. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
CS Patenty – Ochranný obvod spínacího tranzistoru

CS Patenty – Ochranný obvod spínacího tranzistoru

Předmět vynálezu se týká ochranného obvodu spínacího tranzistoru, jehož účinek závisí na okamžité velikosti kolektorového proudu spínacího tranzistoru.

Celý název:   Ochranný obvod spínacího tranzistoru
Typ:   Vynález
Číslo:   233000
Datum podání přihlášky:   01.12.1983
Přihlašovatel/Majitel:   neuveden podle zákona 84/1972 Sb., CS
Autoři vynálezu:   ing. Petr Parkan, ing. Zdeněk Paták
Stav:   Zaniklý dokument

Pro snížení rozpínacích ztrát tranzistoru, zvláště při řízení induktivní zátěže, se používá obvodu s diodou, odporem a kondenzátorem. Tento obvod snižuje strmost nárůstu kolektorového napětí a umožňuje rychlý zánik kolektorového proudu tranzistoru. Tím jsou značně omezeny výkonové ztráty na tranzistoru v době jeho vypínání. Ochranný obvod musí být navržen pro maximální pracovní kolektorový proud spínacího tranzistoru. Je-li okamžitá hodnota kolektorového proudu spínacího tranzistoru podstatně menší, je účinek ochranného obvodu neúměrně velký. Ztráty vznikající v ochranném obvodu při jeho činnosti nepříznivě ovlivňují výslednou účinnost celého zapojení při malém kolektorovém proudu.

Tuto nevýhodu odstraňuje ochranný obvod spínacího tranzistoru, který je předmětem uváděného vynálezu. Účinek ochranného obvodu spínacího tranzistoru podle vynálezu je závislý na okamžité hodnotě kolektorového proudu spínacího tranzistoru. Pro malé proudy je ochranný obvod prakticky odpojen a proto v něm nedochází ke ztrátám. To vede ke zvýšení účinnosti zapojení pro malé zátěže. Pro větší proudy je však zajištěna plná ochranná funkce obvodu.


Obr. 1: Schéma ochranného obvodu spínacího tranzistoru

Spínací tranzistoru T1 je ovládán z budícího obvodu (1). V době sepnutí spínacího tranzistoru T1 teče proud ze zdroje napájecího napětí přes spínanou zátěž, zastoupenou odporem Rz, primární vinutí spínacího transformátoru a samozřejmě sepnutý spínací tranzistor T1. Na snímacím rezistoru R3 vzniká úbytek napětí, úměrný protékajícímu proudu. Pokud je toto napětí menší, než součet úbytku na budící diodě D3 v propustném směru a napětí přechodu báze-emitor nabíjecího tranzistoru T2, je tento tranzistor uzavřen. Pro malé proudy je tedy ochranný obvod tvořený nabíjecí diodou D1, vybíjecím odporem R1 a kondenzátorem C1 odpojen.

Při zvětšení kolektorového proudu spínacího tranzistoru T1 dojde k sepnutí nabíjecího tranzistoru T2. Sepnutí je urychleno kladnou zpětnou vazbou přes pomocné vinutí transformátoru. V době rozepnutí spínacího tranzistoru T1 dochází přes nabíjecí diodu D1 a nyní sepnutý nabíjecí tranzistor T2 k nabíjení kondenzátoru C1. To má za následek zpomalení napěťové hrany průběhu na kolektoru spínacího tranzistoru T1, který se rychle a s minimálními ztrátami zavře. Kondenzátor C1 zůstává nabit až do znovusepnutí spínacího tranzistoru T1, kdy je vybit přes vybíjecí rezistor R1 a diodu D2. Tím je ochranný obvod znovu připraven k činnosti.

Obvod podle uvedeného vynálezu je možné použít například pro ochranu spínacích tranzistorů měničů impulsně regulovaných napájecích zdrojů, u nichž se požadují malé ztráty a vysoká účinnost i při malém odběru ze zdroje.

Před dalším studiem uvedeného řešení se prosím seznamte s obecnými právy patentů, užitných a průmyslových vzorů, uvedených dále v odkazech, a samozřejmě i konkrétními právy na ochranu, uvedenými v příslušném dokumentu.

Odkazy & Download:
Úřad průmyslového vlastnictví
Ochranný obvod spínacího tranzistoru

Vynález a jeho ochrana
Užitný vzor a jeho ochrana<
Průmyslový vzor a jeho ochranaGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Modul PWLAN-1
Konstrukce univerzálního webserveru s modulem SocketLAN.
Skladem od 1290 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007