. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Tester polovodičů
9. října 2009 - 8:05 | Pandatron | Tester polovodičů | Komentářů: 128  

Tester polovodičů

Univerzální tester polovodičových součástek s detekcí a jednoduchým ovládáním umožňuje zjistit neznámou součástku i její základní parametry.

Následující konstrukce testeru polovodičových součástek pochází z webové stránky uvedené na webu www.mikrocontroller.net autora von Markus F. Jejím prostřednictvím je možné automaticky nejen zjišťovat typ neznámé součástky, ale i rozložení pinů a její základní parametry (například zesílení, odpor apod.).

V současné době jsou podporovány následující součástky: Tranzistory typu NPN, PNP, N-E-MOS, P-E-MOS, N-D-MOS, P-D-MOS, N-JFET a P-JFET. Dále Tyristory, Triaky a Diody. U těch je navíc zajištěna automatické detekce dvou diod v sérii či antiparalelně zapojených a dvojitých diod se společnou katodou či anodou.

Měření probíhá prostřednictvím tří pinů a výsledky jsou zobrazovány na standardním znakovém LCD displeji. Veškeré texty jsou navíc v mikrokontroléru uloženy v jeho interní pamětí EEPROM a není tedy problém přepsat je na české nebo slovenské.

Schéma zapojení:
Na následujícím obrázku je schéma zapojení testeru polovodičových součástek.


Obr. 1: Schéma zapojení

Základem testeru je naprogramovaný mikrokontrolér ATmega8 (IC1). Obvod je napájen stabilizovaným napětím +5V z obvodu 78L05 (IC2), který je vypínán tranzistorem T3. Nový test je spouštěn tlačítkem S1, kterým je navíc vždy poprvé zapínáno i napájecí napětí mikrokontroléru prostřednictvím sepnutí tranzistoru T3. Ten je nadále udržován v sepnutém stavu napětím z pinu č. 12 obvodu IC1 a to až do doby ukončení měření. Následně je obvod ponechán ještě nějaký čas zapnutý a poté je automaticky vypnut. Toto řešení má výhodu v automatickém vypínání nejen mikrokontroléru (který samozřejmě běžně disponuje nízkopříkonovými režimy), ale i displeje a napájecího stabilizátoru. Jednoduchým způsobem je tak odběr v klidovém stavu roven prakticky nule.

Měření všech podporovaných polovodičových součástek probíhá prostřednictvím pouze tří testovacích pinů T-1 až T-3. U nich je s pomocí kombinace rezistorů 680R a 470k vytvořeno několik úrovní napětí a tedy i proudu, jejichž výsledek je měřen třemi vstupy interního analogově-digitálního převodníku.

Znakový LCD displej typu 2 x 16 znaků je standardního typu s řadičem HD44780 a kompatibilním. Displej je k mikrokontroléru připojen prostřednictvím čtyřbitové komunikace a je samozřejmě možné použít na jeho místě displej s LED podsvětlením a v tom případě zapojit příslušným způsobem piny č. 15 a 16 na napájecí napětí.

Konstrukce:
Autor konstrukce na webu neuveřejnil svůj motiv desky s plošnými spoji, avšak zapojení je tak jednoduché, že není problém desku navrhnout pouze podle svých potřeb. Základní podmínky budou v tom případě kladeny na použitý typ plastové krabičky a požadované rozmístění jednotlivých prvků.

V následujícím přehledu je uveden seznam součástek ze schéma na obr. 1.

Seznam součástek
R1,R3,R5    680R
R2,R4,R6    470k
R7,R8     27k
R9       100k
R10      33k
R11,R13    10k
R12      3k3
R14      1k
C1,C2     100n
T1,T2     BC547
T3       BC557
IC1      ATMEGA8-16PU
IC2      78L05
DIS1      MC1602 (HD44780 kompatibilní)

Před použitím je samozřejmě potřeba naprogramovat použitý mikrokontrolér typu ATmega 8. Volně dostupný program doplněný verzí pro obvod ATmega 48 je uveden na konci článku a to spolu s hodnotou konfiguračních bitů. Při programovaní je potřeba nezapomenou připojit k projektu obsah eeprom paměti, který je uložen v souboru TransistorTestNew.eep (v některých případech je potřeba nastavit souboru koncovku .HEX pro jeho správné načtení).


Obr. 4: Nastavení konfiguračních bitů mikrokontroléru ATmega8

Dále zapojení neobsahuje žádné nastavovací prvky a musí tak pracovat na první zapnutí. Rezistorem R14 (1k) je pouze možné nastavit optimální hodnotu kontrastu pro použitý typ displeje.


Obr. 5: Zkušební sestavení na kontaktním poli v redakci
 
Obr. 6: Možné finální provedení testeru
zdroj: Michael L.

Závěr:
Uvedená konstrukce představuje praktického pomocníka schopného nejen automatické detekce neznámé součástky, ale i určení jejích základních parametrů.

Odkazy & Download:
AVR-Transistortester
Transistortester mit AVR (forum)
Program pro mikrokontrolér - DOWNLOADGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (128):

Zobrazit starší 30 dnů (128)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WiFi moduly WizFi250-H
WiFi moduly WizFi250 přinášejí snadné a rychlé připojení libovolné aplikace do internetu, nebo vytvoření vlastního AP.
Skladem od 640 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007