. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
NSS vrátil spor provozovatele sítě mobilních telefonů

NSS vrátil spor provozovatele sítě mobilních telefonů

Předmětem projednávané věci byl primárně spor o tom, zda mohl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže označit Smlouvu o propojení telekomunikačních zařízení a sítí z roku 2000 za dohodu podléhající zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Předmětem projednávané věci byl primárně spor o tom, zda mohl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže označit Smlouvu o propojení telekomunikačních zařízení a sítí, uzavřenou v roce 2000 mezi žalobcem (T-Mobile Czech Republic a.s.) a osobou zúčastněnou na řízení (Vodafone Czech Republic a.s.), za dohodu podléhající zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Nejvyšší správní soud projednával věc po třetí. V prvním zrušujícím rozsudku kasační soud ke kasační stížnosti ÚHOS zrušil rozsudek krajského soudu ze dne 29. 7. 2005, č. j. 31 Ca 34/2003, který označil obě rozhodnutí správních orgánů za rozhodnutí nicotná a vlastním meritem věci se proto nezabýval. Kasační soud dospěl v otázce pravomoci ÚHOS k závěru opačnému než krajský soud, a to že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl v rozhodném období oprávněn posoudit smlouvy o propojení sítí, uzavřené podle ustanovení § 38 a násl. zákona o telekomunikacích (rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2007, 7 As 50/2006-262).

Proti v pořadí druhému rozhodnutí krajského soudu podal kasační stížnost žalobce. Ve svém druhém zrušujícím rozhodnutí ze dne 21. 4. 2010, č. j. 9 Afs 109/2009 Nejvyšší správní soud uvedl, že krajský soud se v napadeném rozhodnutí vypořádal se všemi žalobními námitkami procesního charakteru, hmotněprávní žalobní námitky však z části zcela pominul, zčásti vypořádal nepřezkoumatelným způsobem. Nepřezkoumatelným bylo shledáno i hodnocení soudu ve věci charakteru posuzované Smlouvy z hlediska vzájemného postavení účastníků Smlouvy na relevantním trhu a výpočtu společného podílu na tomto trhu.

V pořadí třetím rozhodnutím ve věci shledal krajský soud žalobu důvodnou a rozhodnutí ÚHOS zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Z celé řady žalobcem namítaných procesních pochybení přisvědčil krajský soud pouze námitce ohledně nejasného výpočtu společného podílu žalobce a osoby zúčastněné na řízení na relevantním trhu a shledal tak rozhodnutí ÚHOS v této části nepřezkoumatelným. Z pohledu hmotněprávního přisvědčil žalobcově námitce, podle které pro posouzení charakteru posuzované dohody není podstatné obecné postavení účastníků této dohody na trhu, ale jejich postavení pro účely uzavřené dohody, přičemž na rozdíl od žalovaného dospěl k závěru o vertikálním charakteru posuzované Smlouvy.

Výše uvedené závěry krajského soudu potvrdil Nejvyšší správní soud, který kasační stížnost ÚHOS svým rozhodnutím zamítl. Z uvedeného tedy vyplývá, že NSS pokutu nepotvrdil, ale věc se vrací ÚHOS k dalšímu jednání.

Zdroj: NSSGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Vývojový kit MEGA328
Nejvýkonnější varianta univerzálního a bohatě vybaveného vývojového kitu s obvodem ATmega328 společnosti ATMEL je vhodná jak pro začátečníky, tak i profesionály.
Skladem od 795 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007