. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Povodně ovlivňují i provoz PVE Dalešice
5. června 2013 - 5:41 | Pandatron | Povodně ovlivňují i provoz PVE Dalešice   verze pro tisk

Povodně ovlivňují i provoz PVE Dalešice

V dnešních dnech je možno z koruny hráze Dalešické přehradě vidět málokdy vídaný jev, kdy se voda z horní Dalešické přehrady přepouští do spodní Mohelenské přehrady obtokovou štolou v objemu kolem 30m3/s. Což je pěti až šestinásobek dlouhodobého průtoku řekou Jihlavou u Mohelna. Z nádrže Mohelno se stejné množství vody převádí rozstřiky do koryta řeky pod hrází, tak aby Mohelská nádrž zůstávala na minimální hladině.

Proč tomu tak je?
PVE Dalešice na Vysočině společně s PVE Dlouhé Stráně v Jeseníkách a elektrárnami na Vltavské kaskádě poskytuje společnosti „Česká přenosová“ (ČEPS), která provozuje elektrizační soustavu ČR, podpůrnou službu rychlé dodávky výkonu v případě nouze. Ten může chybět buď v případě výpadku některé velké elektrárny, ale problémy mohou nastat i tehdy, dojde-li např. k výpadku linek velmi vysokého napětí a následně k ostrovnímu provozu nebo black-outu.

Vzhledem k tomu, že PVE Dlouhé Stráně je v současnosti odstavena pro provedení pravidelné údržby a elektrárny na Vltavské kaskádě jedou naplno, je jediným poskytovatelem této podpůrné služby PVE Dalešice a její čtyři soustrojí o výkonu 4 x 120MW.

Soustrojí tedy musí být v klidu a v pohotovosti, aby v případě potřeby byly schopny dodat požadovaný výkon, a voda, která přitéká do přehrady Dalešice a následně se vypouští pod přehradou Mohelno do řeky Jihlavy, se musí přepouštět tímto způsobem.

Přítok do VD Dalešice je na hodnotě kolem 35m3/s, což je I.stupeň povodňové aktivity a nepředpokládá se další nárůst.

Více informací na: http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4262.htmlGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk
Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007