. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Nabíječka olověných akumulátorů

Nabíječka olověných akumulátorů s indikací nabíjecího proudu

U hermetických olověných akumulátorů lze vyžít pohotovostní (stand-by) nabíjení konstantním napětím, které má tu výhodu, že lze nechat akumulátor trvale připojený k nabíječce a mít ho tak stále k dispozici s plnou kapacitou. Nevýhoda je, že nepoznáme, kdy je akumulátor plně nabitý. Z toho důvodu byla standardní pohotovostní nabíječku doplněna o jednoduchou indikaci nabíjecího proudu.

Popis zapojení:
Nabíječka se napájí napětím z vnějšího síťového zdroje, které se přivádí na svorky J1(+) a J2(-). Nabíjecí proud akumulátoru prochází indikátorem nabíjecího proudu s tranzistorem T1 do stabilizátoru napětí s IO1. Stabilizované nabíjecí napětí je vyvedeno na svorky J3 a J4, ke kterým se připojuje akumulátor.
Indikátor nabíjecího proudu obsahuje snímací rezistor R1, kterým prochází nabíjecí proud a vytváří tak na něm úbytek napětí. Tímto úbytkem napětí se otevírá tranzistor T1, v jehož kolektorovém obvodu je zapojena indikační LED D1. Velikost úbytku napětí, při kterém se otevírá T1, je nastavena odporovým děličem R2, R4. Pokud je nabíjecí proud menší než nastavený trimrem R4, je LED D1 zhasnuta. Při zvětšování nabíjecího proudu se jas LED D1 plynule zvětšuje. Je-li např. nastaven mezní proud při kterém je LED D1 zhasnutá asi 50mA, pak při proudu zhruba 150mA LED D1 plně svítí.

Jako stabilizátor nabíjecího napětí je použit třísvorkový stabilizátor s nastavitelným výstupním napětím typu LM317T (IO1) v základním zapojení. Podle velikosti napájecího napětí a nabíjecího proudu musí být stabilizátor IO1 opatřen přiměřeným chladičem.
Trimrem R5 se nastavuje výstupní nabíjecí napětí na svorkách J3 a J4. Pro akumulátory o jmenovitém napětí 6V je nabíjecí napětí 6,8 až 6,9 V, pro akumulátory o jmenovitém napětí 12 V je nabíjecí napětí 13,6 až 13,8 V. Výstupní napětí je indikováno LED D2.
Napájecí napětí ze síťového zdroje musí být asi o 5V (tj. o úbytek napětí na R4 a na IO1) větší než nabíjecí napětí. Nesmí však být zbytečně velké, aby se nepřehříval stabilizátor IO1.
Stabilizátor a LED D4 mají vlastní spotřebu asi 20mA a tento proud prochází i snímacím rezistorem R1 (což nevadí). Při výpadku napájení je stejný proud odebírán z akumulátoru, na což je potřeba myslet.


Obr. 1: Schéma zapojení


Obr. 2: Rozmístění součástek
 
Obr. 3: Plošný spoj (pro originál 600dpi klikněte)


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (34):

Zobrazit starší 30 dnů (34)...

host
34. Dne 18. 04. 2016 v 22:14 zaslal host
Bez titulku
cca kolem 2A


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
M75 QUECTEL
Dual-Band GSM modul provedení SMD, pouze pro SMS služby
Termín nepotvrzen od 275 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007