. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Skupina ČEZ zahájila instalaci kogeneračních jednotek ve Vrchlabí

Skupina ČEZ zahájila instalaci kogeneračních jednotek ve Vrchlabí

Vrchlabí se stalo dalším městem v České republice, které odebírá teplo z kogeneračních jednotek. Provozovatelem zařízení je společnost ČEZ Energo, která ve Vrchlabí zprovozní tři kogenerační jednotky o celkovém elektrickém výkonu 3920 kW a celkovém tepelném výkonu 4351 kW.

První kogenerační jednotku ve Vrchlabí uvedla společnost ČEZ Energo do zkušebního provozu v červnu, a to v areálu bývalých Automobilových závodů. Jednotka o elektrickém výkonu 800 kW a tepelném výkonu 911 kW dodává teplo do systému centrálního zásobování teplem (CZT) ve Vrchlabí, který provozuje společnost Teplo Krkonoše. Vyrobenou elektrickou energii kogenerační jednotka dodává do distribuční soustavy.

„Naším záměrem bylo nabídnout Teplu Krkonoše dlouhodobě efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem,“ vysvětluje Michal Rzyman, generální ředitel společnosti ČEZ Energo.

Další dvě kogenerační jednotky nainstaluje Skupina ČEZ ve Vrchlabí během léta letošního roku. Obě budou umístěny v areálu společnosti nkt cables Vrchlabí, člen skupiny NKT. Elektrický výkon každé kogenerační jednotky bude 1560 kW a tepelný výkon přesáhne 1700 kW. Jedna z těchto jednotek bude dodávat teplo do CZT, druhá pak bude sloužit pro potřeby společnosti nkt cables.

„Díky tomuto projektu vznikla zajímavá spolupráce, při které se využije prostor bývalé kotelny v tomto výrobním závodě a zároveň vznikne moderní areál, kde budou umístěny samotné kogenerační jednotky i další součásti, například akumulační nádrže, řídící dispečink a další potřebné zázemí,“ uzavírá Michal Rzyman.

Instalace kogeneračních jednotek je součástí projektu Smart Region Vrchlabí, v rámci kterého Skupina ČEZ testuje nové technologie v distribuční energetice.

„Lokální výrobní zdroje, kam kogenerační jednotky patří, budou využity také v našem projektu. Právě pro záměr pilotního projektu inteligentních sítí jsou lokální výrobní zdroje velmi důležitou součástí,“ říká Martin Machek, manažer projektu Smart Region Vrchlabí.

Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby elektrické energie, který spočívá v efektivním využití odpadního tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektrické energie a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90 procent.

Projekt Smart Region
Pilotní projekt Smart Region, realizovaný Skupinou ČEZ ve Vrchlabí v rámci koncepce FUTUR/E/MOTION, se zaměřuje na inovace v oblasti distribuce elektrické energie. Vizí konceptu inteligentních sítí (Smart Grids) jsou spolehlivé, automatizované a efektivně řízené distribuční sítě. Principem je interaktivní obousměrná komunikace mezi výrobními zdroji, distribuční sítí a zákazníky o aktuálních možnostech výroby a spotřeby energie.

V současnosti pokračují práce na distribuční části projektu, především dodávkou a instalací koncepčně nových distribučních trafostanic na Liščím Kopci a pracemi na pokládce kabelů nízkého a vysokého napětí včetně nových technologií automatizace.

ČEZ v projektu Smart Region testuje také provoz inteligentních elektroměrů. Jejich instalace ve Vrchlabí proběhla převážně ve druhém pololetí roku 2011. Přístroje používají zhruba 4 tisíce domácností.

Společnost ČEZ se ve Vrchlabí zaměřuje i na elektromobilitu. V roce 2011 předala do testovacího provozu dva elektromobily Městskému úřadu Vrchlabí a Správě KRNAP a v těchto dnech vrcholí přípravy k otevření dobíjecích stanic – první z nich bude stát v podzemních garážích na náměstí T. G. Masaryka během léta 2012.

Zdroj: ČEZGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PUSBIO1R - Multifunkční relé s USB rozhraním
Multifunkční relé s USB rozhraním - PUSBIO1R patří do skupiny nové řady USB – relé a USB – I/O převodníků. Moduly jsou vybaveny výkonovými relé a izolovanými vstupy. Pro ovládání slouží aplikace PUSBIO – Control Software.
Skladem od 345 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007