálně se tak hodí ke vzbuzování zájmu mládeže o techniku a radiotechniku. Letos budou v Holicích předvádět stavbu Rádia NIVEA II, hledání pokladu kapitána Flinta, vypouštění PET raket s elektronickou hlavicí, zábavnou VENovu metodu výcviku telegrafní abecedy, měření na vysílačích, sbírku telegrafních klíčů a manipulátorů či tvorbu e-mailového magazínu ŠIKULA. Dále budou informovat o Soutěži vědeckých a technických projektů mládeže AMAVET, diskutovat s vedoucími skupin mládeže a vyhledávat další lektory pro činnost s mládeží.
Mimo jiné si zde můžete zakoupit zpravodaj OK QRP INFO, propagační trička či CD s čísly 1-50 zpravodaje OK QRP INFO.
Účast radioklubů na setkání finančně podpořil Dům dětí a mládeže Hradec Králové a Český radioklub.

Těšíme se na Vás.
Koordinátor mládežnických aktivit: Vojta OK1ZHV a Petr Prause, OK1DPX, vedoucí Q-klubu AMAVET Příbram

Náplň setkání Holice 2009:

 • Odborné přednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu
 • Prezentace českých i zahraničních radioamatérských organizací
 • Radioamatérská prodejní výstava ve sportovní hale
 • Výstavky historické, vojenské, nebo jinak zajímavé spojovací techniky a elektronických budíků
 • Elektronika
 • Tradiční „bleší trh“ na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu
 • Slavnostní předávání cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a síbíčkářské aktivity a závody
 • Možnost potvrzení QSL lístků do DXCC na DXCC CHECK POINTu ve stánku ČRK
 • Setkání zájmových klubů a kroužků v klubovnách kulturního domu
 • Možnost vysílání na KV i VKV z přechodného vysílacího střediska OK1KHL
 • Internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
 • Ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách

RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH

 • Místo pro trhy se nachází na prostranství (parkovišti) vedle kulturního domu. Řidič zaplatí za auto, které jede na bleší trh, poplatek 150 Kč/den a obdrží parkovací kartu do prostoru vpravo od kulturního domu. Každý člen posádky si musí zakoupit vstupenku. Za auto s vlekem zaplatí poplatek za dvě parkovací místa, tedy 2x150 Kč/den.
 • Pro vyložení zboží u haly se vybere záloha 250 Kč, platí po dobu dvou hodiny, potom vozidlo odjede parkovat jinam.
 • Bleší trh pro prodejce v šatnách ve sportovní hale: stůl 120 Kč na den.

PRODEJNÍ TRHY

 • Stánky radioamatérských organizací a prodejní výstavy jsou umístěny ve sportovní hale (budova vpravo při příchodu od pošty).

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

 • Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému počtu účastníků regulovány. Do areálu je vjezd povolen pouze pro vozidla označená zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté, prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku. Parkování v okolí místa setkání je regulováno dopravním značením. Parkování bude možné také v okolí fotbalového stadionu. To zajišťuje SK Holice
 • Poplatek za parkování je 50 Kč, parkoviště je přístupné i hlídané během celého setkání nonstop.

VSTUPNÉ

 • Areál setkání je zpřístupněn za registrační poplatek 70 Kč za osobu na oba dva dny. Vstupné neplatí děti do 15 let, invalidé po předložení průkazu a důchodci nad 70 let po předložení občanského průkazu.

PRODEJNÍ TRH VE SPORTOVNÍ HALE

 • Čtvrtek 20. srpna: od 12.00 do 19.00 hod. je výstavní prostor otevřen jen pro vystavovatele.
 • Pátek 21. srpna: výstavní prostor otevřen pro veřejnost od 9 do 18 hodin, pro vystavovatele od 6 do 18.30
 • Sobota 22. srpna: výstavní prostor otevřen pro veřejnost od 7 do 17 hodin, pro vystavovatele od 6 do 18 h.

BLEŠÍ TRH NA PARKOVIŠTI

 • Pátek 21. srpna od 6 hodin otevřeno pro prodejce i veřejnost, od 18 hod. uzavřeno pro prodejce i veřejnost.
 • Sobota 22. srpna od 6 hodin otevřeno pro prodejce i veřejnost, od 18 hodin uzavřeno pro prodejce i veřejnost.

KULTURNÍ DŮM

 • Po oba dva dny tj. v pátek 21. srpna i v sobotu 22. srpna se KD otevírá pro veřejnost v 6 a zavírá se v 18 h.
 • V klubovně č. 7 se uskuteční v sobotu od 12:00 do 14:00 hod přednáška Milana Barvíře OK1MX, která se bude skládat ze dvou částí, které spolu zdánlivě nesouvisí ale logicky na sebe navazují. - APRS - mýty pověry a realita - Zapojení radioamatérů při mimořádných událostech.
 • Pátek i sobota:v klubovně č. 6. Podívejte se na Zemi z vesmíru...Miroslav GOLA OK2UGS, Martin Blaho.Účelem našeho letošního pracovního setkání by mělo být vzájemné předávání zkušeností a rad, jak postupovat při stavbě a nastavování přijímací soupravy pro příjem signálů s meteorologickými informacemi, a jak přijímač oživit a uvést do rutinního provozu, ve spojení s osobním počítačem.
 • Ve vitrínách v 1. patře budou vystaveny vzácnějších a zajímavé světové diplomy a některé současné diplomy ČRK i s podmínkami pro jejích získání.
 • RADA SysOpu 9.00-11.00 klubovna č.7. Ing. František Janda, OK1HH.
 • Pátek i sobota: Průřezová výstavka za předcházející ročníky a dílna Coca Cola radio, 9.00-16.00 klubovna 1 a 2
  Mirek Rehák OK1DII
  Malý sál
 • Pátek- SETKÁNÍ BÝVALÝCH POŘADATELŮ SETKÁNÍ 15.00-16.00, Sveta OK1VEY
 • Sobota-DELTA KROUŽEK 10.00-11.00, Milan Skřivanec OK1JMS
 • Sobota- VETERÁN KLUB 11.00-13.00 výroční schůze
  Velký sál
 • Ve velkém sále se uskuteční předávání cen v CB soutěžích v sobotu od 10 do 11 hod, pořadatel Jan Šimek CB klub Česká lípa
 • KV expedice 14.00-16.00

AKCE ČESKÉHO RADIOKLUBU konané v průběhu setkání:

 • Klubovna č. 7 v KD pátek v 15:00-17:00 beseda: „Skutečnosti, mýty a pověry o anténách.“ Besedu povede Jirka, OK1RI.
 • Klubovny č. 3 a 4 v KD sobota v 10:00-12:00 : „Setkání zájemců o VKV provoz a předání diplomů za závody.“ Setkání povede Karel, OK2ZI.
 • Klubovny č. 3 a 4 v KD sobota v 13:00-14:00 : „Setkání KV příznivců a závodění.“ Setkání povede Karel OK1CF.
 • Velký sál v KD sobota od 14:00. Informace o KV expedicích. Akci povede Vašek OK1ADM a Jirka OK1AOZ.
 • Informační stánek ČRK ve sportovní hale včetně stánku QSL služby

DX-man Roger, G3SXW
Na tradiční DX prezentaci v rámci mezinárodního setkání Holice 2009 se Českému radioklubu podařilo zajistit účast známého DX-mana a účastníka desítek větších či menších expedic, Rogera, G3SXW. Nanejvýš zajímavým tématem jeho vystoupení bude přednáška s názvem: „Neobvyklé události v průběhu expedic“.

Připomínáme, že prezentace se uskuteční v sobotu 22.8. od 14:00 hod ve velkém sálu holického kulturního domu.

ČASOVÝ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A AKCÍ:

SPORTOVNÍ HALA – po oba dny:

 • Q-klub mládeže AMAVET Příbram bude na setkání předvádět.
  Vypouštění PET raket s elektronickou hlavicí, zábavnou VENovu výuku telegrafní abecedy, stavbu Rádia NIVEA II, měření na vysílacích přístrojích, sbírku telegrafních klíčů a manipulátorů, hledání pokladu kapitána Flinta
  Budeme informovat o možnostech mladých talentů zapojit se do Soutěže vědeckých a technických projektů mládeže AMAVET, budeme vyhledávat další odborné lektory, diskutovat s vedoucími zájmových kroužků, klubů a řešitelských týmů.
 • V sobotu 9.00-11.00 prostor před KD. Předávání ocenění bude řídit Bohouš OK1ARO.
 • Výstavní a prodejní trhy s radioamatérským zbožím a elektrotechnikou, knihami a časopisy s odbornou tématikou
 • Informační stánek OK1KHL, rozhlas, pořadatelé – od 6 do 19 h., internet pro veřejnost s možností připojení vlastního notebooku
 • Vojenská technika – výstava ve sportovní hale – nářaďovna levá strana – od 11 h., Václav Busta OK1MWA a sbírka ruských digitálních budíků Elektronika Luboše Cinkana
 • Předvádění příjmu a vysílání v datových modech se uskuteční v prostoru vysílacího střediska ve velké hale.Provoz bude předváděn vždy v lichou hodinu v pátek od 9 do 18 a v sobotu od 9 do 11 hodin. Garantem této akce je Béda Jánský OK1DOZ.
 • Vysílací středisko OK1KHL – ukázka provozu vysílání na krátkých a velmi krátkých vlnách, Petr Boháček, OK1BOA, od 8 h. - nářaďovna pravá strana
 • Stánek pro CB, Mirka 42, Dan Kopidlno, od 8 do 18 hodin sportovní hala

BLEŠÍ TRH V ŠATNÁCH – po oba dny:

 • Bleší trh pro prodejce, kteří nechtějí být vydáni napospas rozmarům počasí. Stůl stojí 120 Kč na den. Pořadatelé pro malý zájem přesunuli bleší trh ze SOKOLOVNY do šaten sportovní haly

SEZNAM POTVRZENÝCH VYSTAVUJÍCÍCH FIREM:

Odkazy & Download:
Domovská stránka radioklubu Holice
20. mezinárodní setkání radioamatérů Holice 2009
Informace k ubytování

Holice 2008 - 1.díl
Holice 2008 - 2.díl
CocaCola rádioGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (4):

Zobrazit starší 30 dnů (4)...

host
4. Dne 22. 08. 2009 v 20:16 zaslal host
a já se nedočkal...
Tak to já tam nikdy nebyl. A nebudu si to malovat moc růžově, příští rok mi to stejně nevyjde jak letos. (Letos prvně jsem se o holicích dozvěděl). :,-(


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Vývojový kit MEGA48X
Levnější varianta univerzálního vývojového kitu s obvodem ATmega48 společnosti ATMEL je vhodná jak pro začátečníky, tak i profesionály.
Skladem od 545 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007