. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Definování chybových jednotek a chybových parametrů z pohledu standardů ITU
1. listopadu 2011 - 8:30 | Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD. | Definování chybových jednotek a chybových parametrů z pohledu standardů ITU | Komentářů: 0  

Definování chybových jednotek a chybových parametrů z pohledu standardů ITU

V článku jsou popsány parametry vyjadřující chybovost, které lze nalézt v příslušných doporučeních organizace ITU s vysvětlením souvislostí mezi nimi.

Doporučení ITU G.821 definuje jednu z možných metod hodnocení chybovosti na digitálních kanálech pracujících s přenosovou rychlostí 64 kb/s. Předpokládá se referenční spojení od účastníka k účastníkovi 27 000 km dlouhé.

Doporučení ITU G.821 definuje tyto chybové paramery:

 • BER (Bit Error Ratio) – chybovost v měřeném časovém intervalu
 • EFS (Error Free Second) – bezchybná sekunda
 • SES (Severely Errored Second) – sekunda s nepřijatelnou chybovostí vyjadřuje sekundu, ve které je chybovost větší než 10-3
 • ES (Error Second) – chybová sekunda, tj. sekunda v průběhu které se vyskytuje alespoň jedna chyba
 • DM (Degraded Minute) – minuta se sníženou kvalitou vyjadřuje minutu ve které je chybovost větší než 10-6

Tyto chybové parametry platí za předpokladu, že systém je provozuschopný. Podle doporučení ITU G.821 v případě, že za sebou následuje nejméně 10 sekund, ve kterých je chybovost větší než 10-3, není přenosový systém schopen provozu. Systém se stává provozu schopným, když po sobě následuje nejméně 10 sekund, které nejsou silně rušené, jak je patrné z obrázku 1.


0br. 1: Příklad, kdy se systém dostává mimo provoz

S hlediska jednoznačnosti měřících postupů je důležité aby jednotlivá doporučení na sebe navzájem navazovaly. Dalším doporučením které navazuje na doporučení G. 821 je G.826.

Doporučení ITU G.826 definuje kvalitativní parametry a koncové hodnoty pro vyhodnocení chybovosti vysokorychlostního přenosu. Zde jsou odstraněny některé problémy, které nebyly řešeny v doporučení G.821:

 • Kvalitativní požadavky byly definovány pro kanál s přenosovou rychlostí 64 kb/s
 • Aplikace na vysokorychlostní sítě vycházející z multiplexního faktoru 2048 : 64 =32 byla málo důmyslná
 • Definování kvalitativních parametrů bylo zaměřené na měření chybných bitů, a proto bylo dosti obtížné měření za provozu

Tyto nedostatky vedly ke stanovení následujících požadavků:

 • Vhodnost použití daného doporučení pro vyšší přenosové rychlosti
 • Možnost měření kvalitativních parametrů za provozu
 • Nezávislost měření na přenosovém médiu
 • Nezávislost měření na použitém přenosovém systému (pleziochronní, synchronní nebo buňkový)

Předpis pro měření je definován v doporučeních M.2100, M.2101, M.2110. Hodnoty definované v doporučení G.826 se vztahují na hypotetický referenční spoj konec – konec délky 27 000 km bez ohledu na přenosové médium.


Obr. 2: Oblast platnosti doporučení ITU G.826 pro PDH a SDH systémy

Digitální spojení je možné vytvořit přes libovolný přenosový systém (pleziochronní, synchronní nebo buňkový). Pro ATM systém není zahrnut vliv ATM multiplexu, který je definován v doporučení ITU I.356. Je zřejmé, že doporučení G.826 se vztahuje pouze k fyzické vrstvě, nikoli však k rozhraní ATM.

Všechny hodnoty jsou vztaženy k referenčnímu spoji o délce 27 000 km, pro synchronní, asynchronní i plesiochronní systémy. Veličiny a jejich hodnoty je tedy nutné patřičně upravit pro konkrétní spoj, jeho vzdálenost i typ. Podobně jak v doporučení G.821 tak i v doporučení G.826 všechny parametry platí pouze v případě že systém je provozuschopný.

Autoři: Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD.

Literatura:

[1] IVANIGA, P.: Hodnocení chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žiline EDIS- vydavateľstvo ŽU 87s, AH 4,85 ISBN 978-80-8070-771-2, 2007.
[2] MIKUŠ, Ľ.: Hodnocení chybovosti v páteřních sítích. Elektrorevue 24/2010 ISSN 1213- 1539, s.1 – 5.
[3] IVANIGA, P.: Error rate model for high – speed digital network. SCENTIFIC REPORTS WISSENSCHAFTLICHE BERICHTE, Journal of the University of Applied Science Mittweida, Nr.13 2005 ISSN1437 – 7626, s. 3-4.
[4] IVANIGA, P., MIKUŠ, Ľ: Measuring of block error rates in high – speed digital networks. ADVANCES in Electrical and Electronic Engineering No. 1-2, Vol. 5/2006. ISSN 1336 – 1376, s.35-36.
[5] ITU-T Recommendation G.821- Error performance of an international digital connection operating at a bit rate below the primary rate and forming part of an integrated services digital network.
[6] Čerňanská, M., Škvarek, O.: Clustering methods used to obtain typoval sentence melody contours for Slovak language TTS systém. Journal of applied matematics, Statistic and informatics – Vol. 5, No. 2 (2009), str. 53-61, ISSN 1336-9180.
[7] Čerňanská, M., Škvarek, O.: Clustering of Slovak sentence melody – methods and results. Communications – Vol.12, No. 1 (2010), str. 58-64, ISSN 1335-4205.


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
SDR-5+ HF receiver - All Mode Softwarový přijímač
Digitální softwarový přijímače SDR-5+ je již pátou generací špičkových produktů naší společnosti. Jedná se o All Mode Receiver s integrovaným generátorem, dvěma anténními vstupy a VCO vstupem s frekvenčním rozsahem 0 až 100 MHz.
Skladem od 2550 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007