. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Astabilní klopný obvod
Astabilní klopný obvod - AKO

Astabilní klopný obvod - AKO
neboli multivibrátor

Obvod na obrázku 1 je taková klasika. Používá se neustále jako zdroj signálu ať už jen pro obyčejné LED, tak i pro procesory. Je součástí IO ve funkci VCO (voltage controlled oscillator = napěťově řízený oscilátor), neboť jeho výstupní kmitočet silně závisí na napájecím napětí. Zvyšováním napájecího napětí se frekvence snižuje neboť vybíjení kondenzátorů trvá delší dobu. Zapojení je symetrické v případě úplné symetrie dojde k zablokování, což je v praxi ovšem nemožné.


Obrázek 1

Zapojení má dva kvazistabilní stavy mezi nimiž přechází. Je-li T2 v saturaci (otevřen) je T1 uzavřen. Kondenzátor C1 se vybíjí přes výstupní odpor R2 a T1, tím se ovládá báze T1 a při poklesu napětí dojde k otevření T1. Situace je teď opačná, nastal druhý kvazistabilní stav. Kondenzátor C2 se vybíjí přes sepnutý T1 a R2, při poklesu napětí na rozhodovací úroveň se opět otevře T2 a nastává opět první kvazistabilní stav atd.
Zapojení je schopné pracovat do vysokých frekvencí, k tomu je nutné použít spínací tranzistory. Kmitočet 1kHz bude dosažen asi při Rc1 = Rc2 = 1k a C1 = C2 = 200MF.
Výstupní signál z tohoto obvodu má špatný tvar. Chceme-li přesná obdélníková napětí použijeme zapojení na
obrázku 2.
V okamžiku uzavírání tranzistoru se uzavře dioda, která odpojí kolektorový odpor Rc od kondenzátoru C. Vybíjecí obvod se uzavírá přes R3. Nevýhodou tohoto zapojení je větší časová konstanta a větší doba ustálení.


Obrázek 2

Na obrázku 3 je zapojení oscilátoru s logickými členy. Je-li na vstupu Log 1, je na výstupu Log 0, Log 0 je i na vstupu dalšího členu a Log 1 je na výstupu. Část napětí na výstupu se přivádí zpět na vstup ve fázi, je zavedena kladná zpětná vazba a zapojení kmitá. Frekvence je přibližně z doby kmitu T=2RC a f=1/(2RC). Třetí invertor je použit jako tvarovač výstupního signálu proto, aby na výstupu bylo pravoúhlé napětí.


Obrázek 3

Zapojení na obrázku 4 se často používá ke generování hodinového kmitočtu. V obvodu kladné zpětné vazby je zapojen krystal na jehož frekvenci generátor kmitá. V malých mezích lze krystal doladit kapacitním trimrem. Kondenzátor C3 je zapojen proto, aby snížil výkonové namáhání krystalu, který by jinak mohl přetížením i prasknout. Třetí invertor je zapojen jako tvarovač. Nejstabilnější zapojení získáme jestli-že je krystal termostatován, tj. uložen ve vytápěné komůrce, s teplotou kolem 70°C. Stabilita kmitočtu takto generovaného dosahuje hodnot 10-7.


Obrázek 4GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 20. 11. 2008 v 19:47 zaslal host
von martlin
dik,y si meje záchrana, teď už to vim


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WIZ107SR-TTL
Převodník TCP/IP <-> TTL UART s 3,3V úrovněmi a RJ45 konektorem.
Skladem od 650 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007