. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Metody měření chybovosti
11. října 2011 - 8:38 | Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD | Metody měření chybovosti | Komentářů: 3  

Metody měření chybovosti

V článku popisujeme synchronní a asynchronní metodu měření chybovosti pro rovnoměrně rozložené chyby a chybové shluky s porovnáním výsledků měření.

Pro měření chybových intervalů možno použít synchronní nebo asynchronní metodu. Rozdíl mezi metodami je v registraci výsledků. V případě asynchronního způsobu měření chybových intervalů se libovolně zvolí začátek měření a od tohoto okamžiku se chybovost kontinuálně vyhodnocuje ve zvolených časových intervalech. Při synchronní metodě se začátek měření spouští vždy při výskytu chyby a chybovost se vyhodnocuje v průběhu zvoleného měřicího intervalu.


Obr. 1: Porovnání synchronní a asynchronní metody:

a) průběh chyb v digitálním kanálu
b), c) měření asynchronní metodou s různými začátky měření
d) měření synchronní metodou

Při měření oběma metodami dostaneme rozdílné výsledky. Rozdíl výsledků měření závisí na rozložení chyb, délce a počtu chybových shluků. Hodnoty naměřené asynchronní metodou jsou závislé na okamžiku začátku měření. Synchronní metoda je výhodnější zejména v případě krátkodobých měření a jak dále ukáži je přesnější i z hlediska diagnostiky. Porovnání obou metod je znázorněné na obr.1. Pravděpodobnost, že počet chyb v krátkém měřícím intervalu je větší, nebo rovný k, je daná Poissonovým rozdělením hustoty pravděpodobnosti.

  (1)

Kde KCH je střední chybovost měřícího intervalu a NC počet přenesených bitů ve sledovaném časovém intervalu.
Poznámka: V případě, že jsem zvolil jednosekundový měřící interval, potom NC=vp, kde vp je rychlost přenosu v bit/s.
Počet chybových sekund při měření asynchronní metodou v průběhu doby T mohu vypočítat ze vztahu

  (2)

Počet chybových sekund při měření synchronní metodou je daný vztahem

  (3)

Procentuálně vyjádřený rozdíl počtu předpokládaných chybových sekund při měření synchronní a asynchronní metodou je znázorněn na obrázku 2.


Obr. 2: Výhoda synchronní metody v závislosti na chybovosti přenosu. Chybovost je vyjádřena pro přenosovou rychlost 2,048 Mb/s

Z obr. 2 vyplývá, že rozdíl mezi oběma metodami dosahuje maximum kolem 18%, kdy se chyby vyskytují jeden až dvakrát za sekundu. Pro systémy s malou pravděpodobností výskytu chyb dochází k nárůstu rozdílů výsledků získaných oběma metodami. Porovnání synchronní a asynchronní metody s hlediska trvání délky shluku můžeme vyjádřit vztahem

  (4)

Kde Tshl vyjadřuje trvání shluku v sekundách a Tmax nejbližší vyšší hodnotu v sekundách. Z obrázku 3 vyplývá, že v extrémním případě může být při měření asynchronní metodou naměřený až o 100% větší počet chybových sekund než při měření metodou synchronní.


Obr. 3: Porovnání synchronní a asynchronní metody z pohledu délky shluku

Závěrem lze konstatovat že při dlouhých měřeních a velké chybovosti je principiálně jedno zda měříme synchronní, nebo asynchronní metodou protože odchylka výsledků měření je zanedbatelná. Naproti tomu krátká měření zejména při malé chybovosti je potřebné vyhodnocovat synchronní metodou, která nám dává reálnější obraz o typu, délce a rozložení chyb.

Autoři: Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD.

Literatura:

[1] IVANIGA, P.: Hodnocení chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žiline EDIS- vydavateľstvo ŽU 87s, AH 4,85 ISBN 978-80-8070-771-2, 2007.
[2] MIKUŠ, Ľ.: Hodnocení chybovosti v páteřních sítích. Elektrorevue 24/2010 ISSN 1213- 1539, s.1 – 5.
[3] IVANIGA, P.: Error rate model for high – speed digital network. SCENTIFIC REPORTS WISSENSCHAFTLICHE BERICHTE, Journal of the University of Applied Science Mittweida, Nr.13 2005 ISSN1437 – 7626, s. 3-4.
[4] IVANIGA, P., MIKUŠ, Ľ: Measuring of block error rates in high – speed digital networks. ADVANCES in Electrical and Electronic Engineering No. 1-2, Vol. 5/2006. ISSN 1336 – 1376, s.35-36.


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (3):

Zobrazit starší 30 dnů (3)...

host
3. Dne 12. 10. 2011 v 11:29 zaslal host
Těším se na další pokračování


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
SIM900 - GSM modul GPRS class 10 Quadband
GSM Quadband modul s podporou datových přenosů třídy GPRS class 10
Skladem od 415 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007