. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Automatický start PC
1. září 2009 - 7:43 | Pandatron | Automatický start PC | Komentářů: 7  

Automatický start PC

Konstrukce zajišťující automatický start počítače PC s ATX zdrojem, využívající obvod supervizoru.

Automatický start počítače PC či serveru po obnovení dodávek elektrické energie může být v řadě případů moderních základních desek řešen pouhou aktivací příslušné volby v Biosu. I přesto však existuje celá řada i nově vyrobených desek, které tuto možnost nenabízejí a tak v případě, že se má jednat o stanici s nepřetržitým provozem, musí být toto řešeno pomocí dodatečného hardware.

Následující jednoduchý obvod se připojuje ideálně přímo na konektor ATX zdroje, ze kterého je napájen prostřednictvím napětí +5VSB, které je dostupné i ve chvíli, kdy jsou hlavní napájecí výstupy vypnuty. V praxi však je však potřeba nalézt takový vhodný pin, který je u konkrétní základní napájen i v režimu stand–by a není používán. Kupříkladu piny neosazeného USB portu a podobně.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení.


Obr. 1: Schéma zapojení

Obvod využívá dva klasické integrované obvody. Prvním z nich je obvod TL7705 (IO1) od firmy Texas Instruments, představující tzv. Supervisor. Tedy obvod zajišťující prodloužení stavu RESET u mikrokontrolérů na předem stanovenou dobu, měřenou od náběhu napájecího napětí nad danou mez. Obvod TL7705 je přitom určen pro napájecí napětí +5V, s pevně nastavenou rozhodovací úrovní (Vdd = Vsens) v hodnotě 4,75V. Časovacím kondenzátorem C1 je poté nastavena prodleva, kterou obvod dále vyčkává před uvolněním výstupního pinu RST (pin č. 6) na hodnotu zhruba 0,6s. Jiné hodnoty je možné dosáhnout změnou hodnoty C1 podle následující tabulky.


Tab. 1: Výběr hodnoty časovacího kondenzátoru C1

Výstupní signál RST, který je po uplynutí nastavené doby překlopen na hodnotu blízkou 0V projde derivačním článkem, tvořeným součástkami C3 a R2 na spouštěcí pin obvodu NE555 (IO2) – pin č. 2. Ten je tímto impulsem odstartován, což je stav, kdy je na výstupním pinu obvodu (pin č. 3)přítomna kladná úroveň napětí a v tomto stavu setrvává po dobu nastavenou časovacím obvodem R3, C5. V tuto chvíli je zároveň sepnut tranzistor T1, který přivádí napětí 0V na spouštěcí pin ATX zdroje –PS_ON a zajišťuje tak zapnutí počítače. Po uplynutí doby nastavené časovacími součástkami u obvodu NE555 dojde k rozepnutí tranzistoru T1 a zabránění tak případnému opětovnému vypnutí zdroje.

Konstrukce:
Na následujících obrázcích je možný motiv desky s plošnými spoji a rozmístění součástek.


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)

Všechny použité součástky jsou klasického provedení dle následující tabulky, osazené z jedné strany.

Seznam součástek
R1       4k7
R2       33k
R3       100k
R4       100R
C1       47u/16V
C2       100n
C3       1n
C4       10n
C5       2u2/25V
T1       BC337
IO1      TL7705A
IO2      NE555

Uvedené zapojení neobsahuje žádné nastavovací prvky a je tak schopné práce ihned po pečlivém sestavení. Malá čísla uvedená pod jednotlivými piny ve schématu zapojení (obr. 1) představují čísla pinů na napájecím kabelu ATX zdroje, uvedeného na obr. 4. V praxi je samozřejmě možné získat napětí +5V například na pinu USB portu a pin J2 připojit na živý (neuzemněný) pin spouštěcího tlačítka umístěného na předním panelu počítače. Jelikož se však vyráběné základní desky v tomto směru značně liší, je potřeba po přivedené napájení (a ponechání PC ve vypnutém stavu) vysledovat kde je dostupné potřebné napětí.


Obr. 4: Rozmístění pinů konektoru ATX zdroje (konektor na kabelu při pohledu zepředu)
zdroj: ImageShack

Na následujícím obrázku jsou pro doplnění uvedeny průběhy napětí v jednotlivých bodech zapojení z obr. 1.


Obr. 5: Průběhy napětí v jednotlivých bodech zapojení

Záver:
Přesto že dnes většina moderních základních desek umožňuje nastavení automatického spuštění přímo volbou v Biosu, stále existuje velká řada počítačů a serverů, které je nutné po výpadku napětí zapnout ručně. Uvedené zapojení přináší komfort a automatické zapnutí pro libovolný počítač/server vybavený zdrojem řady ATX.

Odkazy & Download:
Informace o obvodu TL7705
Informace o obvodu NE555GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (7):

Zobrazit starší 30 dnů (7)...

host
7. Dne 13. 09. 2009 v 23:56 zaslal host
Bez titulku
No to máš pravdu s tím bordelem v síti. Tohle máme vyřešené díky UPS a tudíž to relátko může pc zapnout hned jakmile je síť opět v provozu.


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PU232F - převodník USB-UART, modul
Modul s obvodem CP2102 od Silicon Labs - převodník USB-UART pro vývoj a malosériovou výrobu.
Skladem od 290 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007