. : New eShop! - Mobilní verze - Pandatron.cz - Pandatron.sk - Diskuzní fórum - Zakázkový vývoj : .
 
3D tiskárny ve školách
27. ledna 2017 - 6:07 | Pandatron | 3D tiskárny ve školách | Komentářů: 0  

3D tiskárny ve školách

Společnost Y Soft dnes oznámila výsledky svého mezinárodního průzkumu, který se zaměřil na využívání 3D tiskáren v oblasti vzdělávání.

Společnost Y Soft dnes oznámila výsledky svého mezinárodního průzkumu, který se zaměřil na využívání 3D tiskáren v oblasti vzdělávání. V průzkumu odpovídali zástupci škol, které vlastní alespoň jednu 3D tiskárnu, na otázky týkající se využití této technologie ve výuce. Jedním z hlavních zjištění bylo, že drtivá většina škol (87 %) je nucena studentům nějakým způsobem omezovat přístup k 3D tiskárnám. Průzkum pro Y Soft realizovala v listopadu 2016 společnost Dimensional Research.

Mezi důvody pro zapojení 3D tisku do výuky respondenti nejčastěji uváděli posílení motivace, důraz na kreativitu a možnost využívat 3D tisk v předmětech spadajících do vzdělávacího konceptu STEAM (přírodní vědy, technologie, technika, umělecká výchova a matematika). Zároveň ale výsledky průzkumu poukázaly na tři hlavní oblasti, v nichž současné 3D tiskárny neodpovídají specifickým potřebám škol (což vede k omezování přístupu k této technologii nebo jejímu nedostatečnému využívání):

Chybí možnost řídit a kontrolovat přístup k 3D tiskárně. Školy kvůli tomu umísťují 3D tiskárny do prostor mimo běžný dosah studentů, zpřístupňují je jen v určité hodiny, případně s nimi nelze pracovat bez přímé asistence učitele. To vede k nízkému využití této technologie.
Vzdělávací instituce nemají možnost řídit náklady spojené se spotřebou materiálu a časovým vytížením 3D tiskáren a alokovat je například na danou třídu, oddělení či je účetně strukturovat podle jiných hledisek. Zároveň školy, které využívají nějaký systém účtování klasického papírového tisku, nemají k dispozici žádný podobný pro 3D tisk.
Nedostatečně definované směrnice pro integraci 3D tisku do obsahu výuky v rámci jednotlivých předmětů.

„Učitelé využívají ve výuce 3D tisk především pro jeho pozitivní dopad na motivaci studentů zajímat se o probíranou látku,” uvedl Václav Muchna, CEO spoluzakladatel společnosti Y Soft. „Bez uceleného řešení, které by dokázalo odpovědět na požadavky spojené s řízením přístupu a nákladů a s integrací do kurikula, ale vyučující ani studenti nemají možnost využít potenciál této technologie naplno.”

„Připravit mladé lidi na profese, které dnes ještě ani neexistují – to je jeden z nejdůležitějších úkolů, kterým se dnešní vzdělávací instituce věnují. Již dnes hraje 3D tisk v technologickém vývoji významnou roli, a maximální zpřístupnění této technologie v rámci výuky tak může zásadně pomoci ke splnění tohoto úkolu,“ řekl Mark York, šéf Tablet Academy, dodavatele technologií pro vzdělávaní z Velké Británie. S ním se Y Soft v těchto dnech účastní v Londýně veletrhu BETT Show.

„Od škol slýcháme, že 3D tiskárny nakupují, ale často k nim omezují přístup. Důvodem jsou značně omezené možnosti řídit přístup a náklady spojené s využitím tiskáren,“ doplňuje Tim Greene, Research Director analytické společnosti IDC. „To jde proti samotné podstatě využívání 3D tisku ve vzdělávání, která spočívá v posílení motivace studentů. V konečném důsledku zařízení zůstane zcela nevyužito.“

Výsledky průzkumu podtrhují výstupy z nedávno dokončeného ročního projektu speciální učebny 3D technologií, který Y Soft realizoval s pražskou Střední průmyslovou školou na Proseku. Na základě tohoto projektu Y Soft doplnil svůj model stolní 3D tiskárny o funkce řízení tisku, nákladů a kontroly přístupu. Tak vzniklo řešení pro 3D tisk ve vzdělávání, YSoft be3D eDee. Jednoduchý příklad, jak účelně využít 3D tisk při výuce předmětů spadajících do konceptu STEAM, pak Y Soft ukázal na nedávném workshopu pořádaném pro zhruba 40 učitelů z českých průmyslových škol.

Průzkum rovněž pomohl identifikovat řadu pozitivních trendů, které stojí za pokračujícím růstem zájmu o 3D tisk v sektoru vzdělávacích institucí. Mimo jiné mezi ně patří:

  • Navzdory tom, že školy nemají k dispozici kompletní řešení, a tedy možnost garantovat návratnost investice (90 %), 77 % respondentů potvrdilo záměr navýšit, či dokonce zásadně navýšit stávající počet 3D tiskáren.
  • 3D tisk má sice uplatnění především v předmětech STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika), ale 45 % respondentů uvedlo, že umožňují studentům využít 3D tisk i v jiných oborech.
  • Adaptace 3D tisku se týká především vysokoškolských institucí (55 %). Nicméně 23 % základních škol 3D tisk ve výuce již také využívá.

Hlavní výstupy z průzkumu si lze prohlédnout v přehledném „vysvědčení“. Plná zpráva z průzkumu je k dispozici ke stažení na webu Y Soft.

Zdroj: Y SoftGooglePlus1 FaceBook Twitter del.icio.us DiGG Google StumbleUpon Google Buzz Email RSS PDF Tisk

Komentáře:
Název příspěvku: Vaše jméno: host
                 
  Zakázat formátování [Zakáže kódování a nahrazování smajlíky.]
Připojit soubory
reklama:
Modul PWLAN-1
Konstrukce univerzálního webserveru s modulem SocketLAN.
Skladem od 1290 Kč

Informace uvedené v článcích jsou platné v době jejich vydání a samotné články jsou určeny pouze jako zdroj informací. Autor článku ani správce webu nenesou žádnou zodpovědnost za případné újmy na majetku a zdraví. Názvy společností a výrobků, loga a další multimediální materiál mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
RSS kanály: | |
+420 723 846 377
info@pandatron.cz
Všechna práva vyhrazena | mobilní verze | © Copyright 2000 - 2017 ISSN 1803-6007