. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Elektronické časové relé
20. května 2013 - 3:28 | Pandatron | Elektronické časové relé | Komentářů: 0  

Elektronické časové relé

Programovatelné časové relé TIMREL přináší univerzální použití v oblasti časového a sekvenčního spínání.

TIMREL představuje programovatelné časové relé s možností univerzálního použití. Volba funkcí a časového rozsahu se prování pomocí šesti přepínačů DIP. Pro nezávislé nastavení doby sepnutí a rozepnutí relé slouží dva samostatné potenciometry. Aktivaci časového relé je možné provést buď pomocí tlačítka, nebo dálkově - pomocí vstupu Trigger. Integrovaný výkonný mikrokontrolér zajišťuje jednoduchou obsluhu a snadné použití. Aktuální provozní stav je indikován pomocí LED.


Obr. 1: Elektronické časové relé TIMREL

Popis funkce:

 • RELAY ON nastavitelný v rozsazích: 0 – 60 s, 0 – 10 min, 0 – 60 min a 0 – 24 h (DIP SWITCH 1-2)
 • RELAY OFF nastavitelný v rozsazích: 0 – 60 s, 0 – 10 min, 0 – 60 min a 0 – 24 h (DIP SWITCH 3-4)
 • Spouštění tlačítkem START nebo vstupem Trigger (spojení s GND)
 • Nastavení cyklu opakování:
  Cycle Mode: Nepřetržitý provoz ON-OFF-ON-OFF…
  Once Mode: Provoz je ukončen po jednom cyklu, stiskem tlačítka START nebo vstupem Trigger je možné spustit nový cyklus
 • Nastavení spuštění
  Auto Start Mode: Po připojení napájení dojde k automatickému spuštění časování
  Manual Start Mode: Časování je nutné spustit ručně pomocí tlačítka START nebo vstupu Trigger
 • Jednoduché připojení pomocí šroubovací svorkovnice s roztečí 5 mm
 • Možnost napájení ze síťového adaptéru (DC Power Jack 3,1mm)

Technické parametry:

 • 36 různých funkcí (6 konfiguračních spínačů)
 • Nezávisle nastavitelné časy RELAY ON a RELAY OFF pomocí potenciometrů
 • Čtyři časové rozsahy: 0 – 60 s, 0 – 10 min, 0 – 60 min a 0 – 24h
 • Napájecí napětí: 10,8 – 14,4 V DC
 • Vysoce kvalitní relé Finder
  36.11.9.012.4001
  28 VDC / 10 A
  Vlastní spotřeba jen 0,36 W
 • Vstup Trigger aktivní proti GND
 • Rozměry: 55 x 32 x 25 mm

Popis konstrukce:
Na následujícím obrázku je uvedeno schéma zapojení časového relé TIMREL. Zakreslený Bluetooth modul PBTM není jeho součástí a je určen pro konstrukci modulů Bluetooth relé s dosahem až 1 km.


Obr. 2: Schéma zapojení časového relé TIMREL

Základem elektronického časového relé TIMREL je naprogramovaný osmibitový mikrokontrolér PIC společnosti Microchip. Obvod je taktován pomocí elektronicky kalibrovaného oscilátoru s frekvencí 4 MHz, který zajišťuje generování přesného časového signálu.

Vstupem mikrokontroléru je šest konfiguračních přepínačů DIP S1, které slouží k nastavení provozních stavů časového relé a nastavitelných časových rozsahů. Pro přesné nastavení doby sepnutí a doby rozepnutí relé slouží dva potenciometry R1 a R2, které jsou mikrokontrolérem čteny pomocí integrovaných 10-bitových analogově-digitálních ADC převodníků. A konečně posledním vstupem je pin START, na který je přiveden spouštěcí signál tlačítka Tl1 a externího vstupu Trigger. Pin slouží k manuálnímu spouštění nastavené časovací sekvence.


Obr. 3: Rozmístění součástek na desce časového relé: Strana TOP a BOTTOM

Výstupem TIMREL je přes tranzistor T1 spínáno výkonové relé značky Finder s výstupním proudem až 10 A. Jeho pomocí je dnes možné řídit naprostou většinu aplikací, jako je například osvětlení, topení a řada dalších domácích i průmyslových systémů.

Aktuální stav časovacího relé je indikován pomocí dvou LED diod D1 a D2. Napájecí napětí je stabilizováno výkonovým LDO regulátorem LF33ABDT a pro případ řízení dalších obvodů je vyvedeno na svorkovnici J2.


Obr. 4: Rozložení prvků na desce časového relé

Popis funkce:
Elektronické časové relé TIMREL je určeno pro automatické spínání libovolného systému nejen z oblasti domácí automatizace. Pro konfiguraci slouží šest spínačů DIP, jejichž význam je uveden v následující tabulce.

Spínač: Význam: Popis:
1 Časový rozsah ON 00: 0 - 60 s
01: 0 - 10 min
10: 0 - 60 min
11: 0 - 24 h
2 Časový rozsah ON
3 Časový rozsah OFF 00: 0 - 60 s
01: 0 - 10 min
10: 0 - 60 min
11: 0 - 24 h
4 Časový rozsah OFF
5 Auto Start Mode 0: Manuální Start
1: Automatický Start
6 Cycle Settings 0: Jeden cyklus
1: Opakování cyklu
Tab. 1: Popis funkce konfiguračních spínačů DIP

Spínače 1-2 slouží k volbě rozsahu doby sepnutí relé a spínače 3-4 určují naopak rozsah doby rozepnutí relé. K dispozici jsou vždy čtyři rozsahy 0 – 60 s, 0 – 10 min, 0 – 60 min a 0 – 24 h.

Spínač 5 aktivuje funkci Auto startu. Pokud je v poloze ON, dojde automaticky při připojení napájecího napětí ke spuštění nastavené časovací sekvence. V poloze OFF je možné pouze manuální spouštění pomocí tlačítka START nebo vstupu Trigger.

Spínač 6 aktivuje funkci cyklického spínání. Pokud je v poloze ON, dojde k opakovanému spouštění nastavené časovací sekvence. V poloze OFF se po dokončení probíhající časovací sekvence relé vypne a čeká na další spuštění například od tlačítka nebo vstupu Trigger.

Na následujícím obrázku je uvedeno grafické znázornění jednotlivých funkcí časového relé.


Obr. 5: Grafické znázornění funkce časového relé

Všechny piny modulu jsou vyvedeny na šroubovací svorkovnice. Napájecí napětí je navíc možné připojit jednoduše ze síťového adaptéru do konektoru DC Power Jack. Použití svorkovnic dává řadu možností konfigurace modulu časového relé, kdy některé z nich jsou uvedeny na následujících obrázcích.

Aplikace:
 • Domácí automatizace
 • Automatizace automobilových prvků
 • Průmyslová automatizace
 • Aplikace pro úsporu energie

Obr. 6: Příklad zapojení modulu časového relé

Dostupnost a cena:
Moduly Časového relé TIMREL jsou dostupné prostřednictvím sítě našich eShopů a obchodu Ebay Store. Dále jsou k dispozici rovněž síťové spínané adaptéry a další příslušenství.

Odkazy & Download:
Časového relé TIMREL v eShopu - Multi-function Timer
Síťový napáječ 12V/500mAGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
SIM900 - GSM modul GPRS class 10 Quadband
GSM Quadband modul s podporou datových přenosů třídy GPRS class 10
Skladem od 415 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007