. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Využití pásma 33 GHz
1. června 2015 - 4:17 | Pandatron | Využití pásma 33 GHz | Komentářů: 0  

Využití pásma 33 GHz

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 22. týdnu 2015.

Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a k veřejné konzultaci předložila návrh opatření obecné povahy, kterým se aktualizuje část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5 – 33,4 GHz. Pásmo je určené pro využívání v družicové pevné a družicové pohyblivé službě. Dále se v rámci zavedení technologické neutrality navrhuje liberalizovat podmínky využívání pásem pro provoz pevných spojů infrastruktury mobilních přístupových sítí. Aktualizaci uvádí plán využití rádiového spektra do souladu s evropskými harmonizačními dokumenty. Veřejná konzultace potrvá jeden měsíc. (TZ)

Česká pošta, s.p., i přes zjištěné dílčí nedostatky v uplynulém roce plnila své povinnosti držitele poštovní licence. Konstatuje to Zpráva o plnění povinnosti uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2014, kterou se Rada ČTÚ začala zabývat. V těch případech, kde ČTU zjistil neplnění povinností, udělil v roce 2014 České poště celkem 41 pokut v souhrnné výši 1 784 600 Kč, z toho 28 rozhodnutí je již pravomocných. Mezi nejzávažnější případy porušení právních povinností patřilo zjištění volně pohozených nezabezpečených poštovních zásilek. Rovněž tak zákazníci pošty vyslyšeli doporučení ČTÚ a ve větší míře využívají možnosti reklamací. Oproti roku 2013 loni stoupl počet reklamací o více než třetinu.

Rada ČTÚ rovněž projednala návrh rozhodnutí uložit společnosti O2 Czech Republic, a.s. jako podniku s významnou tržní silou na relevantních trzích č. 4 a 5 (Velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě a Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) povinnost průhlednosti, nediskriminace a povinnosti oddělené evidence nákladů a výnosů a umožnění přístupu. Oba návrhy rozhodnutí obdrží ke stanovisku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Rada dále schválila dodatek ke Statutu a k Jednacímu řádu Českého telekomunikačního úřadu. Detailní informace o aktivitách regulátora naleznou zájemci v květnové měsíční monitorovací zprávě ČTÚ.

Zdroj: ČTUGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PBTM s integrovanou anténou
Modul s BTM-112 od firmy Rayson usnadňuje jeho použití a doplňuje modul o anténu.
Skladem od 349 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007