. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Chybovostní charakteristika pro páteřní optické sítě
20. prosince 2012 - 8:01 | Ing. Petr Ivaniga, CSc | Chybovostní charakteristika pro páteřní optické sítě | Komentářů: 0  

Chybovostní charakteristika pro páteřní optické sítě

V článku jsou naznačeny některé možnosti hodnocení chybovosti, a chybových parametrů, které jsou rozpracovány v návaznosti na doporučení ITU - G.8201 pro optickou datovou kanálovou jednotku v optických transportních sítích.

Vývoj v oblasti páteřních sítí se ubírá cestou plně optických síťových prvků. Smyslem optické transportní hierarchie je vytvoření společné platformy pro různé typy sítí (SDH, ATM,IP) s vyspělou podporou služební části sítě kde patří monitorování kvality a management sítě, s podporou vysokých přenosových rychlostí a s vysokou kvalitou přenosu.
Základní signály optické transportní hierarchie se nazývají optické transportní moduly OTM (Optical transport modul). Plnohodnotné optické transportní moduly mají obecně označení OTM – n.m, kde n je počet vlnových délek (optických kanálů) a m vyjadřuje jaké typy signálů se přenášejí. Základní stupně, pro které je charakteristické, že na všech vlnových délkách se přenášejí signály stejnou přenosovou rychlostí, ukazuje tabulka č.1. Vedle základních stupňů OTM se mohou vyskytnout i vlnové multiplexory s různými kombinacemi přenosových rychlostí CBR na různých vlnových délkách.

Hierarchický stupeň Přenosová rychlost n x ODU (Mb/s) Přenáší Užitečná přenosová rychlost (Mb/s) Může přenášet
OTM-n.1 nx 2666,057 n x CBR2G5 n x 2488,32 n x STM-16
OTM-n.2 nx10709,225 n x CBR10G n x 9953,28 n x STM-64
OTM-n.3 nx43018,414 n x CBR40G n x 39813,12 n x STM-256
n – počet vlnových délek WDM
CBR( Constant Bit Rate) – signál s konstantní přenosovou rychlostí
Tab. 1: Stupně optické hierarchie s vlnovým multiplexováním

Rozvojem dalších generací SDH technologií vzniká koncepce dynamického přidělování kapacity, která je vybavena funkcí virtuálního zřetězení (VCAT), protokolem pro přidělování přenosové kapacity LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme) který je definován v doporučení ITU – T G.7042/ Y. 1305. Jedná se o pomocný protokol druhé vrstvy, který je určen k dynamickému přizpůsobování přenosové rychlosti za provozu podle požadavků vyšších vrstev a podle volné kapacity sítě. Ke zvyšování přenosové rychlosti dochází díky virtuálnímu zřetězení datových jednotek. U synchronní digitální hierarchie se zřetězují virtuální kontejnery, u optické transportní sítě se pak zřetězují datové jednotky optického kanálu ODU 1 až ODU 3. Jak je patrné s tabulky 4. získáme přenosové rychlosti v násobcích 2,5, 10 nebo 40 Gb/s.
Virtuální zřetězení mi tedy umožní přenos různorodých signálů a vyšší vyžití přenosové rychlosti v sítích SDH a SONET na rozhraních STM – N a rozhraních STS – jak je patrné z následujících tabulek.

Vyšší využití přenosové rychlosti sítí pro další generace
Rozhraní na fyzické vrstvě Využití přenosové rychlosti
bez využití VCAT s využitím VCAT
Ethernet 10 Mbit/s STM – 0… VC-3 (20%) VC-12-5v (91%)
Ethernet 100 Mbit/s STM – 1… VC-4 (67%) VC-3-2v (100%)
Ethernet 1 Gbit/s STM – 16 …VC-4-16c (44%) VC – 4-7v (95%)
VC-4-Xc – kde X označuje souvislé zřetězení virtuálních kontejnerů VC
VC- n- Xv označuje virtuální zřetězení VCAT virtuálních kontejnerů VC
Tab. 2: Využití přenosové rychlosti pro další generaci služeb s využitím VCAT v sítích SDH

Virtuální zřetězení VCAT tedy umožní inverzním multiplexováním svázat velké množství X kontejnerů nižšího nebo vyššího řádu SDH do virtuální zřetězené skupiny (VC-n-Xv). Jen zdrojový a cílový uzel musí být schopen zpracovávat VCAT, nakolik virtuální zřetězení je transparentní k průchozím uzlům. Tudíž když chtějí poskytovatelé služeb zařazovat podporu VCAT do jejich sítě, stačí zdokonalit pouze ty přípojné uzly, které mají tuto funkci poskytnout. VCAT umožní poskytovatelům uvedení služby, která nemapuje uspořádaně do pevných časových poloh, což je důležité pro propojování místních počítačových sítí.

Vyšší využití přenosové rychlosti sítí pro další generace
Rozhraní na fyzické vrstvě Využití přenosové rychlosti
bez využití VCAT s využitím VCAT
Ethernet 100 Mbit/s STS-3c/VC4 (67%) STS-1-2v/VC-3-2v (100%)
Ethetnet 1 Gbit/s STS-48c/VC-4-16c (42%) STS-1-2v/VC-4-7v (95%)
Optický kanál 200 Mbit/s STS-12c/VC-4-4c (32%) STS-1-4v/VC-3-4v (100%)
Optický kanál 1 Gbit/s STS-48c/VC-4-16c (42%) STS-3c-7v/VC-4-7v (95%)
Tab. 3: Využití přenosové rychlosti pro další generaci služeb s využitím VCAT v sítích SONET

Chybová charakteristika v doporučení G.8201 je založena na měření chybných bloků, podobně jako ve starších doporučeních řady G.82x.

Jsou zde nadefinovány pouze dva parametry:

Background Block Error Ratio (BBER) – poměr chybných bloků k celkovému počtu bloků v měřícím časovém intervalu,
Severely Errored Second Ratio (SESR) – poměr silně rušených sekund k celkovému počtu sekund ve sledovaném měřícím intervalu.
Parametr Severely Errored Second (SES), silně rušená sekunda – je zde na rozdíl od předcházejících doporučení definován jako interval délky jedné sekundy, který obsahuje nejméně 15% chybných bloků, nebo silně rušený časový úsek.

Datová jednotka optického kanálu Přenosová rychlost (kb/s) SES
ODU1 2489775 3046 EBs
ODU2 10037273 12304 EBs
ODU3 40319218 49424 EBs
Tab. 4: Hraniční hodnoty SES pro optické přenosové cesty

Chybové charakteristiky jsou definovány pouze pro parametry SESR a BBER, neboť vzhledem na vysoké přenosové rychlosti parametr ESR ztrácí důležitost, a proto zde není definován.

Autor: Ing. Petr Ivaniga, CSc

Literatura:

[1] ITU – T Recommendation G.8201 – Error performance parameters and objectives for multi – operator international paths within optical transport networks. International Telecommunications Standarts Institute, 2011.
Dostupné z: http://www.itu.int/itudoc/itu-t/aap/sg13aap/history/g8201/g8201.html
[2] MIKUŠ, Ludovít. Hodnocení chybovosti v páteřních sítích.
Dostupný z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacní-technologie/0/hodnoceni-chybovosti-v-paternich-sitich/
[3] ITU – T Recommendation G.709. Network Node Interface for the Optical Transport Network. International Telecommunications Standrts Institute, 2009.
Dostupné z: http://www.itu.int/rec/T-REC-G.709/en
[4] IVANIGA, Petr, MIKUŠ, Ludovít 2007: Performance Limits for Bringing – Intro – Service and Maintenance of International Paths. TRANSCOM 2007, 7 – th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications Žilina, June 25-27, 2007. Section 3 Information and Communication Technology Univerzity of Žilina 2007, s.99-101. ISBN 978-80-8070-693-7.
[5] ITU-T Recommendation G.829 – Error performance events for SDH multiplexing and regenerator sections. International Telecommunications Standarts Institute, 2005.
Dostupné z:
http://www.itu.int/rec/T-REC-G.829-200003-S/en


GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
GPS-320FW
Kompletní GPS přijímač se ziskovou anténou a komunikačním rozhraním RS232 / TTL.
od 1490 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007