. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Obnovitelné zdroje u našich sousedů
13. dubna 2015 - 6:33 | Pandatron | Obnovitelné zdroje u našich sousedů | Komentářů: 2  

Obnovitelné zdroje u našich sousedů

Odběratelé elektřiny v Německu platí miliardy eur navíc za příplatky podle zákona o obnovitelné energii EEG.

Jedním z úkolů poskytovatelů energií, kterým je i společnost Care-Energy, je kontrolovat legálnost a správnost účtů za energii pro zákazníky a hájit jejich zájmy. Při této práci se aplikují 3 parametry, účty za energii jsou posuzovány z hlediska kvality, kvantity a práva na reklamaci. Za tyto postupy odpovídá kontrolní energetické oddělení.

Různí poskytovatelé energií vydali první výroční výkazy za loňský rok, které byly podrobeny přísnému zátěžovému testu s přihlédnutím k těmto faktorům.

Výsledek: Známka 5(!)

Kromě kritiky týkající se kvantity, byla při kontrole nejvíce kritizována možnost reklamací, neboť bylo zjištěno, že 100% posuzovaných poskytovatelů při fakturaci neoprávněně uplatňuje dodatek německého zákona o obnovitelných energiích (German Renewable Energies Act, tj. EEG 2014) a účtuje odběratelům elektřiny v Německu miliardy eur navíc.

"Samozřejmě, že našim zákazníkům budeme v této záležitosti pomáhat a zformulujeme reklamaci, kterou budou moci uplatnit u svých poskytovatelů elektřiny, aby získali náhradu od provozovatelů přenosových sítí. Chyby v neprospěch zákazníků musí být opraveny a zákazníkům nemohou být účtovány poplatky navíc, to je důvod ke smlouvě o našich energetických službách. Zákazníci si musí být jisti, že mají kompetentního partnera, který jim pomůže. Budeme uplatňovat nárok na vrácení přeplatků v zastoupení našich zákazníků bez ohledu na to, o kterého poskytovatele se jedná (!)," řekl Martin Richard Kristek, generální ředitel společnosti Care-Energy.

Co zákon uvádí v tomto ohledu?

Německý zákon o obnovitelných energiích EEG (Renewable Energies Act) reguluje obecné podmínky pro obnovitelnou energii, stejně jako platby a příplatky pro provozovatele elektráren, kteří musí platit poskytovatelé a které na druhé straně účtují svým zákazníkům jako platbu navíc. Myslíme si, že je to jasné každému a také se domníváme, že tento zákon je cenný a užitečný!

Faktem je, že tento zákon má určité meze působnosti, jako kterýkoli jiný zákon. Je tu rozdíl v tom, že působnost tohoto zákona je omezena pouze na Německo, na rozdíl od jiných zákonů, tj.:

Zákon pro rozvoj obnovitelných energií (Act for the Development of Renewable Energies)

§ 4 Rozsah

Tento zákon se týká elektráren tehdy a pouze v případě, že je elektřina vyrobena ve Spolkové republice Německo včetně německé výlučné ekonomické zóny.

http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__4.html

To znamená, že sám zákon a následně VŠECHNA opatření a vyplývající předpisy se týkají pouze elektřiny, která pochází z elektráren v Německu, tj. elektřiny vyrobené v německých elektrárnách. A TO JE FAKT!!

Elektřina ze zahraničí, ať už šedá, zelená nebo jakékoli jiné barvy, do působnosti tohoto zákona nespadá a provozovatelé zahraničních elektráren platby nedostávají, i když dodávají energii do Německa. Jinými slovy, na tuto elektřinu nejsou uplatňovány příplatky podle EEG, neboť tento zákon a následné předpisy o příplatcích se na ně nevztahují a zákon neumožňuje v tomto ohledu žádný prostor pro interpretaci.

Z toho důvodu, poskytovatelé, kteří získali elektřinu ze zahraničí (zkontrolovali jsme mnoho z nich) nesmí účtovat svým zákazníkům příplatek podle EEG a není dovoleno, aby to předepisovali ani provozovatelé přenosových sítí.

Proč jde o tento případ? Jednoduše neexistuje žádný právní základ pro vyžadování příplatků podle EEG, které jsou regulovány v tomto zákoně, který platí a vztahuje se pouze k elektřině pocházející ze závodů ve Spolkové republice Německo včetně německé výlučné ekonomické zóny.

Závěr: Jelikož EEG nelze aplikovat na dováženou elektřinu, zákazníci mohou zažádat o vrácení příplatků EEG v plné výši u svých poskytovatelů a poskytovatelé je mohou požadovat od provozovatelů přenosových sítí. Následně mohou provozovatelé v Evropě prodávat svou elektřinu v Německu bez příplatku EEG.

Zdroj: mk-group Holding GmbHGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře (2):

Zobrazit starší 30 dnů (2)...

host
2. Dne 17. 04. 2015 v 16:02 zaslal host
Bez titulku
moc té problematice nerozumím, ale asi je to pravda


Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
WIZ107SR-RS232
Převodník TCP/IP <-> RS232 s RJ45 konektorem.
Skladem od 600 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007