. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Generální oprava Kamýku přinese vyšší výrobu a ekologičtější provoz

Generální oprava Kamýku přinese vyšší výrobu a ekologičtější provoz

Zhruba měsíc už je v plném proudu generální oprava soustrojí TG1 vodní elektrárny Kamýk. Po jejím skončení v únoru příštího roku vyrobí elektrárna ve srovnání s dneškem o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně, a pokryje tak spotřebu dalších asi 300 domácností ve středních Čechách.

Od 15. dubna je v odstávce soustrojí TG1 vodní elektrárny Kamýk, které prochází generální opravou. V jejím rámci dojde zejména k převinutí statoru a rotoru generátoru včetně výměny magnetického obvodu generátoru pro zvýšení bezpečnosti provozu. Pro zvýšení účinnosti soustrojí dojde také k výměně lopat oběžného a rozváděcího kola. Proběhne také změna hydraulického ovládání soustrojí a rychlozávěrů z nízkotlaké na vysokotlakou a úprava systému chladící vody. Souběžně s odstávkou tohoto soustrojí budou tři ostatní i nadále vyrábět čistou elektřinu a plnit potřeby energetické soustavy. Na plný výkon najede Kamýk opět počátkem února 2014. Obdobnou proměnou na Kamýku prošlo v roce 2008 soustrojí TG3, generální opravy zbylých dvou se předpokládají v letech 2014 a 2017.

Kamýk - generální oprava„Vodní elektrárna Kamýk je důležitou částí vltavské kaskády, její význam spočívá především v umožnění špičkového provozu vodní elektrárně Orlík. Provedené inovace zajistí pro elektrárnu zvýšení průměrné účinnosti při výrobě elektrické energie o 5,5 %. Roční výroba se zvýší o 1,109 milionu kWh,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s., Zdeněk Saturka.

„Nejvýznamnějším bodem generální opravy je výměna lopat oběžného a rozváděcího kola. Lopaty s novým profilem, při jejichž konstrukci bylo využito nejnovějších poznatků vědy a techniky, umožní dosáhnout vyšší účinnosti při zpracování hydropotenciálu,“vypočítává Petr Velas, vedoucí oddělení provozu vodní elektrárny Kamýk. Druhým významným inovačním krokem bude výměna hydraulického systému ovládání soustrojí, kde se nově počítá s provozním tlakem 137 -167 bar. „To bude v důsledku znamenat úsporu tisíců litrů oleje provozní náplně uvedené hydrauliky s nízkým rizikem úniků ropných látek do okolního prostředí,“ poukazuje na zásadní ekologický aspekt modernizace Petr Velas. Dojde také ke zrušení množství vnějších potrubních spojů a sloučení dvou strojních zařízení do jednoho.

Zhotoviteli, kteří vyšli vítězně z veřejné soutěže, jsou 1. Servis Energo pro opravu generátoru a konsorcium ČKD Blansko Engineering a ČKD Blansko Strojírny pro opravu strojní části turbiny. Náklady na celou akci nepřekročí částku 170 milionů korun.

Elektřina pro 17 tisíc domácností
Elektrárna Kamýk slouží z vodohospodářského hlediska k vyrovnání kolísavého odtoku z Elektrárny Orlík. Za celou svoji historii vyrobila více než 3,5 miliardy kWh elektřiny. Jen v loňském roce to bylo více než 60 milionů kWh, což by stačilo k pokrytí roční spotřeby asi 17 tisíc domácností. Počet zaměstnanců zde od roku 1961 postupně klesl z původních 25 na dnešních sedm. Roku 1999 přešla Elektrárna Kamýk na bezobslužný provoz. Významná hodnota elektrárny spočívá v trvalé pohotovosti soustrojí, v rychlosti operativního najetí na plné zatížení za necelé 2 minuty a také v nízké poruchovosti (v průměru 1,6 poruchy na rok za posledních 20 let). V roce 2002 se také Vodní dílo Kamýk, podobně jako další díla na Vltavě, postavilo do cesty přírodnímu živlu. Došlo k zatopení elektrárny po spojky turbín a několik měsíců pak byla elektrárna z důvodu nutných oprav odstavena z provozu.

V dalších letech se ve stále větším rozsahu začnou na objemu výroby Vodních elektráren ČEZ, a. s., projevovat pozitivní efekty vyplývající z programu ekologizace a modernizace. „V roce 2022 počítáme s celkovým přírůstkem produkce ve vodních elektrárnách o více než 60 milionů kWh ročně,“ připomněl Zdeněk Saturka. To bude znamenat elektřinu pro dalších 17 tisíc domácností a úsporu emisí CO2 zhruba o 60 tisíc tun. Již dříve zmodernizovaná soustrojí a nové technologie zajišťují lepší zpracování hydropotenciálu např. na elektrárnách na Slapech, Mohelnu, Vraném nad Vltavou a přečerpávacích vodních elektrárnách Dalešice a Štěchovice. Letos probíhá také generální oprava soustrojí TG2 elektrárny Lipno I.

Odkazy & Download:
Více informací o elektrárně Kamýk
Více informací o vodních elektrárnách provozovaných v rámci Skupiny ČEZGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PUSBIO4R - USB - 4x relé + 4x vstupy
Modul PUSBIO4R patří do skupiny nové řady USB – relé a USB – I/O převodníků. Moduly jsou vybaveny výkonovými relé a izolovanými vstupy. Pro ovládání slouží aplikace PUSBIO – Control Software.
Skladem od 735 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007