. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Snadné vzdálené připojení řídicích systémů pomocí komunikačního modulu

Snadné vzdálené připojení řídicích systémů pomocí komunikačního modulu

Společnost Siemens uvádí na trh tři nové komunikační moduly pro řídicí systém Simatic S7-1200 a dva průmyslové směrovače (router) umožňující ekonomicky realizovat vzdálené připojení terminálů.

Společnost Siemens uvádí na trh tři nové komunikační moduly pro řídicí systém Simatic S7-1200 a dva průmyslové směrovače (router) umožňující ekonomicky realizovat vzdálené připojení terminálů (Remote Terminal Unit – RTU). Komunikační moduly CP 1243-1, CP 1243-1 DNP3 a CP 1243-1 IEC připojují řídicí automaty Simatic S7-1200 prostřednictvím softwaru Telecontrol Basic a Telecontrol Professional ke SCADA systémům nadřazené úrovně v řídicím centru. Mimoto společnost Siemens rozšiřuje svou nabídku pro oblast komunikace v průmyslu za účelem řízení a poskytování služeb na dálku o dva mobilní směrovače s označením Scalance M874-2 a Scalance M874-3.

  • Komunikační moduly umožňující přistupovat k řídicímu systému Simatic S7-1200 prostřednictvím různých protokolů a typů sítí
  • Průmyslový směrovač k připojení zařízení prostřednictvím sítí GPRS/EDGE a UMTS
  • Modulární struktura podporující hospodárnou realizaci vzdálených terminálů (RTU)
  • Rozšíření nabídky společnosti Siemens v oboru vzdálené komunikace

Komunikační modul CP 1243-1 je založen na systému Telecontrol Basic určeném pro jednoduché úlohy a přenosy malých objemů dat. Komunikační moduly CP 1243-1 DNP3 a CP 1243-1 IEC umožňují komunikovat při použití protokolů podle standardů DNP3 a IEC 60870-5-104. K realizaci náročných úloh sledování a řízení na dálku komunikační moduly využívají výkonný systém Telecontrol Professional. Díky jejich kompaktnímu provedení je lze instalovat bezprostředně vedle řídicí jednotky Simatic S7-1200. K připojení nových modulů k mobilním sítím druhé generace (GSM, GPRS a EDGE) nabízí společnost Siemens průmyslový směrovač Scalance M874-2. K připojení k sítím třetí generace (UMTS) je určena varianta Scalance M874-3. Uživatel může k novým komunikačním modulům volitelně připojit také směrovače a moduly pro mobilní sítě LTE, internet či sériovou linku k realizaci spojení mezi dvěma body. Průmyslové směrovače nebo modemy se k novým komunikačním modulům připojují přes ethernetové rozhraní. Nové komunikační moduly se konfigurují a parametrizují v inženýrském nástroji Step 7 Basic, který je součástí vývojového prostředí TIA Portal. Uživatelé mohou v nástroji Step 7 Basic snadno a rychle nastavit žádané hodnoty regulovaných veličin a parametry výstrah.

Modulární sestava zahrnující řídicí systém, komunikační modul, průmyslový směrovač a modem umožňuje uživatelům snadno vytvářet cenově výhodné a prostorově nenáročné terminály (RTU) pro specifická použití. Všechny varianty nových komunikačních modulů pro systém Simatic S7-1200 přenášejí naměřené hodnoty, požadované hodnoty i výstrahy mezi terminálem a velínem jak cyklicky, tak i na základě výskytu událostí. Přístroje také upozorní e-mailem pracovníky údržby, že došlo k některé z předem definovaných událostí, typicky např. k překročení mezní hodnoty. Naměřené hodnoty se spolu s údajem o čase ukládají v komunikačních modulech do vyrovnávací paměti, takže při výpadku komunikační linky nedojde ke ztrátě dat. Jakmile se spojení obnoví, uložené hodnoty se ve správné časové posloupnosti automaticky přenesou do řídícího centra.

Komunikační modul CP 1243-1 lze použít nejen k přístupu na dálku, ale také jako součást systému zabezpečení automatizovaných pracovišť. Modul v takovém případě chrání připojený řídicí systém Simatic S7-1200 v automatizační buňce např. autentizací uzlů sítě, šifrováním dat v rámci virtuální privátní sítě (VPN) a kontrolou integrity dat.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice. Již 124 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. S počtem 9,7 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2013 obrat 33,1 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,8 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Zdroj: SiemensGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Anténa 2J010 - 900/1800/2400MHz
Anténa 900/1800/2400MHz, 90° s konektorem SMA
Skladem od 83 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007