. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Definování chybových parametrů pro tandemové spojení
6. prosince 2011 - 8:38 | Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD. | Definování chybových parametrů pro tandemové spojení | Komentářů: 1  

Definování chybových parametrů pro tandemové spojení

V článku jsou porovnány parametry chybových mezních hodnot v doporučeních ITU G.828 a G.826. Jsou popsány parametry ESR (poměr rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném časovém intervale) a BBER (poměr chybných bloků k celkovému počtu bloků v měřícím intervale) ve vztahu k novým chybovým parametrům jakými jsou „silně rušená perioda“ a „intenzita silně rušené periody“.

Definování nových chybových parametrů „silně rušené periody“ a „intenzity silně rušené periody“ specifikuje tandemové spojení, což ovlivní parametry ESR a BBER, jak je patrné s tabulky 1. Odpovídající hodnoty z doporučení G.826 jsou uvedeny v závorce .

Přenosová
rychlost
(kb/s)
Typ
kontejneru
Blok/s ESR SESR BBER
1664 VC-11,TC-11 2000 0,01 (0,04) 0,002 5x10-5(2x10-4)
2240 VC-12,TC-12 2000 0,01 (0,04) 0,002 5x10-5(2x10-4)
6848 VC-2,TC-2 2000 0,01(0,05) 0,002 5x10-5(2x10-4)
48960 VC-3, TC-3 8000 0,02(0,075) 0,002 5x10-5(2x10-4)
150336 VC-4-4c,TC-4-4c 8000 0,04(0,16) 0,002 5x10-4(2x10-4)
601344 VC-4-16c, TC-4-16c 8000 - 0,002 5x10-4(2x10-4)
2405376 VC-4-16c,TC-4-16c 8000 - 0,002 5x10-4(2x10-4)
9621504 VC-4-64c,TC-4-64c 8000 - 0,002 5x10-4
Tab. 1: Cílové hodnoty chybovosti definované v doporučení ITU G.828

Nevýhoda různých délek bloku z doporučení G.826 je v doporučení G.828 odstraněna, což znamená, že pro každou přenosovou rychlost je definovaný přesný počet bloků, jak je patrné s tabulky 1.

Přenosová rychlost
(kb/s)
Typ
kontejneru
Blok/s Velikost bloku v G.828 Detekční kód
1664 VC-11,TC-11 2000 832 bitů BIP-8
2240 VC-12, TC-12 2000 1120 bitů BIP-8
6848 VC-2, TC-2 2000 3424 bitů BIP-8
48960 VC-3, TC-3 8000 6120 bitů BIP-8
150336 VC-4, TC-4 8000 18792 bitů BIP-8
601344 VC-4-4c, TC-4-4c 8000 75168 bitů BIP-8
2405376 VC-4-64c, TC-4-16c 8000 300672 bitů BIP-8
9621504 VC-4-64c, TC-4-64c 8000 1202688 bitů BIP-8
Tab. 2: Velikost bloku pro detekci chyb v SDH

Tabulka 2 ukazuje, že počet bloků sledovaných za jednu sekundu při přenosových rychlostech od VC-3 po VC-4-64c zůstává konstantní 8000 bloků/s. To znamená, že velikost bloku se zvětšuje se zvyšující se přenosovou rychlostí. Větší část chyb nemusí být tímto způsobem detekována.

Závěry pro měření chybných bloků v synchronních sítích
Problémy, které souvisely s velikostí bloků v doporučení G.826, byly odstraněny v doporučení G.828, kde je pro každou přenosovou rychlost definována přesná délka bloku. Další úvahy by proto měly směrovat k tomu, aby se počet sledovaných bloků za sekundu zvýšil spolu s přenosovou rychlostí a dosáhlo se přibližně stejné velikosti bloku, aby každý virtuální kontejner mohl být sledován samostatně, což by znamenalo kontrolu bloků za sekundu pro VC-4-4c, VC-4-16c, VC-4-64c a velikost bloku nad VC-4 by zůstala konstantní. Tyto úvahy se již odrážejí v novém doporučení G.829.

Autoři: Ing. Petr Ivaniga, CSc., Ing.Ľudovít Mikuš, PhD.

Literatura:

[1] IVANIGA, P.: Hodnocení chybovosti ve vysokorychlostních digitálních sítích. Vydala Žilinská univerzita v Žiline EDIS- vydavateľstvo ŽU 87s, AH 4,85 ISBN 978-80-8070-771-2, 2007.
[2] MIKUŠ,Ľ.: Hodnocení chybovosti v páteřních sítích. Elektrorevue 24/2010 ISSN 1213- 1539, s.1 – 5.
[3] IVANIGA, P., HUSÁR, P.: Zařízení na vyhodnocování chybových shluků za provozu. PV 07303-89.
[4] ROLLINS, W.: Error Second Measurements as Performance Indicators for digital Transmission Systems. Telecommunications (1980) 9, s. 80 – 82.
[5] Proposed thresholds for calculating severely errored seconds and degraded minute at 2048 kb/s. COM IV – 6 – E, January 1989.
[6] FEHER, K.: Telecommunication Measurements Analysis and Instrumentation. New Jersey. Prentice – Hall Inc.1987.


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (1):

Zobrazit starší 30 dnů (1)...

host
1. Dne 07. 12. 2011 v 09:22 zaslal host
Bez titulku
pěkná serie článkú


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Elektronické časové relé
Programovatelné časové relé - TIMREL přináší univerzální použití v oblasti časového a sekvenčního spínání.
Skladem od 420 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007