. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
EPLAN Preplanning
1. června 2015 - 5:06 | Pandatron | EPLAN Preplanning | Komentářů: 0  

EPLAN Preplanning

EPLAN Preplanning je zaměřený na předběžné plánování strojů a zařízení (tzv. předprojektová příprava), což je fáze inženýrských prací, která předchází tvorbě detailní projektové dokumentace.

EPLAN Preplanning je zaměřený na předběžné plánování strojů a zařízení (tzv. předprojektová příprava), což je fáze inženýrských prací, která předchází tvorbě detailní projektové dokumentace. Do platformy EPLAN mohou být již v počáteční fázi, bez jakéhokoliv přerušení toku dat, přenesena všechna projektová data z předprojektové přípravy. Tato data se zde mohou dále doplňovat, zpracovávat a spravovat.


Obr. 1: EPLAN Preplanning spravuje paralelně projektové přehledy systému projektovaného stroje či zařízení a struktury jeho automatizace

EPLAN Preplanning umožňuje uživatelům stanovení technické koncepce stroje nebo zařízení včetně počátečního odhadu celkového objemu konstrukčních prací, a to již v počátečních fázích projektu: např. grafické náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí technická data pro pohony, snímače a vstupy/výstupy PLC nebo kusovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. Prostřednictvím EPLAN Preplanning mohou konstruktéři definovat základní strukturu automatizace stroje nebo zařízení a rozmístit v ní zamýšlené pohony. V předběžném plánování projektu vytvářejí technici zodpovědní za přístrojovou a automatizační techniku soubor základních informací o snímačích a senzorech, z nichž mohou později, při tvorbě detailní projektové dokumentace, vytvořit přesné výkresy a schémata.

Kompletace, vyhodnocení a správa specifických dat
Typické automatizační procesy jsou často profesionálně podporované softwarovými nástroji. To se týká například správy polní instrumentace a podpory určení potřebných provozních nástrojů. Až dosud však nebyly nejčastěji používané softwarové nástroje dostatečně integrované do inženýrských procesů. EPLAN Preplanning umožňuje sběr, nahrávání a centralizovanou správu požadavků od hrubého pohledu na základní koncept zařízení až po detailní požadavky. Ty lze zpracovávat formou standardizovaných šablon až do podoby detailní specifikace pro návrh strojů a zařízení. Další výhodou je možnost vestavby zařízení do předem navržené struktury, protože též dochází k přenosu informace o hierarchii stroje nebo zařízení. Jestliže je stanoveno, že se musí např. v metalurgickém závodě teplota okolí regulovat na určitou hodnotu, tato změna podmínek prostředí se automaticky promítne do specifikace veškerého přístrojového vybavení v dané oblasti. Podobně jsou automaticky přeneseny do všech komponent i změny ohledně umístění a použití strojů a technologických zařízení. Vzhledem k integrované podobě všech důležitých dat o projektu je možné stiskem jednoho tlačítka vygenerovat kompletní specifikace požadavků pro výrobce přístrojového vybavení, detailní rozpis použitých komponent na projektu pro jejich objednání apod. Na základě této dokumentace lze při projektování stroje nebo zařízení vybrat správné funkční celky navrhovaného přístroje a jejich specifikaci uložit v projektu jako definované standardní šablony s odpovídajícími doplňkovými daty.

Jednotná nomenklatura zjednodušuje šablony
Díky širokým možnostem nastavení uživatelského prostředí EPLAN Preplanning umožňuje přizpůsobit si pracovní prostředí systému konkrétním potřebám vývoje. Takzvané segmentové bloky slouží jako zavedené identifikátory jednotlivých úrovní struktury. Bez ohledu na to, zda jde o úrovně struktury výrobních linek, částí dopravníku nebo zásobních nádrží: odpovídající nomenklatura se systematicky ukládá v šablonách, což zjednodušuje manipulaci s těmito objekty. Stejný princip platí i pro plánované objekty. Jestliže je importován seznam motorů z mechanické konstrukce, jsou 1:1 mapovány i všechny vlastnosti a informace o daném typu zařízení. Pro návrh přístrojové a automatizační techniky umožňuje EPLAN Preplanning vytvořit různé typy měřicích bodů a potom je jednoduše pomocí myši (drag and drop) umístit do struktury stroje či zařízení. Uživatel se může rozhodnout, které vlastnosti budou zadávány jako referenční, a které jako specifické pro daný měřicí bod. Referenční vlastnosti pak mohou být snadno změněny v celém projektu najednou prostřednictvím centralizované správy šablon. Tato pracovní metoda je výhodná zvláště v předprojektové přípravě, neboť v této fázi ještě může docházet ke změnám projektu – zejména v principech měření hladiny dle požadavků zákazníka. Na základě těchto centralizovaných informací je tak možné určit počet provozních přístrojů a nezbytných automatizačních komponent nebo vypočítat hrubé odhadované náklady.

Závěrem
EPLAN Preplanning rozšiřuje produktovou řadu platformy EPLAN o pokrytí kompletních inženýrských procesů od konceptuálního návrhu po detailní rozpracování projektovaného zařízení prostřednictvím designových bloků zařízení a databázově orientovaného procesu vývoje.

EPLAN Software & Service
EPLAN Software & Service vyvíjí inženýrská řešení, která urychlují proces vývojových a konstrukčních prací. Mezioborové expertní systémy zajišťují maximální produktivitu a integraci dat. EPLAN jako dodavatel řešení vyvíjí koncepce PDM a PLM navržené na míru požadavkům zákazníka a poskytuje k nim vyčerpávající nabídku služeb, jako jsou zákaznické úpravy, konzultace a školení. Faktory úspěchu jsou schopnost inovačního vývoje, důsledně praktický přístup a mezinárodní přítomnost. EPLAN je členem skupiny Rittal International a s ní součástí Friedhelm Loh Group s 11 500 zaměstnanci po celém světě a obratem ve výši 2,2 miliardy euro (v roce 2011). EPLAN je proto synonymem pro kontinuitu a bezpečnost investic. Přítomnost společnosti v padesáti zemích je základem pro podporu 45 000 zákazníků s více než 110 000 instalacemi po celém světě. Firemní slogan „Efficient Engineering“ podtrhuje význam optimalizovaných, efektivních procesů, které udržují podniky trvale konkurenceschopné.

Zdroj: EPLAN Engineering CZGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PGEN45 - Generátor 8 kHz až 45 MHz
Moduly PGEN45, jejichž základem je integrovaný obvod LTC1799, jsou lineárně řízené generátory obdélníkového signálu v rozsahu 8 kHz do 45 MHz.
Skladem od 530 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007