Nápověda a vzory
Obchodní podmínky
  1. Provozovatel portálu Pandatron.cz a oborového poptávkového systému prohlašuje, že nebude nezákonně nakládat s kontaktními údaji a jinými osobními informacemi, které jsou zadavatelem vkládány do systému. Nebude je nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám s výjimku těch, které o kontakt požádají v souladu s pravidly a podmínkami oborového poptávkového systému na portálu Pandatron.cz.
  2. Zadavatel poptávky zadává svou nabídku vždy ze své svobodné vůle a rozmyslu. Zároveň odpovídá za to, že uvedené údaje jsou platné. Odesláním poptávky souhlasí s jejím rozesláním vhodným dodavatelům a to i včetně kontaktních údajů. Pravidla a podmínky oborového poptávkového systému na portálu Pandatron.cz zároveň zpřístupňují celý text poptávky a kontaktní údaje zadavatele všech registrovaným dodavatelům, kteří mají o poptávku zájem. Text poptávky je navíc dostupný i neregistrovaným návštěvníkům.
  3. Provozovatel portálu Pandatron.cz nenese žádnou zodpovědnost a neručí za obsah, který zadavatel vkládá na server. Veškerou zodpovědnost za uvedené údaje nese sám zadavatel, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici.
  4. Odborní a patřičně proškolení pracovníci mají právo upravit text poptávky tak, aby byl odborně, případně i stylisticky v pořádku. Rovněž mají právo kteroukoliv nabídku v systému zrušit a to bez udání důvodu. Nemají však právo měnit smysl, ani jiné základní údaje v poptávce.
  5. Odběratel nabídek, registrovaný dodavatel zadává své základní firemní údaje vždy ze své svobodné vůle a rozmyslu. Zároveň odpovídá za to, že uvedené údaje jsou platné a správně zadané. Svou registrací souhlasí s uvedením svého kontaktu v katalogu dodavatelů na portálu Pandatron.cz a zpřístupněním pro všechny návštěvníky.
  6. Odběratel nabídek, registrovaný dodavatel se svou registrací zároveň zavazuje k jednorázovému uhrazení poplatku zvoleného programu, k čemuž bude vyzván elektronickou poštou (neuvede-li při registraci jinak). Provozovatel portálu Pandatron.cz a oborového poptávkového systému prohlašuje, že jakmile dojde k uhrazení zvoleného programu, aktivuje dodavateli přístup do registrované sekce a umožní přístup ke kontaktním informacím všech aktivních poptávek. A to nejpozději do 24h od uhrazení.
  7. Obsah portálu Pandatron.cz, včetně zadaných poptávek, se nesmí dále šířit bez písemného souhlasu jeho provozovatele.
  8. V případě že odběratel nabídek, dodavatel, má uhrazen poplatek pro zpřístupnění všech nabídek a získané nabídky bude dále šířit a uvádět na jiných portálech bez souhlasu provozovatele Pandatron.cz, porušuje tak pravidla a podmínky oborového poptávkového systému na portálu Pandatron.cz. V tom případě má provozovatel portálu Pandatron.cz právo pozastavit nebo úplně zrušit předplacený vstup do nabídek a to zcela bez nároku na zpětnou platbu za zaplacené období klientovi z důvodu finanční újmy portálu Pandatron.cz.
  Zavřít okno