. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
Průmyslové snímače v internetu věcí
16. června 2016 - 8:45 | Pandatron | Průmyslové snímače v internetu věcí | Komentářů: 0  

Průmyslové snímače v internetu věcí

Snímače jsou cenným zdrojem informací, které mohou být používány také mimo konvenční úlohy řízení strojní a procesní průmyslové výroby k optimalizaci podnikových procesů a správě výrobních zdrojů.

Internet věcí otevírá nové možnosti pro propojování snímačů do sítí velkého rozsahu. Signály snímačů mohou být k dispozici aktuálně a na místě, kde lze informace obsažené v signálu účelně využít.

Například moderní měřicí technika umožňuje relativně snadno detekovat hladinu naplnění nádrží. Jestliže jsou ovšem nádrže umístěny v rozsáhlém areálu, rostou náklady spojené s přenosem signálů. To znamená, že se nevyplatí použít automatické měření a poloha hladiny se kontroluje manuálně ve více či méně pravidelných intervalech.

Při připojení do internetu mohou být data s informací o poloze hladiny z velkého počtu snímačů přenášena na velké vzdálenosti, centrálně zpracovávána a připravována pro další využití. Společnost Pepperl+Fuchs představuje v „zóně řešení“ (solutions park) připojení snímačů k různým cloudovým platformám.

Pepperl+Fuchs společně s partnerem, firmou connectavo, vyvinuly aplikaci, která zaznamenává polohu hladiny v nádržích na plnicích strojích provozovaných v různých závodech a uložené údaje centrálně zpracovává.

Výsledkem je zjednodušení logistiky doplňování strojů a vyloučení prostojů vznikajících vlivem nedostatku materiálu. Když navíc poloha hladiny dosáhne spodní kritické meze, je odeslána zpráva na mobilní telefon osoby odpovědné za její doplňování.

Jiná aplikace byla implementována společně s firmou SAP. Používá se snímač pro ověření typu světelné jednotky pro mobilní kompresory. Data z tohoto snímače jsou předávána prostřednictvím cloudu do MES, kde se plánuje tok materiálu pro kompletní montáž kompresorů.

Stavová data ze snímačů v informačním systému podniku
Jednou z nejdůležitějších úloh koncepce Industry 4.0 je zvyšování ukazatele OEE (celkové efektivnosti zařízení). Modernizace stávajících výrobních systémů představuje pro operátory provozů velkou výzvu.

Aplikace prezentovaná jako společný projekt firem Pepperl+Fuchs, TE Connectivity a Software AG využívá hardware, který může být snadno retrofitován. Prezentovaná aplikace využívá na úrovni snímačů rozhraní SmartBridge od Pepperl+Fuchs a na úrovni řízení a provozních sběrnic zařízení Spark od TE Connectivity. Tyto dva datové porty přenášejí extrahovaná data kabelem nebo radiovým rozhraním na podnikovou platformu Software AG. Ta plní z pohledu Industry 4.0 prostřednictvím konsolidace dat a jejich analýzy tři důležité úkoly:

1. Optimalizace procesů
Zařízení Spark využívá provozní data snímačů a akčních členů z řídicí úrovně a zobrazuje je na tabuli. S využitím záznamu historických dat současně odhaluje zjevná zpoždění proti plánu a mikroodstávky.

2. Monitorování stavu
Korelace historických událostí s aktuálními časy a dobami běhu strojů a doporučeními výrobců pro údržbu poskytuje dobrý obrázek o aktuálním stavu údržby strojů nebo výrobních linek.

3. Údržba podle potřeby
Fotoelektrické snímače od firmy Pepperl+Fuchs poskytují informace o zmenšení své schopnosti detekce vlivem zašpinění objektivu nebo odrazky. Tato informace je prostřednictvím rozhraní SmartBridge extrahována z řídicí sítě stroje, a potom prostřednictvím internetové komunikační brány přenášena na platformu údržby. Zde se vyhodnocuje informace o stavu snímačů a je-li nezbytný zásah, je vygenerován pokyn do aplikace provozní údržby. Zásah potom může být vykonán interním nebo externím poskytovatelem servisních služeb.

Automatizace je náš svět. Naším cílem je perfektní řešení.
Ochota vzít na sebe podnikatelské riziko, průkopnický duch a víra ve vlastní schopnosti invence – to byl kapitál, s nímž v roce 1945 Walter Pepperl a Ludwig Fuchs začínali, když si v Mannheimu otevřeli opravnu radiopřijímačů. O pár let později mohli prověřit sílu a schopnosti své firmy, když zkonstruovali svůj první snímač přiblížení. To byl začátek úspěšné historie definované těsnými vztahy se zákazníky a inovacemi v automatizační technice a metodách řízení. Od té doby až dosud jsme zaměřeni na individuální požadavky každého zákazníka. Ať už jako průkopníci v oblasti ochrany elektrických zařízení proti výbuchu, nebo jako přední inovátoři vysoce efektivních snímačů – to, co nám umožňuje být v čele v oboru automatizační techniky, je těsná komunikace s našimi zákazníky. Naším hlavním cílem je kombinovat nejmodernější techniku s kompletními službami, a optimalizovat tak procesy a aplikace našich zákazníků.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky: www.pepperl-fuchs.comGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
PSDR - SDR přijímač, modul
Modul digitálního (SDR) přijímače pro krátkovlnná pásma s výměnným krystalem. Dodáván s krystalem pro pásmo 80m (3,5 MHz)
Skladem od 529 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007