. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Jak zemětřesení v Japonsku zasáhlo polovodičový průmysl

Jak zemětřesení v Japonsku zasáhlo polovodičový průmysl

Nedávné zemětřesení a následné vlny tsunami zasáhly nejen ekonomiku a život v Japonsku, ale významnou měrou se podepsaly i na produkci polovodičových čipů většiny světových výrobců.

Nedávné zemětřesení v Japonsku ovlivňuje nejen život a ekonomiku v této zemi, ale zasahuje i řadu příbuzných oborů, mezi které patří samozřejmě i elektronika. Japonsko je totiž zemí, kde se produkuje velká část polovodičových čipů, mikrokontrolérů a mikroprocesorů, které se dnes používají snad ve všech oblastech elektroniky, ať už jde o automobilový průmysl, spotřební elektroniku nebo mobilní a komunikační systémy. Je tedy pravděpodobné, že v důsledku toho bude v několika následujících měsících útlumem zasažena výroba elektroniky po celém světě. Alespoň to vyplývá z průzkumu a tiskového prohlášení japonské firmy Nomura Securities Co. Ltd.

Firma ve své zprávě, vydané v závěru minulého týdne, píše: „Dopad zemětřesení na produkci mikroprocesorů je velmi vážný!“ Co se však skrývá pod pojmem „velmi vážný“, ani podíl zasažené produkce polovodičových čipů není v současné době přesně znám. Víme pouze to, že v nejvíce zasažené oblasti na sever od Tokia musely být uzavřeny celé výrobní linky společností Renesas Electronics a Texas Instruments, které se právě mimo jiné zaměřují na výrobu mikroprocesorů.

Společnost Texas Instruments vydala k uvedenému incidentu tiskové prohlášení Update from TI on earthquake damage to factories in Japan. V něm píše o zasažení snad všech výrobních procesů a systému infrastruktury, dopadu na výrobní zařízení a dokonce mírném poškození vlastních budov výrobních objektů. Společnost odhaduje, že znovu spuštění produkce bude nutné provést v několika fázích. Pokud vše půjde jak má, první výrobní linky se rozjedou v květnu a spuštění plné výroby je pak odhadováno na červenec. To znamená, že k plnému exportu čipů dojde nejdříve v září 2011. Celý plán obnovení výroby je navíc závislý na rychlosti rekonstrukce rozvodné sítě, která je nyní v celé oblasti nestabilní, stejně jako obnovení dodávek pitné vody, paliv a dalších vstupních prvků.


Obr. 1: Výroba křemíkových waferů společnosti TI v Aizo

Jedinou pozitivní zprávou je, že se TI snaží přesunout alespoň část výroby do jiných center. Tím by mělo dojít k dočasnému pokrytí produkce v úrovni zhruba 60 procent.

Společnost Renesas Electronics, která je pátým největším producentem polovodičových čipů na světě, oznámila zasažení celkem osmi výrobních závodů a ztrátu přibližně poloviny své výrobní kapacity. Největší škody jsou nyní hlášeny z továrny Renesas Electronics Corporation, Naka Factory, umístěné poblíž města Hitachinaka-shi. Zde došlo k úplnému zastavení výroby a v současné době není jisté, kdy dojde k jejímu opětovnému spuštění. Ve zbylých sedmi továrnách se buď pracuje na obnovení výrobních linek, nebo se čeká na zlepšení krizové situace s dodávkami elektrického proudu, bez kterého jsou v současné době všechny výrobní areály.

Jak společnost uvádí ve své zprávě Regarding the Impact of the March 11 Earthquake on Renesas Electronics Operations and Its Response to the Blackouts, bližší informace o dopadu zemětřesení na celkovou produkci nejsou v současné době známé a budou zveřejněny jakmile se je podaří získat.

Mezi další zasažené výrobce polovodičových čipů patří i společnost Freescale Semiconductor. Ta má v Japonsku jedno výrobní zařízení, které se nachází zhruba 130 km západně od epicentra zemětřesení (zde se vyrábějí paměti flash paměti pro embedded procesory, analogově/digitální embedded procesory a senzory tlaku nebo zrychlení) a druhé, které se nachází zhruba 25 kilometrů od tichomořského pobřeží a přibližně 113 km severně od jaderné elektrárny Fukushima Daiichi.

Ty díky své vnitrozemní poloze nebyly továrny poškozeny otřesy ani přílivovou vlnou. V současné době zde bohužel rovněž přetrvávají problémy s dodávkou elektrické energie a problémy jsou i s komunikačními systémy. Společnost však ve své zprávě oznámila prvořadou humanitární pomoc rodinám svých zaměstnanců a výpadek výrobních linek bude pokryt z velkých zásob, připravených v očekávání již dříve oznámeného záměru o uzavření továrny v Sendai.

Tím však zasažení polovodičového průmyslu ani zdaleka nekončí. Firma Nomura uvádí, že k vážnosti celé situace přispívá rovněž uzavření dvou výrobních závodů na mikroprocesory a obvody ASIC v prefektuře Iwate, které jsou provozovány jinými společnostmi. Podle našich informací však byly zasaženy i další závody, jako je například továrna Seiko Epson, která se nachází poblíž města Sakata (západní pobřeží severního Japonska). Seiko Epson produkuje zhruba 15 procent křemíkových waferů pro společnost Maxim Integrated Products, Inc. a v současné době je ochromena trvajícími výpadky elektrické energie. Společnost Maxim však informovala, že veškerý chybějící objem výroby waferů je možné pokrýt z produkce jiných výrobců, takže zde neočekáváme žádný významnější dopad na produkci integrovaných obvodů.

Z dalších se nám podařilo získat vyjádření například společnosti ON Semiconductor, která v současné době vlastní a v Japonsku provozuje celkem tři výrobní závody, které se nacházejí v prefekturách Aizu, Niigata a Hanyu. Navíc zde provozuje i další tři výrobní závody, které má pronajaté od SANYO Electric Co. Ltd. Podle všeho bylo všech šest továren poškozeno jen minimálně a výroba mohla být již plně obnovena v továrnách Niigata, Gifu, Kasukawa, Hanyu a Aizu.

Nicméně i zde jsou samozřejmě problémy s infrastrukturou a dodávkami pohonných hmot, elektřiny, plynu a vody, stejně jako nutné chemie a celkové logistiky, takže je možné očekávat další odstavení některých provozů. Společnost nyní zvažuje možnost převodu výroby do jiných závodů, čímž by se pro zákazníky měla udržet kontinuita všech dodávek.


Obr. 2: Umístění továren ON Semiconductor a epicentrum zemětřesení

Ostatní výrobci mikrokontrolérů, především společnosti Atmel a Microchip, nehlásí přímé poškození svých výrobních linek. Je to tím, že například Microchip má hlavní výrobní linky umístěné v Arizoně, Oregonu a Thajsku, kde se nachází zkušební a kompletační zázemí, i tak se však dá vliv zemětřesení v Japonsku očekávat i na jejich dodávkách. Podle informací nyní všude probíhají aktualizace dodavatelsko-odběratelského řetězce jednotlivých partnerů a řešení vzniklých problémů. U společnosti Microchip je však jisté, že některé odebírané produkty pocházejí z Japonska, především od Silicon Storage Technology. Jejich výrobní linky se však nacházejí mimo postiženou oblast a veškeré dodávky materiálů a surovin je možné pokrýt produkcí z jiných zemí.

Podobné řešení se očekává i od dalších výrobců, kteří sice nemají své výrobní linky umístěné přímo v Japonsku, ale jsou závislé na dodávce některých výrobních materiálů nebo křemíkových waferů z této země.

Bohužel ne vždy je možné provést jednoduchý převod výroby do jiných továren. Jde především o produkty pro kritické aplikace, jako je například automobilový průmysl, kde je nutné zajistit odpovídající certifikaci celého výrobního procesu. V takových případech se dá očekávat i několik měsíců trvající výpadek produkce a sním související zásobovací problémy. V důsledku toho lze rovněž očekávat přechodné zvýšení ceny některých navazujících produktů nebo jejich zhoršenou dostupnost.

Odkazy & Download:
Domovská stránka Nomura Securities
Update from TI on earthquake damage to factories in Japan
Regarding the Impact of the March 11 Earthquake on Renesas Electronics Operations and Its Response to the BlackoutsGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (6):

Zobrazit starší 30 dnů (6)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WIZ108SR - RS422/RS485
Převodník TCP/IP <-> RS422 / RS485 s RJ45 konektorem.
Skladem od 649 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007