. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Nabídka volných frekvencí pro sítě nové generace

Nabídka volných frekvencí pro sítě nové generace

Český telekomunikační úřad zveřejnil základní principy připravovaného výběrového řízení na volné kmitočty pro sítě nové generace.

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zveřejnil dne 1. září 2011 na své internetové stránce materiál „Základní principy výběrového řízení – aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz“ (materiál zde).

Zveřejněním materiálu ČTÚ poskytuje široké odborné veřejnosti a zájemcům o účast v připravovaném výběrovém řízení ucelený soubor informací o jeho přístupu k formulaci rozhodujících podmínek a postupu výběrového řízení, a současně umožňuje všem zájemcům uplatnit ke zveřejněným základním principům připomínky.

Při formulaci základních principů připravovaného výběrového řízení ČTÚ zohlednil mimořádný význam nabízeného souboru kmitočtů pro zajišťování nových služeb elektronických komunikací, pro technologickou inovaci umožňující vyšší efektivitu využívání kmitočtového spektra, a pro prohloubení konkurence na trhu mobilních služeb elektronických komunikací se záměrem podpořit rozvoj služeb vysokorychlostního přístupu v souladu s požadavky Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko.

Ke zveřejnění základních principů připravovaného výběrového řízení ČTÚ přistoupil v zájmu zajištění maximální transparentnosti procesu přípravy podmínek výběrového řízení. ČTÚ hodlá v dalších fázích přípravy tohoto výběrového řízení postupovat i nadále zcela transparentně. V návaznosti na přijetí připravované novely zákona o elektronických komunikacích, která upraví podmínky použití aukce pro výběrová řízení pro příděl rádiových kmitočtů, ČTÚ předloží před vlastním zahájením výběrového řízení návrh konkrétních podmínek k veřejné konzultaci podle § 130 zákona o elektronických komunikacích.

Více informací na: http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html?action=detail&ArticleId=8298GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007