. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Simulace chybových parametrů predikční metodou
22. listopadu 2011 - 8:20 | Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD. | Simulace chybových parametrů predikční metodou | Komentářů: 3  

Simulace chybových parametrů predikční metodou

V článku seznámíme čtenáře se simulací chybových parametrů pro bezdrátové přenosy, které vychází z aktuálních doporučení ITU - R P530, tak aby jednotlivé parametry vyhovovaly doporučení ITU G.826.

Doporučení ITU G.826 sleduje čtyři základní parametry pro hodnocení blokové chybovosti:

 • Errored Block (EB), chybný blok – blok, ve kterém se vyskytuje jeden nebo více chybných bitů,
 • Errored Second (ES), chybná sekunda – časový úsek jedné sekundy, ve kterém je jeden nebo více chybných bloků,
 • Severely Errored Second (SES), silně rušená sekunda – interval délky jedné sekundy, který obsahuje nejméně 30% chybných bloků, nebo silně rušený časový úsek,
 • Background Block Error (BBE), chybný blok – blok, který nepatří k silně rušené sekundě.

Měřením výše uvedených chybových jednotek získám absolutní hodnoty těchto veličin. Praktičtější ovšem je používat hodnoty relativní. Doporučení G.826 definuje tři relativní chybové parametry:

 • Errored Second Ratio (ESR) – poměr rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném časovém intervalu,
 • Severely Errored Second Ratio (SESR) – poměr silně rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném měřícím intervalu,
 • Background Block Error Ratio (BBER) – poměr chybných bloků k celkovému počtu bloků v měřícím časovém intervalu.

Jednoduchá konvenční metoda se opírá o předpoklad, že index m a střední hodnota α jsou konstanty, i když v reálných rádiových spojeních obě veličiny jsou časově proměnné. Při predikční metodě budeme vycházet ze známé velikosti bloku Nb a známého počtu bloků za sekundu. Vycházíme z následujících předpokladů:

BER (t) rozdělení je rozdělené třemi body t0, t1, a tS

kde:

t0 - je procentuální podíl času, který zodpovídá nejvyšší chybovosti, hodnotě BO
tSES - odpovídá SES prahu BSES
tS - BS =10-10…10-13....

Každá část rozdělení je psána rovnicí BER (t)= BO (tO /t)m, se stoupáním mi a průměrným počtem chyb na shluk αi

  (1)

Algoritmus určuje chybovostní charakteristiky pro známé ukazovatele m1, m2, m3, průměrný počet chyb na shluk je α1, α2, α3, souřadnice typického bodu vychází z aktuálního doporučení ITU –R. To znamená použitím predikčních metod bychom mohli dostat pro posuzovanou cestu B0=10-3 souřadnici typického bodu t0 a souřadnice z jiného typického bodu [Bses, tses].

Určení SESR:
Při zadaných [B0, t0], budeme vycházet z definice silně rušené sekundy, abychom určili Bses a následně tses

  (2)
  (3)
  (4)
  (5)

Na základě vstupních parametrů dokážeme simulovat chybovostní křivky. Ukázka aplikace je na obrázku 1.

Vstupní parametry:

 • T0 - relativní čas s největší chybovostí
 • NB - počet bitů v bloku
 • N - počet bloků
 • B0 - maximální chybovost
 • BS - nízká chybovost
 • α1, α2, α3 - průměrný počet chyb ve shluku


Obr. 1: Ukázka aplikačního programu

Autoři: Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD.

Literatura:

[1] IVANIGA, P.: Hodnocení chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žiline EDIS- vydavateľstvo ŽU 87s, AH 4,85 ISBN 978-80-8070-771-2, 2007.
[2] MIKUŠ,Ľ.: Hodnocení chybovosti v páteřních sítích. Elektrorevue 24/2010 ISSN 1213- 1539, s.1 – 5.


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (3):

Zobrazit starší 30 dnů (3)...Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Bluetooth relé BTREL1
Modul Bluetooth relé BTREL1 s jedním výstupem umožňuje ovládání libovolných systémů pomocí bezdrátového rozhraní.
Skladem od 690 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007