. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
MATLAB a Simulink - Release 2013b
18. listopadu 2013 - 9:21 | Pandatron | MATLAB a Simulink - Release 2013b | Komentářů: 0  

MATLAB a Simulink - Release 2013b

HUMUSOFT s.r.o. a firma MathWorks®, přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB R2013b.

MATLAB R2013b přináší dvě nové nadstavby a další novinky v mnoha oblastech, včetně zajímavých změn v základních modulech MATLAB a Simulink. Do MATLABu byla přidána nová třída proměnných typu Table určená pro snadnou správu a vizualizaci tabulárních dat. Simulink byl obohacen o automatické zobrazení náhledů obsahu subsystémů a nový editor pro tvorbu jejich masek. Oblast fyzikálního modelování byla rozšířena o termo-hydraulickou doménu a Simulink 3D Animation umožňuje vzdálené zobrazení simulované virtuální scény pomocí internetových prohlížečů. Mnoho funkcí z oblasti zpracování obrazu, zpracování signálu, komunikačních systémů, neuronových sítí a dalších je nyní možné urychlit pomocí vestavěné podpory GPU výpočtů. Novými produkty jsou pak Polyspace Bug Finder a Polyspace Code Prover, které slouží k identifikaci, resp. k prokázání absence chyb ve zdrojovém kódu v jazyce C.

V MATLABu byla vytvořena nová reprezentace tabulárních dat pomocí proměnných typu Table. Proměnná Table je cílená na data, kde sloupce přestavují veličiny (vlastnosti) a řádky jednotlivé prvky, které jsou hodnotami veličin popsány. Proměnná typu Table umožňuje přístup k datům jak pomocí číselných indexů, tak pomocí pojmenování řádků a sloupců, což je často přehlednější a intuitivní. K dispozici je i přehledná vizualizace dat s možností editace a řazení v grafickém tabulkovém zobrazení. Data můžete do proměnné Table vkládat ručně, zadávat je jako výsledek výpočtů nebo je snadno importovat z tabulek ve formátu Microsoft Excel a datových souborů.

Zajímavé novinky přináší i Simulink. V editoru simulačních schémat zobrazuje grafické náhledy obsahu subsystémů a usnadní tak orientaci ve složitých modelech. V novém editoru pro tvorbu dialogů maskovaných subsystémů snadno vytvoříte i složité GUI s mnoha grafickými prvky, jako jsou rámy, záložky, různě rozmístěná editovací políčka, seznamy, radiobuttony a podobně. Rozšířena byla také podpora přímého spouštění vytvořených modelů na výukovém hardware, která nyní obsahuje i platformu Arduino® Ethernet Shield a Arduino® Nano 3.0.

Mezi další novinky v MATLABu R2013b patří: nové funkce Mapping Toolboxu pro zobrazení mapových podkladů z OpenStreetMap a dalších internetových zdrojů, urychlení více než 20-ti funkcí Image Processing Toolboxu pomocí podpory GPU výpočtů, grafické rozhraní pro spouštění paralelních workerů v Parallel Computing Toolboxu, nový nativní ODBC driver v Database Toolboxu, bloky pro modelování termo-hydraulických systémů v nástroji Simscape, podpora generování zdrojového kódu v jazyce C pro algoritmy Phased Array System Toolboxu, integrovaná podpora generování kódu (C a HDL) pro platformu Xilinx Zynq a Zedboard, generování optimalizovaného kódu pro platformu ARM Cortex-M z algoritmů pro DSP systémy. Zajímavým rozšířením jsou funkce nástroje Simulink 3D Animation pro 3-D vizualizaci simulovaných modelů v internetových prohlížečích s podporou HTML5, které umožní vzdálené zobrazení simulované scény.

Nový produkt Polyspace Bug Finder slouží k identifikaci softwarových chyb pomocí statické analýzy. Druhou novinkou je produkt Polyspace Code Prover, jehož hlavním úkolem je prokázání absence run-time chyb v software. Oba produkty jsou určeny k analýze zdrojového kódu v jazyce C – ať již psaného ručně nebo automaticky generovaného z algoritmů a modelů v MATLABu a Simulinku.

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 400 tisíc licencí, což představuje více než 1 milión uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 2000 licencí výpočetního systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo deset tisíc. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy Windows XP, Windows XP 64-bit , Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8 32/64-bit, Linux 64-bit a Macintosh (Intel).

Minimální HW konfigurace – paměť 1024 MB (doporučeno 2048 MB) RAM, 1 GB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB.

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí Kč 59 980 + DPH (pro školy Kč 17 980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 89 980 + DPH (pro školy Kč 16 980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6 980 + DPH do Kč 314 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu. Studentská verze MATLAB & Simulink je k dispozici za Kč 1 180 + DPH.

Odkazy & Download:
Domovská stránka Humusoft
MathWorks - MATLAB and Simulink for Technical Computing
R2013b Release Highlights (video)GooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
TX-SAW 433MHz
Vysílač AM 433.92MHz, SAW, max. 15dBm, +5V
od 113 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007