SDP31 miniaturn senzor pro Vae velk projekty

Digitln senzor pro men rozdlu tlak SDP31 firmy Sensirion je zaloen na nov generaci CMOSens technologie.

Rozmry pouhch 8x5x5mm otevraj nov monosti pro pouit v oblastech, kter byly dosud nepstupn kvli velikosti senzoru. Senzor SDP31 je lenem nov generace senzor, stavc na spchu senzor srie SDP600. Vlastnosti senzor srie SDP600 popisuje n pedel lnek.

Nejdleitj vylepen oproti srii SDP600:

1. Rozmry pouze 8x5x5mm, kompatibilita s procesem reflow pjen.

2. Reim kontinulnho men.
V tomto reimu senzor m nejvy monou rychlost (1000 men za sekundu) a zapisuje namenou hodnotu do vstupnho registru. I2C master me tuto hodnotu st podle poteby.

3. Prmrovn bhem kontinulnho mdu (Average till Read)
V tomto reimu jsou namen hodnoty zprmrovny, dokud je I2C master nepete. Vhodou je zpesnn men, uivatel me st namen hodnoty rychlost, jakou potebuje. Pro prvnch 25 ms (25 men) se vypotv aritmetick prmr. Pro dal men je pouit algoritmus exponencilnho vyhlazovn.

4. Integrovan teplotn kompenzace pro men rozdlu tlak a men hmotnostnho prtoku. Stejn senzor je mon pout pro men rozdlu tlak i pro men hmotnostnho prtoku. V ppad, e SDP31 m hmotnostn prtok, je teba zvolit si pslunou teplotn kompenzaci.

Dal rozdly sumarizuje nsledujc tabulka. Dal informace Vm poskytne katalogov list SDP31.

SDP31-500Pa je na standardn skladovou polokou. V projekt meme podpoit i vzorky zdarma.

Pro bli informace ohledn vrobk Sensirion kontaktujte prosm spolenost SOS electronic.

Odkazy & Download:
Domovsk strnka firmy SOS electronic
SDP31 miniaturn senzor pro Vae velk projekty
Katalogov list SDP31


(c) www.Pandatron.cz - Elektrotechnick magazn

 

28. prosince 2016 - 7:45 - Pandatron