. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Měření je smart
22. dubna 2013 - 7:14 | Pandatron | Měření je smart | Komentářů: 0  

Měření je smart

Již osmý ročník mezinárodní konference - Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu VIII. s populárním názvem Měření je smart přivítal odborníky ze 7 zemí.

Již osmý ročník mezinárodní konference - Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu VIII. s populárním názvem Měření je smart přivítal odborníky ze 7 zemí. Společnost ČEZ Měření, organizátor konference, tak opět dokázala, že moderní technologie lákají, o tom přesvědčila i účast 163 energetiků z České republiky i ze zahraničí. Hlavními tématy byly smart technologie, inteligentní systémy měření, využití tzv. chytrých sítí v praxi a jejich přínos do budoucnosti.

První blok přednášek zahájil pan Ladislav Havel z Ministerstva průmyslu a obchodu, který hovořil o Aktualizované Státní energetické koncepci. Jan Šefránek přiblížil svou prezentací Regulaci kvality elektřiny. Společnost ČEPS zastupoval pan Petr Spurný s tématem Automatický centrální monitoring stavu zařízení přenosové soustavy. Navázal pan Martin Michek z pořádající společnosti ČEZ Měření a ve svém vystoupení položil symbolickou otázku „Vnímáme nové technologie jako hrozbu nebo příležitost? Odpolední blok přednášek patřil zahraničním partnerům z energetických společností Enel (Itálie), Iberdrola (Španělsko), Vattenfal (Švédsko) a RWE (Německo) a jejich zkušenostem.

Druhý den zahájil svým vystoupení na téma Měření vybraných technických parametrů v uzlových bodech pan Karel Šefčík z Českého metrologického institutu. K zajímavým vystoupením patřilo Řízení spotřeby domácností s ohledem na bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie pana Ondřeje Nováka z ČVUT v Praze. K nejzajímavějším příspěvkům patřilo vystoupení Ondřeje Mamuly z ČEZ, a. s. a Františka Müllera ze společnosti ČEZ Měření „Jízda na smart vlně“ o implementaci AMM přímo do praxe. „ Jsme velmi rádi, že účast na konferenci je každý rok velmi vysoká. Odborníci ,energetici i zástupci legislativy si mohou vzájemně sdělit své poznatky, diskutovat o problémech a společně hledat nová, zajímavá řešení. Obrovským přínosem je i účast prestižních odborníků ze zahraničí. Zajímavé jsou tak nejen přednášky, ale především následné diskuze. Každoroční velký zájem o účast na konferenci svědčí o její zvyšující se popularitě a rostoucím zájmu z řad odborníků. “ uvedl Ing. Filip Secký, generální ředitel pořádající společnosti ČEZ Měření ze Skupiny ČEZ.

Konference tradičně konaná pod záštitou společnosti ČEZ Měření „Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu VIII“ s podtextem „Měření je smart“ opět přilákala 163 energetiků a odborníků zabývajících se energetikou ze sedmi zemí. Posluchači si v 18 přednáškách vyslechli zajímavé názory a prezentace, v následných diskuzích pak řešili především praktické otázky a aplikaci chytrých sítí a moderních technologií do běžného života.

Přínosná byla vzájemná výměna informací a přístupů k inteligentním systémům, sdělení dat a postupů v aplikacích a jejich smysluplná implementace.

První konference, pilotní projekt vznikl již v roce 2006 a vzhledem k ohlasu a zájmu jak přednášejících, tak posluchačů, se společnost ČEZ Měření rozhodla udělat z této konference tradici.

Chytré sítě ve Skupině ČEZ
Pilotní projekt Smart region , který Skupina ČEZ realizuje ve Vrchlabí, je zaměřen na ověření funkcionalit konceptu Smart Grids (chytré sítě). Koncept Smart Grids zahrnuje distribuční síť inovovaného pojetí, která dokáže efektivně začlenit působení všech připojených uživatelů, velkých výrobních zdrojů, lokálních výrobních zdrojů (především obnovitelných zdrojů energie a jednotek kombinované výroby el. energie a tepla), odběratelů s možností jejich aktivní role a začlenění nových funkcí distribuční sítě, jako jsou např. dobíjecí stanice pro elektromobily.

Součástí chytré sítě mohou být i další pokrokové technologie, které se již nyní ve světě zavádějí. Jedna z nich je Smart Metering v systému AMM. Jde o obousměrný systém komunikace mezi centrálou a měřicími místy, jenž zákazníkovi může přinést mnohem širší spektrum tarifů, které může efektivně využít. Umožňuje také integraci měřičů spotřeby jiných médií, tj. vody, plynu a tepla.

Více informací o projektu Smart Region

Inteligentní sítě neboli Smart Grids by měly v budoucnu v testovaném regionu a v delším horizontu v celé ČR zajistit například lepší regulaci špiček spotřeby, rychlejší obnovení dodávky v případech poruch, nebo dokonce i takzvaný ostrovní provoz, který při přerušení důležitého vedení zajistí přepojení menšího regionu přímo na místní výrobní zdroje s vyrovnanou bilancí spotřeby a dodávky elektrické energie.

Zdroj: ČEZGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Elektronické časové relé
Programovatelné časové relé - TIMREL přináší univerzální použití v oblasti časového a sekvenčního spínání.
Skladem od 420 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007