. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Technologické platformy nabízí dalších 70 milionů korun

Technologické platformy nabízí dalších 70 milionů korun

Technologické platformy nabízí dalších 70 milionů korun z programu Spolupráce - MPO prodloužilo druhou výzvu k předkládání žádostí o dotace.

Vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenčních výhod díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. To jsou hlavní cíle prodloužení druhé výzvy programu Spolupráce – technologické platformy. Žadatelé o dotaci z řad občanských a zájmových sdružení (odvětvových uskupení) si mohou rozdělit až 70 milionů korun. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace.

„Naším cílem je podpora vzniku a rozvoje technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Peníze chceme směřovat zejména do projektů propojujících veřejný a soukromý sektor v oblastech významných pro podnikatelskou sféru, jako je například oblast strojírenství, chemického nebo automobilového průmyslu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

„Výzva rovněž podporuje spolupráci českých odvětvových uskupení s evropskými technologickými platformami a zapojení českých podniků a výzkumných institucí do jejich činností. Podpora bude směřovat zejména na aktivity zaměřené na implementaci strategických dokumentů, ve kterých platformy identifikovaly klíčové oblasti pro další rozvoj oboru. Z programu rovněž podpoříme iniciaci výzkumných a vývojových projektů, aktivity vedoucí k odstraňování bariér rozvoje oboru a další rozpracování strategických dokumentů. Tedy činnosti, které směřují k rozvoji oboru a ke zlepšení inovačního prostředí v České republice,“ vysvětluje ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko.

Oproti předchozí výzvě došlo k několika změnám. Dotace v rámci prodloužení druhé výzvy programu jsou primárně určeny subjektům, které prokážou přínos své dosavadní činnosti pro odvětví. Stěžejní aktivitou vyhlášené výzvy je implementace strategické výzkumné agendy, resp. implementačního akčního plánu. S tím se mění i závazné ukazatele projektu, které budou nově zaměřeny na počet strategických výzkumných a vývojových projektů, které technologická platforma pomohla iniciovat.

„Registrační žádosti přijímáme od 2. dubna 2012 do 15. května 2012 a od 1. června 2012 do 31. srpna 2012 budou moci žadatelé posílat plné žádosti o dotaci,“ upozorňuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest, která Operační program Podnikání a inovace administruje a doplňuje: „Během prvních dvou výzev žadatelé podali 36 registračních žádostí v celkové hodnotě 174 milionů korun.“

Odkazy & Download:
Domovská stránka CzechInvestu
Program Spolupráce – technologické platformy nabízí dalších 70 milionů korun
300 milionů korun z EU mohou firmy využít na zahraniční marketingGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
SIM900 - GSM modul GPRS class 10 Quadband
GSM Quadband modul s podporou datových přenosů třídy GPRS class 10
Skladem od 415 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007